Organizace výuky

Od ledna 2018 výuka v Trutnově v těchto formách a cenách:
1, Individuální výuka:
Cena 5 000,- Kč za 1 semestr
Platba probíhá rezervační zálohou 1 500,- Kč na každý semestr. Následně se při každé lekci platí v 1. semestru doplatek na lekci 318,- Kč za lekci, ve 2. semestru pak 350,- Kč.
Termíny výuky probíhají ve 14 denních intervalech nebo po dohodě.
2, Skupinová výuka:
Cena 4 300,- Kč za 1 semestr
Platba probíhá rezervační zálohou 1 500,- Kč. Následně se při každé lekci platí v 1, semestru doplatek na lekci 254,- Kč, ve 2. semestru pak 280,- Kč.
Termíny probíhají ve 14 denních intervalech.
Ve skupině je 2 – 5 studujících.
Skupina vzniká, až po přihlášení min. dvou studujících a po úhradě zálohy. Jestliže se nesejde dostatečný počet studujících, budete mít možnost studovat individuálně, ale v odpovídající ceně.

Nejbližší předpokládaný začátek skupinové výuky:
září 2019 nebo po dohodě


Platba v obou variantách probíhá takto:
Rezervační záloha 1500,- Kč je uhrazena převodem na účet po přihlášení se k výuce na email s níže uvedenými údaji na základě potvrzovacího e-mailu s údaji potřebnými k platbě. E-mail očekávejte do 2 dnů od odeslání přihlášky.
Doplatek bude uhrazen proti dokladu při každé probíhající lekci.


Přihlášení e-mailem:
Do předmětu zprávy uveďte buď: 1, Škola numerologie – individuální
2, Škola numerologie – skupinová
Na e-mail danarydlova@spravnoucestou.cz zašlete tyto údaje:
celé jméno a příjmení
datum narození
adresa
telefon


Storno podmínky
Jestliže si svou přihlášku rozmyslíte a rozhodnete se nenastoupit a zároveň písemně oznámíte své rozhodnutí do 15 dnů před započetím výuky, bude Vám vráceno do 30 dnů po zrušení přihlášení z rezervační zálohy 50%.
Při pozdějším stornu celá rezervační záloha kryje mé náklady a čas s přihláškou spojené. Lze však po dohodě svou účast nahradit jinou osobou.
Přihlášku na kurz lze použít i jako dárkový poukaz (domluva proběhne přes e-mail).
V případě nemoci u individuální výuky nalezneme jiný termín. Ve skupinové výuce Vám celá lekce bude nahrána ve formátu MP3 a zaslána ke zpracování a přípravě na další lekci. Pokud byste vyžadovaly individuální náhradu, pak cena takové lekce je navíc ve výši 500,- Kč.
V případě, že by vznikla překážka na mé straně a nový semestr by tak nemohl začít v daný termín nebo v nejbližší době k danému termínu vyhovující oběma stranám, pak bude rezervační záloha vrácena v plné výši. V případě mé nemoci si vyhrazuji právo na změnu termínu.


Účastnická dohoda
Zasláním přihlášky souhlasíte s touto účastnickou dohodou.
Při zrušení přihlášky z Vaší strany berete na vědomí a souhlasíte se storno podmínkami.
Při zpracování Vaší přihlášky se řídím dle zákona č.101/2000 o ochraně osobních údajů v platném znění.
Jestliže se účastník rozhodne předčasně ukončit svou účast ve Škole numerologie, uhrazené platby mu nebudou navráceny.
Účastník se zavazuje, že nebude veřejně publikovat nebo medializovat veškeré informace získané v lekcích a při výuce bez mého písemného souhlasu a odsouhlasení a zároveň nebude veřejně prezentovat dění a skutečnosti ve škole probíhající bez mého souhlasu.
Každý účastník lekcí a kurzů nese za sebe plnou odpovědnost, včetně chování k ostatním osobám a účastníkům v místě konání pořádaných akcí.
Pořadatel semináře není zodpovědný za účastníkovy případné ztráty, škody nebo zranění. V případě nemoci či úrazu si účastník hradí lékařskou péči sám.
Je zakázáno vstupovat pod vlivem jakýchkoli návykových látek a alkoholu, stejně jako je užívat či kouřit v prostorách pod hlavičkou firmy Dana Rýdlová – Správnou cestou.
Pokud účastník trpí psychickým onemocněním, doporučuji, před absolvováním jakékoli mnou pořádané akce, konzultaci s lékařem.
Účastník se zavazuje sdělit jakékoli prodělané závažnější onemocnění, včetně psychických problémů, infekčních onemocnění před začátkem akce mé osobě. Pokud si není jist svou účastí, před přihlášením požádá o konzultaci o vhodnosti absolvování lekce či kurzu.