2016 – roční náhled

Když se ohlédneme za rokem 2015, tak musíme konstatovat, že nám pěkně zamíchal kartami, a samozřejmě v duchu energií osmičky, vše komplikoval, abychom nic neodbyli… a kdo i tak odbýval, tak platil. Loňský rok měl přinést opravdu viditelný posun, a proto nebyl snadným. Poslední měsíce se i vše zrychlovalo, protože nebyl čas otálet a konec minulosti byl neodkladný. Uplynulý rok byl hodně pracovní, ať už z pozice našich povolání nebo i práce na našem rozvoji. Vše se nám napočítalo, jestli to byly úspěchy či neúspěchy, poneseme si výsledky svého konání do příštích dnů, a možná se z nich budeme učit i v následujících životech. Ale nezapomeňme, že synonymem pro osmičku je rovnováha, a nic nebude dále jen černé, abychom zaplatili za to, co se nám nezdařilo. Každý bude odměněn, protože osmička je spravedlivá a nedělá jen černé puntíky v knize „osudu“ (ono taky žádný osud není, že?!).
No, ale mi tu máme první okamžiky roku 2016 a to znamená rok „devítkový“.

Devítka, jako poslední číslo numerologické stupnice obsahuje všechny schopnosti předchozích čísel… vědomí sebe sama od jedničky, schopnost spolupracovat od dvojky, komunikaci od trojky, pracovitost a pravdu od čtyřky, flexibilitu od pětky, smysl pro harmonii od šestky, schopnost snít od sedmičky a vůli a sílu uskutečňovat od osmičky. Je to mistrovské číslo, protože má za sebou mnoho zkušeností a uzavírá jeden cyklus, aby nás posunula o úroveň dál nebo výš.
Devítka, jako roční číslo, povede k přemýšlení, uvažování. Rekapitulace vedoucí k zúročení předchozích zkušeností bude mít prvotní význam pro naše přemýšlení, jednání a cítění. S devítkou se lze posunout, pokud dáte prostor změně. Možná bude vše působit chaoticky, ale jen tak může vzniknout něco nového. Zůstat tam, kam jsme dospěli, bude působit demotivujícím, depresivním způsobem. Vše nové, neznámé bude přitahovat a my máme možnost vnímat nejen to, co je na povrchu, ale i to skryté. Devítkový rok tak bude hodně duchovní. Intuici, senzibilitu, spiritualitu bude snadnější rozvíjet i uplatňovat.
A protože za sebou máme „konec“, pak je nutno počítat s další transformací. Vše, v co jsme věřili, co jsme se naučili, může být zpochybněno a nutit nás k dalším změnám, i když to v nás bude vyvolávat vlny strachu. Jestliže se nám však podaří změnou procházet s dětskou radostí, která je okořeněná zvědavostí, pak vše do sebe zapadne, jako kolečka v hodinkách a nám se podaří dojít úplnosti a posílí náš charakter.
Tento rok nás bude přitahovat k druhým lidem. Devítka je prostě snášenlivá a otevřená, sympatická a citlivá. Neznamená to, že by měl jedinec zapomínat sám na sebe a na své hodnoty, ani to devítka nedělá. Ve vztazích půjdeme za svými ideály, romantika a vášeň budou mít prioritu. I tak však vztahy budou předmětem našeho emocionálního, duchovního i mentálního růstu. Bude vhodná doba k navazování nových partnerských vztahů, přátelství, uzavírání sňatků.
V pracovní oblasti bude vhodná doba na změnu, ať už povolání nebo zažitých způsobů a principů práce. Jestliže se chceme posunout výš ve svých pozicích, chcete se dostat do vedoucích funkcí, pak postačí rozvinout v sobě tu stránku, která dokáže z každého učinit vůdce. I lidé, kteří už druhé vedou, budou prosperovat. Dařit se bude činnostem zaměřeným na duchovní a psychický vývoj, terapeutickým oborům, stejně tak i studiu orientovaným na tuto oblast. I umělecké obory, ať už hudební, výtvarné, herecké apod. jsou devítkou podporované. Ale nesmíme zapomínat, že i řemeslníci jsou vlastně umělci ve svém oboru, tak i oni budou získávat zakázky, které je budou motivovat ukázat, co v nich je. Ale ať už budeme vykonávat cokoli, bude kladen důraz na poctivost, dodržování pravidel, zásad a norem, protože devítka s podvody a falší nemá nic společného a dokáže se jí postavit.
Po zdravotní stránce posílí srdce a tenké střevo. Podporu budou potřebovat naše plíce, tlusté střevo, ledviny a močové cesty.

Tarotová karta, která nás bude provázet rokem 2016 je Poustevník, a když se na ni dívám, pak mě napadá „jít za světlem“. Temno už máme prozkoumané a prožité, a teď je na čase zkoumat a prožívat světlo. Podstatou však tohoto posunu je vlastní sebepoznání, bez něho nejde jít dál. Sebepoznání totiž člověku poskytuje cítit, že je vše v pořádku, že neexistují tragedie, je to jen zkušenost a člověk se chová jednoznačně, přímo a jasně. Člověk, který neprošel sebepoznávacím procesem a hledá své štěstí, zdraví a lásku kolem sebe, pak se jen stane přemoudřelým chytrákem.
Poustevníkovi nedělá problém odejít do ústraní, a přitom zůstat ve spojení se světem. Nelze vnímat Poustevníka, jako podivínského samotáře. Mnoho z nás se obává ticha a samoty. Ale jen pokud si dokážeme vytvořit prostor, v němž můžeme tiše a sami spočinout, pak také dokážeme přijmout lidi kolem sebe takové, jací jsou a navazovat s nimi vztahy bez závislostí. Devítka, a tedy Poustevník, se umí spojit s kýmkoli a přitom si zůstává věrná.
Poustevník nás převádí z jedné úrovně (třeba temna) na úroveň další (takže tady do světla), aniž by ztratil svou integritu. Každý jednotlivec nebo celý svět může letos nalézt nový směr, jakým se bude dále ubírat.
Poustevníkovo světlo ale i přitahuje další lidi. Znamená to, že ten, kdo se na úroveň Poustevníka dostane, pak k sobě přitahuje ostatní, protože jeho úroveň sálá laskavým teplem a pochopením. Tak, jak z něho vyzařuje jeho vůle a schopnost jít vlastní cestou motivuje druhé následovat jeho příklad. Je symbolem sjednocení rozumu a cítění, tedy cesty moudrosti. Poustevník podporuje člověka hledajícího inspiraci, nové cesty.
Amber Jayanti o Poustevníkovi píše: Poustevník je paprsek světla ve tmě, a když nám na všední cestě životem dojde plyn, když zabloudíme a jsme malomyslní, když nám praskne kolo na vozíčku, můžeme vždycky najít Poustevníka v některé z jeho forem, aby nám pomohl zpátky na nohy, abychom spravili, co potřebujeme spravit, a vrátili se zpátky na cestu…
Poustevníkův rok je dobou, kdy věcem dáváme řád, ale je tu i možnost poznat sami sebe z takové stránky, která dosud nebyla zřejmá a můžete tak sami sobě přinést klid a vyrovnanost… Takže Vám přeji, ať společně v roce 2016 dojdeme ke klidu a vyrovnanosti.