Váš andělský průvodce rokem 2023

andělský průvodce rokem 2023

Ačkoli už není čas dárků, přece jen pro Vás jeden ještě mám… Andělský průvodce rokem 2023 pro Vaše osudové číslo, tedy Váš ochránce a podporovatel. Jen nezapomínejte, že Andělé čekají, až je požádáte o pomoc, jinak z vlastní vůle zasahovat do Vašich životů nemohou a za svou podporu si zaslouží Vaše díky.

Andělský průvodce pro osudové číslo 1

Anděl lásky a vztahů

Povolejte na pomoc svého průvodce rokem 2023, ať Vám pomůže ve všech formách mezilidských vztahů a do Vašeho jednání s ostatními lidmi vnese lásku.

Osudové číslo 2

Anděl rozhodnosti a nové orientace

I když je Vaší silnou stránkou schopnost spolupráce, s pomocí tohoto anděla se můžete naučit rozhodovat jen sami za sebe. Stačí ho jen požádat.

Andělský průvodce pro osudové číslo 3

Anděl důslednosti a pořádku

Tak jako vládne pořádek ve Vesmíru, tak ho potřebujete, Trojky i ve svém životě v roce 2023. Požádejte tohoto anděla, ať Vás v důslednosti a smyslu pro harmonii podporuje kdykoli, kdy Vás pohlcuje chaos.

Osudové číslo 4

Anděl síly a odolnosti

Asi se, čtyřky necítíte, že byste sílu a odolnost potřebovaly, ale s andělskou energií jde o to, abyste těchto vlastností užívaly s láskou. 

Andělský průvodce pro osudové číslo 5

Anděl změny a proměny

Od pětkových lidí často slýchávám, že už chtějí mít v životě klid, třeba i nudu, a teď na ně jdu s Andělem změny. Je to proto, že v tomto roce Vás změny neminou, ale s andělem po boku jimi projdete v klidu, a na těle i na duchu posíleny.

Osudové číslo 6

Anděl novosti a vývoje

Tento anděl Vám, Šestky, pomáhá na fyzické úrovni bytí, ozdravuje Vás, posiluje, přináší příliv nových energií, ale také Vás „popostrčí“ k tomu, abyste na sobě pracovaly a rozvíjely se.

Andělský průvodce pro osudové číslo 7

Anděl osvobození ze závislostí

Toužíte-ly se, Sedmičky, posunout dál, ze svých strachů a bloků, obraťte se se svou prosbou v roce 2023 na tohoto anděla. Pomůže Vám od špatného pohledu na věc, a ukáže Vám správnou cestu.

Osudové číslo 8

Archanděl Gabriel

… strážce paprsku bílého světla, které očišťuje, osvětluje, přináší pochopení, usnadňuje rozhodování. Osmičky, dopřejte si jeho péče a kdykoli ho v roce 2023 požádejte o pomoc, je tu pro Vás.

Andělský průvodce pro osudové číslo 9

Anděl směru a cíle

Vaše energie zpravidla směřující do všech stran, Devítky, ale Váš andělský průvodce rokem 2023 Vám Vaše cíle pomůže osvětlit, ale také Vás podržet, abyste je neminuly. 

Jak si své osudové číslo vypočítate? Napište si své celé datum narození na papír a sečtěte jednotlivé číslice. Výsledný dvouciferný součet opět sečtěte jako dvě samostatné číslice. Př.:

24. 9. 1965… 2 + 4 + 9 + 1 + 9 + 6 + 5 = 36… 3 + 6 = 9… osudové číslo