2011 – roční náhled

Vzhledem k oblíbenosti měsíčních výkladů i tento rok je budete nacházet na mých stránkách a vždy první den v měsíci je naleznete pod odkazem „2011“.

A co říká numerologie na rok 2011?

Rok získá vibraci čísla čtyři a čtyřka dává věci do pořádku, dbá na spravedlnost, vytrvalost, přesnost a pracovitost. Čtyřka tohoto roku nás bude nutit udělat si ve svém životě pořádek, postavit se pevně nohama na zem a dívat se na vše co přichází reálně a bez iluzí. Bude čas si stanovit své hodnoty anebo si uvědomit jejich důležitost v každodenním životě. Budou zde patrné tendence soudit a odsuzovat sebe i druhé. Čtyřka opravdu není z nejcitlivějších a tak i na poli vztahů se vše bude mít tendenci hodnotit z pozice rozumu, ale ceněna bude jednoznačně věrnost. V pracovní oblasti bude vhodná doba k zakládání nových společností, všemu by však mělo předcházet důkladné promyšlení si strategie, žádná unáhlená rozhodnutí nejsou na místě. Smlouvy by měly být srozumitelné, zakládající se na faktech. Podvody a nejasnosti nebudou mít tolik šancí.

Z tarotových karet nám rok 2011 bude ovládat Císař a ten nenechá nikoho zahálet. To co měl člověk v plánu, bude moci nyní ozkoušet v praxi. Již není čas na nějaké teoretizování, nyní přichází doba realizace. Přinese to i ztrátu iluzí. Toto však přinese pouze, že ze života odejde to, co opravdu člověk nepotřebuje. Na místě je důslednost, sebedůvěra a rozumový přístup, ale nebylo by dobré zatvrzele trvat na svém a nepřizpůsobit se okolnostem, ideální je nastolit to, čemu se říká pružná houževnatost. To je to, co pomůže dotáhnout věci k žádanému cíli. Bude čas k tomu dojít k závazným rozhodnutím, dosažení a zajištění svých záměrů a převzetí vlastní odpovědnosti.

Odpovídající výklad právě pro Vás naleznete, jestliže sečtete jednotlivá čísla Vašeho data narození a následně sečtete (redukujete) dané číslo, čímž získáte „osudové číslo“, např.:

  1. 5. 1907 = 1 + 3 + 5 + 1 + 9 + 0 + 7 = 26 = 8