Doporučení při využívání Reiki

Jak poznat skutečného praktikanta Reiki, co lze očekávat při samotném procesu harmonizace, co opravdu klient nemusí?
1, Při terapii Vás praktikant vyzve, abyste se posadili na židli nebo položili na masérské lehátko. Prostředí, v němž terapie probíhá, by Vám mělo být příjemné. NEEXISTUJE jediný důvod, proč byste si měli odkládat jakékoliv častí svého oděvu, krom svrchníku a obuvi. Zároveň Vás praktikant vyzve, abyste si odložili hodinky a náramky, tak aby mohla proudit energie a neblokovala se.
2, Praktikující ani pacient nesmí být pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek. Pokud užíváte psychofarmaka (např. antidepresiva), harmonizace metodou Reiki není možná, protože využívané energie ovlivňují jejich funkčnost (jde přece o přirozený způsob bytí).

3, Pokud využíváte služeb lékařů, užíváte předepsané léky, praktikant Reiki Vás NEBUDE ZRAZOVAT od jejich používání, od návštěv lékařů. Na západ od našich hranic je běžné, že lékaři spolupracují s „alternativci“, u nás tato praxe běžná zatím není. Proto se Vás praktikant pravděpodobně zeptá, jaký názor lékaři zastávají, jakými vyšetřeními a způsoby léčby jste prošli. Reiki, krom výše uvedených psychofarmak, nemá žádnou kontraindikaci.
4, Při samotné harmonizaci se praktikant NESMÍ dotýkat žádných intimních míst na Vašem těle, mnohým pacientům nedělá dobře ani, pokud jim ruku přiloží přímo na hrdlo, proto by se i tohoto dotyku měl vyvarovat, nebo se nestyďte říct, když je Vám něco nepříjemné. Tyto části těla léčí tak, že ruce oddálí cca na 5cm, aniž byste o něco byli ochuzeni.
5, I při Reiki se hojně využívá různých pomůcek např. kyvadlo, drahé kameny, éterické oleje, esenciální přípravky, jedná se o pomůcky běžně používané v alternativním přístupu k životu.
6, Sezení trvá cca 45 – 90 minut. Četnost, opakování a doba mezi jednotlivými sezeními se řídí pouze návrhy a doporučeními praktikanta, rozhodnutí však záleží na klientovi.
7, Při hledání praktikanta Reiki přihlédněte nejen k doporučení, internetové prezentaci, ale i k vlastnímu pocitu.
8, Pokud se rozhodnete stát se sami praktikujícím, pak opravdu hledejte učitele, který Vám bude vyhovovat, bude snadno dostupný, identifikovatelný. Opět se spolehněte především na své pocity. I v případě mistra – učitele Reiki nelze zapomínat na to, že i on je člověkem, který může a dělá chyby, stejně jako ostatní, pokud si je uvědomuje, dokáže se z nich poučit a omluvit se, pak se jedná o opravdu dobrého učitele.
9, Reiki není léčebná metoda, je to jen technika, která napomáhá energeticky stimulovat ozdravné procesy v těle, což znamená, že pouze napomáhá k lepšímu a rychlejšímu zvládnutí nemoci a rekonvalescence.