Březen 2017

Březnové energie se ukazují jako vyčkávací, ale také nám poskytují ochotu přijmout třeba i to, co pro nás dosud bylo nepřijatelné. Možná budeme čekat nějaký zázrak, možná přijde inspirace, ale také se můžeme inspirací stát sami. A první dny budou opravdu skvělé – dobrá nálada a odvaha jít vpřed. Na druhou stranu se ale můžeme nechat unést fantazii i lehkověrností, iluzemi a nereálnými sliby… a tendence jsou tu opravdu velké. Ale jak to chodí s klamnými představami, ty nás dovedou k nepříjemnému vystřízlivění. Pak přijde na rozhodnutí, která nám nebudou až tak milá a přinesou tedy špatnou náladu a rozčarování. O to víc bychom měli dát v březnu na doplňující radu karet, a to abychom na nic netlačili, spíše posečkali, důvěřovali, že ani tato odbočka není veskrze špatná.

Mandala na březen 2017

Osudové číslo 1
Jedničky, Vás v březnu čeká změna, od které tak nějak dopředu netušíte, jestli je to správná cesta a kam Vás vůbec dovede. Ale začátek cesty nebude špatný, setkáte se s pozitivní, řekla bych, až rodinou atmosférou a vstřícným jednáním na všech stranách. Všechno se bude dávat pozvolna do pohybu a nepůjde nic tlačit, spíš bude na místě se obrnit trpělivostí, protože v tomto případě opravdu platí, že všechno musí dozrát. Ale každopádně je to pro Vás velmi dobrá cesta, na které se mnoho naučíte a možná i přijdete na to, co je Vaším životním posláním. Teď jedničky nastupujete svou cestu srdce.

Osudové číslo 2
Dvojky, Vás doběhne v březnu minulost a opět se budete muset ohlédnout zpátky, abyste mohly jít vpřed. A v první chvíli si to od Vás bude žádat pořádný úklid, třeba i v podobě toho, že zcela rozboříte to, na čem jste dosud intenzivně pracovaly. Nebudete však na to zcela samy, naopak i pro ostatní to bude impuls, jak Vám pomoci si v životě udělat pořádek. A protože s úklidem se také vytváří volný prostor, tak Vám se podaří přijít k něčemu novému, co Vám mnohonásobně nahradí to, čeho jste se zbavily. Jen se nenechte unést březnovými energiemi a dbejte, aby všechno co děláte, mělo reálnou podobu.

Osudové číslo 3
Trojky, Vás čeká hodně práce, kterou už ale máte promyšlenou a chystáte se krok za krokem uskutečnit i to, o čem noho nevíte. A březen Vám nebude klást žádné překážky, abyste svůj projekt nezačaly s vidinou na úspěch. Pokud se chystáte podepsat nějaké smlouvy, uskutečnit nějaké spojení nebo navázat nové vztahy, pak zcela bez problémů Vám tyto úmysly vyjdou. Úspěchy tohoto měsíce Vás doslova nakopnou a dodají Vám na sebevědomí i snaze v započatém pokračovat. I Vám karty radí stát nohama na zemi a konat jen to, co je zapotřebí, bez toho, že byste propadly iluzím, lžím a fantazii.

Osudové číslo 4
Čtyřky, máte tendenci hned na začátku o všem pochybovat i o směru své cesty. I když bude vše postupovat podle Vašich představ a Vy víte, že držíte správný směr k cíli, tak máte tendence si všechny dosažené výsledky ztrpčit, odmítat i to, co se Vám dosud povedlo, prostě všechno vidět černě. Možná Vám vítr z plachet bude brát setkání s někým, kdo svůj projekt vede sebevědoměji a rozhodněji. Ale buď můžete závidět a klesat na mysli, nebo z takového člověka čerpat informace a zkušenosti, které Vám mohou pomoci opět se postavit ke svým věcem čelem a navzdory všemu jít vpřed. Vám se opravdu vyplatí „netlačit na pilu“ a přijímat věci takové, jaké skutečně jsou (a určitě nebudou jen černé).

Osudové číslo 5
Pětky, Vám se v březnu bude zdát, že je všechno postavené na hlavu, že nic nejde tak, jak jste i představovaly a hnedle propadáte skepsi, depresi či prostě jen „blbé“ náladě. Ale to není vůbec nic pro Vás. Vždycky nejasnou cestu berete jako výzvu/dobrodružství a nejednou se budete bát?! Abyste pro sebe i březnu vyzískaly, bude třeba vzít své věci d svých rukou a začít se angažovat, a to je přece Vaše vrozená schopnost. Seberte zase odvahu i důvěru, a věřte mi, i Vy z března „vytřískáte“, to nejlepší pro sebe.

Osudové číslo 6
Šestky, Vy se budete muset překonat, nebo alespoň svou nedůvěru, protože březen vůbec pro Vás nemá být špatným měsícem. To, co milujete, co je pro Vás nejdůležitější – rodina, přátelé, pak v těchto lidech opravdu naleznete podporu a pochopení, touhu prostě jen být s Vámi. Možná se budete rozhodovat, kterou cestou se dát, ale není se čeho obávat, protože teď platí, že každá cesta přinese své a nějakým způsobem také dobré. Na každý pád počítejte s tím, že se něco v dobré obrátí a přinese nejen zkušenosti, ale i důležité poznání. Nepropadejte však bezstarostnosti, je to pro Vás důležité období, které si žádá zodpovědný přístup.

Osudové číslo 7
Sedmičky, u Vás to vypadá tak, že to co do dneška fungovalo k Vaši spokojenosti, najednou je Vám na obtíž. Ale tady právě platí, že svět je takový, jaký ho chcete vidět. Máte nějakou svou vizi, na kterou máte zkušenosti, prostředky, chuť jít do toho, ale zcela kontraproduktivní může být Vaše netrpělivost a ego. Přece jen bude dobré, ještě promyslet, jaký cíl je hodný Vašeho usilování a nenechat všechno jen na momentální improvizaci, protože když nebudete mít jasný cíl, pak Vám také zbudou jen prázdné ruce. Vám sedmičky nyní pomůže, když se jasněji postavíte za své vize a za svou pozici, nechat věci plynout vede do slepé uličky.

Osudové číslo 8
Osmičky, březen je pro Vás možná až životní křižovatkou a volba, jakou cestou se dáte dál, bude muset být jednoznačná. Vaše současná pozice je to pravé, to co s Vámi zcela koresponduje, ale otázka zní, jestli Vám to takto stačí. Jestli dosavadní opustíte, nebo rozšíříte své pole působnosti, to je možná to, co Vám bude dělat tento měsíc těžkou hlavu, ale zase přichází příležitosti, které Vám opravdu mohou přinést rozšíření, pokud nezůstane jen u nápadu nebo šance. Samozřejmě, aby to přineslo to, co má, nemělo by vám to roztříštit energie na spoustu projektů, pro které však nemáte energii. Takže přibírejte nové, jen když na to skutečně máte kapacitu anebo ji dokážete vytvořit.

Osudové číslo 9
Devítky, Vás asi potká hned na začátku měsíce něco, co vůbec nebude podle Vašich představ. Prostě to, co bylo do teď skvělé, tak Vám najednou podrazí nohy. Uvědomíte si své možnosti, které nejsou takové, za jaké jste je doposud považovaly. I když naleznete někoho, kdo Vám pomůže, budete si vědomy toho, že za výsledek zaplatíte více, než jaké jsou Vaše možnosti. Jestli podstoupíte toto riziko, je čistě na Vás, ale ať už si zvolíte jakoukoli cestu, měly byste jí realizovat bez odkladů. Dalo by se říct, že tentokrát vyhrát nemůžete, tak prostě jen postupujte vpřed.