Reiki – co to je, k čemu to je

Co vlastně je to Reiki? 

          Jistě každý ví, že kdykoli člověka potká nějaká bolest anebo nemoc, přiloží si na bolavé místo ruku, stejně jako matka přikládá ruku na čelo svého dítěte s horečkou. Lidský dotek přináší teplo, vyrovnanost a léčení. Stejně tak i zvíře instinktivně začne postiženou oblast lízat. A něco tak jednoduchého, jako je přiložení ruky, je základem Reiki.
          Proč se tedy něco takového běžného musí učit? Doba, kdy jsme měli své přirozené schopnosti plně rozvinuté, jsou dávno pryč. Jestli se potopily s Atlantidou nebo je lidé v minulosti popřeli, není podstatné. Napříč historií však bylo mnoho lidí, kteří toužili oživit naší přirozenost. Naštěstí, v případě Reiki, se to podařilo, ale abychom probudili informace z našeho genetického kódu, je potřeba se Reiki učit, stejně jako se dítě učí chodit.
          Reiki je vesmírná univerzální energie, nacházející se v prostoru kolem nás. Práce s touto energií v nás probouzí lásku ke všem bytostem a všemu, co nás obklopuje.

K čemu slouží Reiki? A na co si dát pozor? 

 • nemoci se dostávají do procesu přirozeného procesu uzdravování
 • imunita se zvyšuje
 • povzbuzuje se činnost orgánů
 • podporuje se detoxikace a očista orgánů – normalizuje se prokrvení
 • zmírňují se bolesti, snižuje napětí
 • rány se hojí rychleji a lépe
 • zlepšuje se příjem potravy a následné trávení, normalizuje se látková přeměna a hladina cukru
 • tělo lépe reaguje na léky
 • napomáhá hlubokému uvolnění, spánek je hlubší a zdravější
 • podporuje schopnost koncentrace, napomáhá dětem s dysfunkčními poruchami učení
 • podporuje rozvoj individuálního přirozeného talentu
 • povzbuzuje tvořivost a citlivost smyslů
 • prožívání pocitů je přirozenější, člověk je spontánnější, srdečnější, přijde větší chuť do života a do práce
  je citlivější a laskavější
 • časem nastolí vnitřní mír a pocit naplnění
 • člověk snáze vnímá své skutečné potřeby a začne sám sebe brát vážně
 • snáze se odbourávají strach, obavy a neurotické potíže
 • napomáhá získat spirituální zkušenosti, rozvíjí se duchovní smysly

          Pomocí Reiki se můžeme vyrovnat s fyzickými i emocionálními problémy a dojít k poznání a pochopení smyslu našeho života. Je to alternativní metoda přinášející vyladění fyzického těla i mysli.
          K tomu, aby člověk mohl používat Reiki je třeba iniciace, a toto zasvěcení odlišuje Reiki od všech ostatních metod přikládání rukou za účelem harmonizace těla s duší. Iniciační proces má za úkol vzbudit ve Vás tvořivost, touhu a soustředění. Člověk má dojem, jakoby to, co se děje, jsou zkoušky přicházející z venku, ale jedná se o uvědomění si svého potenciálu, svých hodnot, své osoby v plné její šíři tak, aby byl připraven a schopen zvládnout energii a sílu, které dosahuje svým růstem. Samozřejmě nic nestojí samostatně, takže k technickému výcviku patří i výcvik duchovní.
          I zde platí princip příčiny a následku. Prací s energií Reiki vzroste i síla praktikujícího. Pokud ji použije k něčemu negativnímu, nakonec se obrátí tato síla proti němu. Říká se, že Reiki je energie lásky, a tak s láskou a čistými úmysly je třeba k této metodě přistupovat.

Reiki je rozděleno do několika částí – stupňů:
          I. stupeň umožňuje harmonizovat sebe i druhé v základní formě tzn. přikládat ruce a nechat proudit energii na sebe nebo druhé v přímém kontaktu
          II. stupeň tyto schopnosti rozšiřuje o možnost nepřímé asistence, tzn. harmonizace na dálku, posiluje se intuice, člověk tak má větší zájem se seberealizovat a život prožívat, je zde možnost energetického ovlivnění jídla a nápojů, kosmetických prostředků, prostorů, situací
          III. a IV. stupeň je zaměřen na výuku mistrů – učitelů Reiki
          Každý vyšší stupeň zvyšuje sílu a urychluje proces vyladění lidského organismu na fyzické, emocionální, duševní i mentální úrovni. Od chvíle, kdy člověk přijal zasvěcení do Reiki, stává se z něj praktikant Reiki se schopnostmi, o nichž dříve neměl ani tušení.
          Reiki je tu pro to, aby pomáhalo. Neznamená to, že pokud podstoupíte harmonizaci Reiki, že přestanete naslouchat radám lékařů a využívat léků klasické medicíny. Reiki napomáhá, usnadňuje i urychluje ozdravný proces.

Doporučení při využívání Reiki