Květen 2021 v energiích

Téma měsíce: od vize k realitě

Výklady tarotu na letošní květen mluví o vizích a tak se na ty naše vize podíváme zase tak, aby se nám s nimi lépe/snadněji pracovalo, aneb, jak se dostat od vize k realitě, nebo třeba, jak kráčet tou správnou cestou.
Každý z nás je naplněn vizemi. Vize = představa… o tom, jaký by měl být náš život, naše vztahy, naše práce. A pak tu máme reálný stav věci. Vize s realitou nejdou ruku v ruce. Nejprve je vize/představa, následuje realizace, a pak realita.
Nápadů, představ a vizí máme opravdu mnoho, ale většina z nich zůstává na úrovni „pěkná fantazie“. Ale proč? Tím důvodem jsme my sami a naše ochota se nechat ovlivnit okolím, ať už to jsou lidé nebo okolnosti. Vždyť si jen vzpomeňme, čím jsme chtěli být jako děti. A čím jsme? Kam se ztratila naše dětská vize? A jak to že se vůbec ztratila? Ano, způsobila to naše ochota se nechat ovlivnit.
Když si tak vzpomínáte na svou dětskou vizi a představujete si jaká ta realita mohla být, jak se cítíte? Aha, někde tam uvnitř Vás tahle dětská vize stále bydlí a rezonuje s Vámi, že?! A takových rezonujících vizi v sobě máme každý z nás mnoho. No, a tenhle květen je energeticky příznivý se nějaké té vizi, věnovat.
Vize není nic malého. Dává našemu bytí smysl, pomáhá osobnímu rozvoji, poskytuje nadšení pro věc, sílu uskutečňovat a pomůže nám vzít život do svých rukou.

Pojďme tedy tu naši vizi převést k realitě.

1, Takže jaká vize právě teď právě s Vámi rezonuje? Máte?
Tak si vezměte papír napište na něj velký nadpis „MOJE VIZE“ a pod nadpis ji uveďte. Nejlépe „fungují“ vize, které naplňují její podstatu (viz předchozí odstavec). Ten papír si někam položte, pověste, abyste se s ním alespoň jednou denně potkali a uvědomili si tuto svou vizi a pocity, které ve Vás vyvolává. (Pokud žijete sami, je to na Vás, pokud sdílíte domácnost, pak byste ke své vizi měli mít přístup jen Vy.) Nechte jí pár dnů na sebe působit.

2, Jestliže máte jistotu, že „je Vaše“, pak přejděte na druhý krok. A tím je určení dílčích cílů, které nás dovedou k naplnění vize. Ano, to je ta realizace nebo také cesta. A hezky ty cíle připisujte pod Vaší vizi. Co je všechno potřeba k tomu, abyste své vize dosáhly? Přemýšlejte, dejte si čas, hledejte takovou cestu, která s Vámi zase rezonuje. Tento krok Vám může trvat i několik dnů, týdnů, nespěchejte, ale ani to neodkládejte. Vždy vraťte papír na „to“ jeho místo.

3, Nesdílejte. Na Vaší cestě k vizi se budete potýkat už jen se svými pochybnostmi. Proč se ještě muset prát s pochybnostmi druhých? My jako lidé jsme velmi sdílní, je to naše přirozenost, jenže je také naší přirozeností vkládat do jakékoli sdílené informace svůj náhled, chcete-li soud. Neveděmě tak ovlivňuje energie druhého. A totéž se děje směrem k nám. Jediné řešení je ovládnout se a důkladně rozvážit s kým a co budeme sdílet.

4, Neřešte co nepůjde, řešte co je možné. Ano, jsme zase u pochybností. Máte vizi, máte cestu, tak po ní jděte. Že to není ani reálné? Pak se vraťte k bodu jedna a dvě, a pracujte znovu na své vizi a na tom, jaká cesta je možná.

5, Čas. My chceme všechno hned, ale nemáme prsten princezny Arabely. A opravdu… co si neuděláme, to nemáme. Takže ke své vizi si přiřaďte čas. Víte, že Vaše dokonalá vize ten čas potřebuje a ten potřebuje být reálný. Připište si ho, jak ten celkový, tak k dílčím cílům. (Vidíte že píši „čas“, ale nemluvím o termínu. Termín má podtón povinnosti a my přece povinnosti neradi.)

6. Realizujte. Přiveďte vizi v život.

P. S.: Jestliže si se svou vizí nevíte rady, ať už s jejím určením nebo vázne realizace, pak si se mnou domluvte konzultaci viz KONTAKT.