Reiki – kurz II. stupeň

Program: Obsah 1. dne: Krátké opakování základů a Reiki I., výklad II. stupně, výklad, vysvětlení a praxe se symboly Reiki, zasvěcení do II. stupně
Obsah 2. dne: praktický nácvik II. stupně Reiki, práce s kyvadlem (základy, nácvik detekce energií, harmonizace)
Součástí jsou skripta a certifikát.
U kurzů je potřebná Vaše osobní účast. Zasvěcení „na dálku“ neprovádím.
Reiki II. je dvoudenní, zpravidla sobota + neděle, ale lze domluvit i všední den.
Ti, co absolvovali I. stupeň u někoho jiného, přijmu na II. stupeň po předchozí konzultaci a synchronizaci informací.
Kurz probíhá ve skupině max. 5 lidí nebo individuálně.

Jak se objednat?
Nejvhodnější forma, jak se domluvit je buď telefonicky na č. 773 549 667 nebo pří osobní konzultaci. Lze napsat e-mail s Vaším celým jménem, datem narození, tel. číslem a já se Vám ozvu.