Karta týdne: 28. června – 4. července

Tento týden se nám překulí červen do července a začnou prázdniny. Jak vnímám energie a inspiruje mě karta týdne, tak mám pocit, že letos nemají pro nás tak důležitou roli jako kdykoli dřív, co pamatuji. Jakoby spousta věcí přestal mít význam. Možná je to tím, že nevěříme v jakkoli pozitivní budoucnost, a teď jen tak usilujeme o vytvoření jakési iluze, že tu je přece léto a my si ho máme užít. Ale!

Možná znáte mé krédo, vlastně princip všeho co dělám: Nikdo nemá k životu ideální podmínky, ale na každém je, aby si v těch daných životních podmínkách vytvořil radostný život. A právě proto nás karta týdne směřuje jen a pouze na sebe. Na to, jak na sebe pohlížíme. Na to, jak sami sebe soudíme.

Sebeúcta, respekt k sobě, schopnost naslouchat si a jednat v duchu čisté sebelásky je tématem tohoto týdne.

karta týdne

Pojďme se tedy sami na sebe podívat: Co máme na sobě rádi? Co bychom rádi změnili? A co skutečně změníme, tak abychom si sami sebe vážili? Jak zakomponovat sami sebe do aktuálních životních podmínek, aby se stal náš život radostným?

Ano, tento týden je o sebereflexi. Však se na to léto musíme připravit, abychom nežili jen v té iluzi.

Přeji nádherný týden.

P.S.: Aktuální životní podmínky x Vy. Je pro Vás problém se v tom nalézt? Proto jsem tu pro Vás. Kontakt.