Únor 2017

Tento měsíc bude jednodušší, protože každý z nás bude vědět, co chce a realizovat se budeme také jen v tom, co umíme, co známe, vlastně tak nějak rozvineme to, co jsme v lednu započali. Máme také šanci, uskutečnit to, o čem jsme dlouho pouze snili, když se prostě takové příležitosti chytneme. Pro ty, co půjdou vpřed, se nenaskytne žádná překážka. Ti, co zůstanou stát opodál, budou jen kulisou pro ty aktivní. Dá se počítat, že v únoru dosáhneme jistých výsledků, ale jen průběžná bilance nám řekne, jaké ty výsledky jsou a kde je potřeba ještě vynaložit energii. Ale opravdu není teď nutné, snažit se na 200%. Únor je měsíc poklidu, pohody a volné cesty za jasným cílem.

Mandala na únor 2017

Osudové číslo 1
Jedničky budou mít v únoru tendenci se někam schovat, protože si nejsou plně jisté tím, kam vlastně míří. Není to však nic, co by se momentálně jedničkám nemělo dít, protože to, co v sobě jedničky nesou, ještě nemá přijít na svět. Zatím je to o zvažování možností, možná i úvahy, jestli zvolená cesta je ta správná. Ale možná, navzdory únorovým energiím, budou právě jedničky ty, co svůj tah na branku ještě zdrží a svou energii namíří třeba na zcela jiný projekt.

Osudové číslo 2
Dvojky se v prvních dnech února kriticky podívají na své zájmy a potencionální výsledky a poněkud se stáhnou. Ne že by jejich myšlenka a směr byli mylné, to určitě ne, a dvojky jistě svůj úmysl měnit nebudou. Ale protože potřebují podporu a pomoc dalších lidí, kteří jim momentálně pomoci nemohou nebo nechtějí, tak si na svou příležitost dvojky počkají. Možná jim tak vznikne i jistá ztráta, ale jako po každé noci přijde nový den, tak i dvojky jednoho dne dosáhnou svého.

Osudové číslo 3
Na únor se letos trojky vůbec netěší, protože možná sobě nebo svým projektům nevěří, přitom, jak ony, tak jejich záležitosti mají velký potenciál a nadějné vyhlídky do budoucna. Ale i kdyby někdo trojkám naservíroval ideální výsledky jejich záměru na stříbrném talíři, tak ony nejsou momentálně schopné to přijmout. Naopak už se rozhlíží, do čeho jiného by se pustily, nebo zda se nenajde jiná cesta k cíli. Možná že právě teď je ten správný čas se zaposlouchat do svého srdce, respektive, pokud chtějí být trojky šťastné, pak to jinak nepůjde.

Osudové číslo 4
Na čtyřky v únoru čeká příležitost, která by jim měla pomoci dosáhnout solidního výsledku s trvalými hodnotami pro budoucnost. Navíc si čtyřky dokážou únorových energií využít přesně tak, jak k nim přijdou. Podpora bude přicházet jak z nebes, tak i od lidí, takže čtyřky si v únoru nebudou moci na cokoli stěžovat. Dá se říct, že navzdory počasí, jim na cestu svítí slunce.

Osudové číslo 5
Pětkám se asi zimní počasí moc nezamlouvá a tak nějak zamrzají a stagnují, ale není to nic na závadu. Možná je teď pro ně ideální čas na dovolenou, někde v teple odpočívat a příliš se ani neangažovat. Právě přílišná horlivost by pětkám v únoru spíše zablokovala cestu v před. Teď je maximálně čas, aby neměly dojem, že jen tak zahálí, věnovat energii své duševní stránce a posílení víry a sebedůvěry.

Osudové číslo 6
Tématem šestek v únoru bude očista. Ať už si potřebují udělat pořádek ve skříních, v myšlenkách, v těle nebo ve vztazích, je ten ideální čas. To, že na oko vše vypadá, jako že je v pořádku, neznamená, že to má i tendenci vydržet. Přeci jen na šestky čeká období, kdy bude dobré mít ve všem pořádek, aby záhy nemusely hasit požár na více úrovních. Takže jarní očista pro šestky právě začíná a měly by se do ní pustit s vírou, že ačkoli nyní smysl není až tak zřejmý, tak štěstí přeje připraveným.

Osudové číslo 7
Sedmičkám únor přinese stabilitu, jistotu, pohodu a v neposlední řadě i zisk. Samozřejmě, ani jim nic nespadne samo do klína a od nich bude potřeba, aby se z celého srdce ve svých věcech, životech angažovaly. Možná sedmičky nabydou dojmu, že nemají dost zkušeností a bylo by tedy dobré držet se zpátky, ale pokud se spolehnou na svou intuici a nedají se vyděsit svou hlavou, tak brzy zjistí, že jsou opravdu na správné cestě, i když cíl je ještě daleko.

Osudové číslo 8
Osmičky rozjeté z minulých měsíců i do února vtrhnou plni energie a nadšení, navíc jim hned v začátku cosi přispěje k potvrzení jejich entuziasmu. Plynulý postup vpřed však bude nutit také opustit cosi nebo kohosi, protože osmičky brzdí nebo nepomáhá k jejich dalšímu rozvoji. To, sice způsobí možné rozepře, ať v sobě nebo v mezilidských vztazích, ale je to nutné, aby osmičky mohly jít svou cestou bez meškání.

Osudové číslo 9
To devítky se bez odkladů a ohledů vrhají do nového měsíce, ať to stojí, co to stojí. Jaksi zapomínají na svou zodpovědnost a prostě využívají (nebo zneužívají), co k životu potřebují. A nejvíce svého intelektu a ega. Takový přístup se jim v únoru i tak vyplatí, i když jim to jen pootevře dveře k dalším možnostem. Karty jim radí, aby využily i jiné své prostředky, než je hlava, aby výsledky měly větší váhu než jen pouhý sen či slova.