Červenec 2016

Na červenec asi budeme nahlížet z dvou různých úhlů tak, jak jsme zvyklý se dívat na všechno kolem sebe… je to tiž na nás, zda se díváme na sklenici do poloviny plnou nebo z poloviny prázdnou. Červenec totiž bude měsícem, jenž rozbije vše, co nemá pevné základy nebo šanci na život, ale také nás hodně osvobodí od věcí, lidí a situací, které nás rozkládají zevnitř. I když my bychom, místo nějaké očisty volily prázdninové období odpočinku, pohody a zábavy. Každopádně červenec bude měsícem sebepoznání, pochopení, co je v nás temného, zastaralého, jakým způsobem si sami sobě házíme klacky pod nohy. I v tak přínosném měsíci bude dobré dbát na to, abychom neučinili kroky, kterých bychom později litovali. Ať už se naše učení projeví jakýmkoli způsobem, karty radí udržet si jasný cíl a s dobrotou v srdci k němu směřovat.

Mandala na červenec 2016

Osudové číslo 1
Jedničky se v červenci vydají na novou cestu, která si nese z minulosti smutek či rozčarování a nemá ani jasný cíl. Přitom právě jedničky vědí, že je ten správný čas vydat se vpřed bez otálení. Pokud si jedničky získají důvěru svého okolí, pak jim na oplátku bude nápomocno a pomůže jedničkám pevně stát na nohách a neriskovat. Červenec sice jedničkám nepomůže nalézt cíl nebo směr, jakým se do budoucna mají vydat, ale bude to čas, který by měly využít k tomu, aby se vymanily ze závislostí a minulosti a vložily do nové cesty srdce.

Osudové číslo 2
Navzdory těžkým energiím měsíce dvojkám přichází do života šance, která má potenciál solidních trvalých výsledků. Ale dvojky si to představují trochu jinak, ony touží spíše po citovém naplnění než nějakých hmotných statcích. Ale právě citového naplnění se jim zrovna nyní nedostane, protože jejich okolí či protějšky je spíše konfliktní a kritičtí. Takže dvojky budou vnímat první prázdninový měsíc jako měsícem ztrát, omezení. I tak by však měly samy dvojky udržet směr, který si vytyčily a současné energie vnímaly jen jako přechodné období, v kterém nelze získat vše, po čem touží, ale může k nim přijít zcela něco jiného a cenného.

Osudové číslo 3
Trojky mohou v červenci dojít opravdu k cennému pochopení či učinit zásadní rozhodnutí a podstata spočívá v jejich minulosti, ať už samy zapátrají ve vzpomínkách, která témata nedokončily, po čem vždy toužily nebo se setkaly s lidmi, kteří jim mohou pomoci rozpomenout se. Obávat se, že by je jejich minulost doběhla, není třeba. Opravdu má být pouze zdrojem informací, které jsou důležité pro současnost a budoucnost trojek. Jestliže se trojky nezaleknou, pak se mohou těšit na budoucnost plnou nadějí.

Osudové číslo 4
Čtyřkám se v červenci vyplatí, pokud budou samy za sebou, budou praktické, pracovité a nezůstane u nich pouze jen u slov, ale vše, co bude třeba, také zrealizují. Přitom je třeba, aby se do ničeho nehnaly příliš divoce, ale pěkně s mírou a klidem. Nemusí se ani obávat, že by jim někdo škodil nebo šel proti nim… na druhou stranu nic nedostanou zadarmo. Sice čtyřky nezískají to, o co jim v červenci šlo, ale změna přijde taková, kterou není problém, aby jej čtyřky nezvládly.

Osudové číslo 5
Pětky se chystají v červenci uskutečnit plán, který chystají již velmi dlouho. Nebudou se obávat jít za svým srdcem, za svými pocity a vyzkoušet samy sebe, co se v nich skrývá. Určitě se jim podaří dotáhnout nějaký projekt do konce, ale bez efektu, který by jim skýtal potěšení. Ale to, co jim dlouho leželo na stole, bude dořešeno a ony si budou moci ve věcech udělat pořádek, aby si otevřely cestu k dalším cílům.

Osudové číslo 6
Šestky očekávají od července mnoho a odhodlaně se pustí hned zkraje měsíce s důvěrou do díla. Ale ostatní se svými pochybnostmi, obavami budou cestu k cíli šestkám komplikovat. Možná to bude znamenat, že se šestky s někým blízkým budou muset rozloučit, protože pochopí, že jim takový člověk jen škodí. Ale je také možné, že kvůli škarohlídům šestky upustí od svých plánů. Červenec tedy pro šestky bude zkouškou důvěry, sebedůvěry a víry.

Osudové číslo 7
Na sedmičky čeká obtížný krok, ale zase příznivé energie, které takový krok podpoří, aby se sedmičkám činil o to snáz. Navíc se brzy samo objeví řešení, které poskytne i cenné zkušenosti. Podporu sedmičky naleznou v člověku přímočarém, realistickém a zodpovědném. Jestliže se sedmičky spolehnou na svou intuici a nebudou jen čekat, co jim život přinese, pak brzy poznají, že cesta, kterou se daly, je opravdu správná.

Osudové číslo 8
Osmičky se na další měsíc musí dívat opravdu se zájmem, pozorností a neustávat v činnosti, protože by se jim mohlo stát, že by se je někdo snažil podvést nebo okrást. Jestliže se spolehnou na sebe a budou mít své cíle na zřeteli, pak budou svou cestou postupovat plynule a bude je to bavit. Takže postačí si ohlídat druhé, a pak nic nebrání osmičkám, aby směřovaly k úspěchu, překonaly staré vzorce a posunuly se o řádný kus cesty vpřed. Samozřejmě nesmí zapomenout na patřičný díl zodpovědnosti vůči sobě i druhým.

Osudové číslo 9
Devítky v červenci poněkud uváznou, protože ať už samy nebo někdo druhý jim vše tak nějak zkomplikuje a nebudou moci tedy udělat to, co chtějí. Takovéto energie jim však umožní učinit důležité rozhodnutí. Pravděpodobně to bude něco stát, ať už v podobě zúčtování s někým jiným nebo nějaké ty investice. Ale čím dříve se postaví problémům čelem, tím rychleji devítky dosáhnou obratu k lepšímu. Sedět tedy v koutku a plakat nad osudem opravdu nyní nemá cenu. Naopak vstát a jít jednat, postavit se za své, je ta správná cesta.