Březen 2016

Tak jako únorové energie přinesly posun, ať už projevující se v realitě nebo jen v našem vnímání, tak březen bude podporovat zájem o témata, která jsme nastolili právě v únoru. Ten nás více vedl přes srdce, kdežto tento měsíc nám „půjde pře hlavu“. Do jisté míry se na věci budeme dívat rozumem, střízlivě, realisticky, což by nás poněkud odrazovalo od naší cesty. Ale i tak bude hlavním motorem našeho jednání potřeba, jít si za svým. Protože to tak budeme mít všichni, nebudeme pociťovat odpor ostatních, naopak na konkrétní návrhy můžeme nyní počítat i s pomocí a podporou. Posuny, jež se budou realizovat, nám přinesou radost, a i když ještě nebude čas vidět výsledky, bude zřejmé, že dveře k našim cílům, snům a záměrům jsou otevřené. Možná navzdory rozumu bychom neměli upouštět od své víry, důvěry v sebe a ve smysl, proč patřičné kroky děláme.

Mandala na březen 2016

Osudové číslo 1
Jedničky se s březnem dají do hledání své cesty. To, co dosud žily, je očividně neuspokojuje a přestává dávat smysl. Chtějí něco víc, než jen stát na začátku a rozhlížet se, jak to mají druzí. Velké nadšení pro změnu však u sebe samy nenaleznou a budou se tedy alespoň snažit, aby činily kroky, které budou rozumné a bezpečné. Ale jakoby je neustále něco táhlo zpět, na jejich dosavadní, i když již neperspektivní cestu, a do nového se nutily. S takovou si však jen těžko najdou podporu, která by jim byla nyní prospěšná. Jedničky se nemusí obávat radikálních obratů, ale přece jen by měly energie věnovat projektům, které skutečně mají smysl a neschovávat se za své povinnosti.

Osudové číslo 2
Dvojky si budou mít zájem v březnových dnech zajistit svou pozici, aby byla neotřesitelná a mohly si v klidu a bezpečí užívat života tak, jak si představují. Naleznou si sympatie s jejich postojem i ve svém okolí, ale nyní není čas na zajišťování pozic. Jsme v době, kdy je nanejvýš důležité využívat přílivu nových energií spojených s transformací a zůstat stát znamená propást svou příležitost… a to budou dvojky ještě v průběhu měsíce pociťovat a zvedne je to ze židle, protože pocítí, že klid a bezpečí je nyní synonymem pro strnulost a zastavení se. Ani dvojky by neměly zapomínat na výsledek, který očekávají a který se jistojistě neuskuteční bez jejich aktivity.

Osudové číslo 3
Trojkám únor poskytl naději a víru, že se mohou pohnout z místa a tyto energie je budou provázet i březnem. Sice budou muset prokázat své schopnosti a vytrvalost, aby prokázaly, že na pozici, na kterou se dostaly, jsou patřičně způsobilé, ale na druhou stranu se nemusí obávat, že by jim kdokoli vše nepřiměřeně ztěžoval. Naopak podpora bude tou patřičnou motivací i pro další období, protože k dosažení cíle je ještě potřeba mnoho času, úsilí a kroků. Trojky by však neměly zapomínat na to, že to, co je na povrchu zřejmé, nemusí být v hlouby stejné a i ony by se měly v průběhu března ptát po významu a smyslu věci.

Osudové číslo 4
Březen pro čtyřky bude ve znamení boje mezi city a chtíčem, pocity a rozumy, láskou a nenávistí. Ony mají svou vizi, ale také mají tendence nesmyslně riskovat, což jim cestu samozřejmě komplikovat bude, ba, či že je dovede do tísnivé situace, která jim opět vnukne myšlenku, že právě jen ony nemají právo na štěstí. Naštěstí mají k dispozici tento náhled energií a vše mohou hned zpočátku měsíce změnit, aby březen pro ně nebyl jen měsíce, kdy opravdu dostanou na frak. Nyní je opravdu pro ně důležité, uchovat si své nádherné vize, a pokud je nelze nyní realizovat bez boje, pak aniž by se vzdaly, počkaly na lepší časy, protože jestli něčemu věří, pak sobě a smyslu, který jejich vize má.

Osudové číslo 5
Pětky mají jasno, alespoň v tom, kam povede jejich další cesta a tak právě nyní činí první kroky k uskutečnění. Možná ale je v první fázi čeká něco dokončit. Tato fáze nebude snadná, ale pokud se nyní pětky nevzdají, tak si uvolní cestu vpřed. A to je právě to, co nyní je nezbytně nutné učinit. Splnit si to, po čem pětky touží a neleknout se počátečních problémů. Pro pětky je nyní důležité nezůstat sedět a čekat, ale konat, vyvinout patřičnou sílu a společně s odvahou jít si za svým, aniž by šly proti jakémukoli svému přesvědčení.

Osudové číslo 6
Šestky se chystají v březnu řešit otázku, zda jejich cíl, záměr je opravdu to, po čem touží, to co jim přinese patřičné uspokojení. Jakoby se ztratily ze své cesty a hledají jen to, co je správné, rozumné, logické, i když ony svou podstatou jsou spíše tvorové cítící a vnímající. A jestliže nechají rozhodovat opravdu jen svou hlavu, pak budou záhy vidět, že se jejich cíl od nich vzdaluje a cesta se značně komplikuje. Navzdory střízlivému, rozumnému, pragmatickému postoji, by však měly ve svém životě sledovat svou cestu, kterou si vytyčily, protože jen tak si v něm udělají pořádek.

Osudové číslo 7
Výsledky předchozích dnů nejsou pro sedmičky potěšující a i nadále musí počítat s tím, že jim každý nevyjde vstříc tak, jak by jim vyhovovalo, ale na tom prakticky nezáleží. Jejich devizou je odhodlání dokázat, že cesta, kterou si zvolily, je správná jak pro ně, tak i pro lidi kolem nich a to je právě to, co jim pomůže učinit ten krok vpřed, který dosud nebyl možný a posune je o úroveň výše. Toto by jim mělo umožnit opět získat sebedůvěru a víru ve svou intuici. Právě víra a optimistický pohled vpřed jim pomůže zvládnout nemožné, protože ostatní schopnosti síla jim neschází ani v březnu.

Osudové číslo 8
Cesta osmiček si bude v březnu žádat opravdu hodně sil a odvahy, která jim však opravdu neschází a samy to pociťují, že se potřebují pohnout vpřed. Energie jsou jejich potřebám příznivé, stejně jako jejich okolí. Jakoby všechno do sebe konečně zapadlo a souzní s jejich srdcem. Ale i za tak příznivé energie bude třeba zaplatit a to je to, co bude osmičky poněkud děsit, zda nezaplatí více, než na co mají. I když vědí, že je vždy něco za něco, nedostávají nic zadarmo, tak přece jen je současný vývoj věci poněkud oslabí. Ale bez toho, aby za to své zaplatily, se osmičky nemohou pohnout vpřed a jejich život by nenabyl opět rovnováhy.

Osudové číslo 9
A devítkám vše zapadá do sebe jako kolečka v dobře fungujících hodinkách. Naděje, odvaha, důvěra a ochota se pohnout jim opravdu bude přinášet ovoce, i když také musí počítat s jistými odklady a s faktem, že jsou teprve na začátku a tudíž ani devítkám se nedostane v březnu konečného výsledku. Ale jejich projekt není opravdu na pár dní a už jen ty slibné vyhlídky budou motivovat k další potěšující činnosti. Mohou se spolehnout, že březen nebude plný nepřekonatelných překážek a jestliže nezapomenou na smysl svého konání, pak určitě získají vše, co od tohoto měsíce získat mohou.