2012 – roční náhled

Tento rok získává vibraci čísla pět. Je tedy jasné, že se bude jednat o rok, který poplyne (spíše pofrčí) velice rychle. Je to rok umožňující nastolit změny. V loňském roce bylo naším úkolem zpracovat si své závislosti, rok letošní nás postaví tváří v tvář naší pravé podstatě. Znamená to, že budeme hledat smysl našeho života, našeho bytí, to, co je pro nás důležité a pravé. Přetvářka, povrchnost, omezování sebe i druhých v existenci nebudou mít tento rok prostor. Ukážeme sobě i druhým svou pravou tvář. Dokážeme se sami sobě podívat do očí? Někdy to bude těžké, ale nezbytné.
Celý rok se ponese v duchu aktivity a boření hranic. Existuje něco, na co jste si dosud netroufli? Sníte a máte pocit, že jsou Vaše sny nereálné? Máte pocit, že prostě musíte něco udělat, jinak se zpronevěříte sami sobě? UDĚLEJTE TO!!! Pětka umožňuje realizovat sny, podstupovat rizika beze strachu, uskutečňovat změny.
Rok 2012 umožní nalézt osobní i společenskou svobodu, utvářet si vlastní život podle svých představ, bez ohrožení jiné existence. V profesní oblasti se dají čekávat změny, osamostatňování se, učení se novému. Ti co hledají zaměstnání, by mohli nalézt to pravé povolání – poslání. „Pětkový“ rok nám umožní, abychom se věnovali pracovním záležitostem stejně intenzivně jako prožívání volného času. Ve finanční oblasti také mohou nastat změny, pokud je umožníte. Zbavte se tedy programů o tom, že peníze kazí charakter anebo že se za ně dá koupit všechno. Peníze nám mají sloužit ne řídit náš život.
Ve vztahových záležitostech bude kladen důraz na svobodu a nezávislost. Neznamená to, že se budou vztahy rozpadat, ale lidé již nebudou vytvářet vztahy, ve kterých by vznikala závislost a nezdravé lpění. Chcete-li něco udělat, neváhejte. Každá změna je pozitivní, tak se není čeho obávat. Líbí se Vám někdo, tak jej oslovte, jinak se ničeho nedočkáte. Je to aktivní rok, buďte i Vy aktivní. A nezapomeňte, že čím více svobody poskytnete, tím více jí získáte.
Volný čas je skvělý pro cestování, učení se novému, sportovním aktivitám.
Ve zdravotní oblasti života je dobré věnovat pozornost dýchacímu a nervovému systému (není nic úžasnějšího, než se svobodně nadechnout). Pokud budete příliš lpět na zajetých jistotách, pak pozor na zácpy, močové a ledvinové kameny, není vhodná doba něčeho se držet, i když víme, že už to k nám nepatří.
Rok bude přijatelnější pro lidi, kteří jsou ovlivněni lichými čísly (1, 3, 5, 7 a 9). Pro lidi v sudých vibracích bude náročnější především proto, že jim roční pětka bude bořit jejich jistoty, pravidla a řády, ale je to výzva…
Je tu ještě jedna věc, kterou je nutno zmínit v souvislosti s rokem 2012. Jsou tací, kteří předpovídají konec Světa. Já tento názor nezastávám. Rok 2012 nás má přivést k uskutečnění změny, protože pokud změnu neumožníme, pak bychom mohli na tom prahu „konce Světa“ opravdu stanout. Země nás nosí již dlouho a není nás vskutku málo. Věnujte tomu, co Vás poutá k životu také energii a lásku… Země Vám to mnohonásobně vrátí.

Tarotové karty – VELEKNĚZ
Rokem 2012 nás bude provázet karta Velekněze. Velekněz nám umožňuje uvědomit si vnitřní hlas, který nám nabízí moudré rady, spojuje vesmírné a s pozemským. Naslouchat tomuto vnitřnímu hlasu, naslouchat intuici umožňuje dosahovat přímého poznání, vědění bez nutnosti dlouze o všem přemýšlet. K tomu, abychom se intuicí mohly řídit, je třeba odložit naše zakořeněné představy, přesvědčení a zvyky a již víme, že tento rok to učinit můžeme… pokud budeme chtít.

Velekněz je autorita a my máme sklony přikládat lidem ve vyšších pozicích nadpozemského postavení. Takže máme nyní možnost uvědomit si, že i naši rodiče, učitelé, nadřízení, politici jsou především lidé stejně jako my.

Velekněz umožňuje širší pohled na věc, nebo jinak… podívat se na ni z různých stran a ve výsledku jednat podle svého svědomí. Opět nás má dovést k tomu, abychom hledali a nalezli smysl svého života. Přivádí nás tak k lidem, kteří nám umožní toto nalézt, tzn. k učitelům či terapeutům. Jakoby nám konečně docházelo, že k životu nepotřebujeme jen „mít“, ale také „být“. Velekněz nás může, pokud to umožníme, dovést k celistvosti tzn. spojení naší fyzické i duchovní podstaty, což nám pomůže žít skutečný život a ne jen iluzi života. Máme možnost pochopit sami sebe.
Odpovídající výklad pro Vás naleznete, jestliže sečtete jednotlivá čísla Vašeho data narození a následně sečtete (redukujete) dané číslo, čímž získáte „osudové číslo“, např.:

  1. 5. 1907 = 1 + 3 + 5 + 1 + 9 + 0 + 7 = 26 = 8