fbpx

Výklad karet

Výklad karet - Daňa Rýdlová

Vyklad karet je mou stěžejní činností. Používám především tarotové karty, ale někdy klientovi danou situaci vysvětlí, popíše a inspiruje jej k dalším krokům jiný balíček karet. S výklady úzce souvisí i numerologický náhled na klienta i účastníky jeho dotazu. Klient tak získává ucelený pohled na věc společně s variantami řešení.
Karty vykládám osobně v Trutnově, ale stejnou kvalitu služby získáte i při konzultaci na dálku, tedy po telefonu nebo Skypu. Protože se nejedná o věštění či hádání budoucnosti, tak jsou výklady vedeny obvykle s výhledem na 6 měsíců, kde karty jasně vidí tendenci vývoje situace a možnosti ovlivnění.

A proč vlastně vykládám karty? Někdy opravdu člověk neví, jak situaci řešit. Jistě, když se poradí s rodinou, kamarády, slyší nějaký názor, ale vždy je zabarvený osobním zájmem dané osoby. Karty jsou nestranné, nemají osobní zájem, a přitom dokážou skvěle popsat situaci a pomoci člověku nalézt správný směr. A když to skombinujeme s mými vlohami, dovednostmi a životním posláním, pak bych nešla správnou cestou, kdybych karty nevykládala.

Nabídku služeb s jejich cenami naleznete v sekci Služby pro Vás.

A proč preferuji právě tarotové karty?

O tarotu

          Původ tarotových karet je zahalen tajemstvím. Tarotové karty jsou speciální karty možná pocházející ze staré Indie, možná z Číny nebo od Keltů, k vykládání byly používány již i ve starověké egyptské civilizaci. Taroty, tak jak je známe dnes, pochází s poloviny 15. století a původně se balíček o 78 kartách používal ke karetní hře zvané taroky.
          Celou sadu tvoří Velká arkána 22 karet a je jakýmsi základem pro vykládání. Svou nezastupitelnou roli ve výkladech má Malá arkána zbývajících 56 karet, které se dále dělí dle barvy na Hole, Meče, Poháry a Pentakly (Mince).
Tarotové karty byly od nepaměti předmětem pro výtvarné ztvárnění a tak se můžete setkat s různými typy a druhy:

Varianty karty Mág

Výklad tarotových karet

          Tarot se od počátku především používal k poznání okolností, jež ovlivňují tazatele, takže se v pravém slova smyslu nejedná o věštění, hádání, ale o výklad karet neboli interpretaci. Lidé používají tarot k náhledu energií pocházející jak od tazatele, tak z vnějšího prostředí, a zkušený interpret, dokáže s pomocí těchto karet přesně pojmenovat tazatelovu situaci a další vývoj. Asi nelze popsat, jakým způsobem tarotové karty vykladači umožňují přesně popsat události i situace, protože k tomu opravdu nestačí se naučit definice jednotlivých karet z knih, ale umět naslouchat jejich řeči. Tarotové karty nedokážou předpovídat budoucnost – věštit, jejich úlohou je nastínit tok energií a pravděpodobné tendence vývoje události.

Výklad karet a psychologie

Velice cenný je psychologický přínos tarotu. Tarot radí jak zvládat životní situace, jakou cestou se dát, pokud je nutné se rozhodovat, ale nepřikazuje. Jen nám naznačuje, jaké důsledky přinese naše konání, kam směřujeme a jaké máme tendence uspět či nikoli. Tím zachovává naší svobodou vůli, tak jak nám svobodou vůli poskytuje Vesmír.

Výklad karet a klient

Na základě svých bohatých a různorodých zkušeností z výkladu karet mohu říct, že klienti nemají zájem o dějiny výkladových technik. Klienti se výhradně soustředí na obsah výkladu karet ve vztahu ke své momentální životní situaci a spatřují jako významné informace a poučení plynoucí z konkrétního výkladu karet.
          V moderní praxi vykladu tarotu je samotný výklad složen z malých částí, které vakladač skládá do komplexního obrazu probíhajícího děje, aniž se zaměřuje na prorocký obsah u výkladu karet tarotového typu.
Klient očekává, že mu poskytnu odpovědi, které ho zajímají, a že s ním proberu jeho problémy, pomohu mu v pochopení principu probíhajícího děje a naleznu takovou cestu, která ho povede z problematické situace. Jestliže takto chápe způsob mé práce, pak opravdu odchází uspokojený, s klidem na srdci, ale i s prostředky, jež mu pomohou.

Výklad karet – co očekávat

Mnoho lidí se tarotových karet obává, ale strach není na místě. Hledá-li člověk řešení v nelehkých situacích, touží nahlédnout na důsledky svých budoucích kroků, neví si rady nebo je pro něho rozhodnutí více než nelehké, pak je porada s tarotovými kartami to správné.
          Od tarotových karet nelze očekávat, že prozradí ta správná čísla do loterie, není pro ně ani důležitý čas. Proto kartářka/kartář používající tarot vždy před výkladem určí, o jakém časovém období se bude mluvit. (Své výklady směřuji na období 6 měsíců.)

Chcete se objednat? Info k objednávání jsem pro vás připravila ZDE.

V kontaktu se Správnou Cestou můžete být i přes FB stránku.

Výklady na měsíc

Výklad karet - výklady na měsíc

I letošní rok, každý první den v měsíci pro Vás vytvořím sadu výkladů tarotových karet na aktuální měsíc, samozřejmě i s ročním numerologickým náhledem a kartou arkány, jež rok ovlivňuje. Jednotlivé výklady směruji pro osudová čísla, a jak takové osudové číslo vypočítáte, naleznete vždy v ročním náhledu.
Vše je o energiích, o energiích, které do věci vkládáme sami, a které do ní vstupují z okolních vlivů. A jak víme, energie pracují na principu střídavého proudu… někdy je silný, někdy slabší a někdy nejde. Tarotové karty dokážou tyto energie skvěle pojmenovat a nám tím umožnit lépe ovlivňovat své záležitosti, protože…
…. I na pesimistickou věc se dá podívat z jiného úhlu a nalézt v ní v konečném důsledku něco pozitivního…
…a každá překonaná překážka je Tvá výhra.

2021 – roční náhled

LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC

Další informace, inspirativní texty k aktuálním energiím od ledna 2021 naleznete kompletně na jednom místě, a to v blogu.


Archiv výkladů

Od roku 2010 každý měsíc pro Vaše osudové číslo vykládám taroty tak, abyste měli k dispozici náhled, jaké energie Vás právě ovlivňují a jaké téma pro Vás bude v dané období aktuální. Všechny výklady naleznete v tomto archivu, takže pokud se potřebujete za něčím ohlédnout, stačí si nalézt příslušný rok a měsíc a kliknout.

Od roku 2013 provází výklady mnou vytvořené mandalky nebo jiné energetické obrázky, který aktivuji pouze pro daný měsíc.

2020

LEDENÚNORBŘEZENDUBENKVĚTENČERVENČERVENECSRPENZÁŘÍŘÍJENLISTOPADPROSINEC

Výklady z roků 2019 – 2010 naleznete ZDE