Září 2021 v energiích

Téma měsíce: Kdo jsem 

Inspirací pro téma měsíce září 2021 v energiích mi jsou zrcadla, které nám v posledních týdnech a různých formách posílá prostřednictví karty na týden Vesmír, ale i všeobecný výklad tarotu na tento měsíc. Jakou roli ve svém životě chceme hrát? Co jsme, za posledních několik týdnů, o sobě zjistili? Jakého pochopení jsme dosáhli? A jako tu pověstnou třešničku na dortu mi ten samý Vesmír vnukne pro Vás téma: Kdo jsem?

září 2021 v energiích - kdo jsem

Ne, ne, nebudu psát o sobě. Opět i tento text bude pro vás inspirací, jak praktikovat vědomý a spokojený život.

Od počátku naší existence v tomto životě jsou do nás vkládány naděje, představy, očekávání, jací bychom měli být. Jak vypadat, komu se podobat, jaké charakterové vlastnosti mít, jak se chovat, jak se učit, jak pracovat, jak milovat, jak vychovávat své potomky, jak stárnout i jak zemřít. Nic a nikdo, a co bychom si povídali, dlouho ani my samotní, nevnímáme, že tohle všechno „jak“ není podstatné. Že se vlastně jedná o kulisy, které vytváří prostor, pro nás samotné. Ale kdo nebo co jsme?! Kdo jsme my samotní? 

Září 2021 v energiích jako odraz léta

V týdnu od 5. července jsme se identifikovali prostřednictvím vztahů. Následující týden jsme tam spatřili svou odvahu. A ten další jsme v zrcadle potkali svého „nepřítele“. Pokračovali jsme pohledem na lásku sama k sobě a pohledem na své skutečné Já v tom dobrém slova smyslu, bez vnitřního kritika. Pak přišla na řadu pravda, čistá, nezraňující pravda. A vše, co jsme v těch zrcadlech spatřili, pochopili a přijali, nám v jakém si cyklu uzavřel poslední týden v srpnu, kde nám Bůh připomněl, jak důležité jsou hranice a jak je důležité vědět „kdo jsem“. Jak právě toto vědomí pomáhá souznít se svými vizemi a naplňuje nás radosti z bytí, aniž bychom kladli důraz na to, jaký být, jak vypadat, komu se podobat, jaké charakterové vlastnosti mít, jak se chovat, jak se učit, jak pracovat, jak milovat, jak vychovávat své potomky, jak stárnout i jak zemřít.

Za ty dva měsíce jsme prošly takovým pomyslným zrcadlovým sálem. Pokud jsme před dveřmi do něho nechali stát našeho vnitřního kritika, pak z něho vycházíme svobodnější, láskyplnější a radostnější. A o to nám každému ukazuje „kdo jsem“.


P. S.: Září 2021 v energiích je takovým shrnutím a připomenutím té práce a lásky, kterou jsme si přes letošní léto věnovali. Jestli se chcete vrátit a pracovat si se zrcadly teď, prolistujte Blog od týdne 5. – 11. července.