Karta týdne: 19. – 25. dubna

Možná se to zdá, že týden co týden na nás Vesmír klade nějakou práci, abychom naplnili svou cestu duše a nenechá nás na chvíli zahálet. A zahálka opravdu neplodí nic dobrého. Ale i Vesmír ví, že je třeba, abychom si také odpočinuli, a tak tento týden nám karta týdne má pomáhat právě s energiemi odpočinku.

Možná namítnete, že za ten poslední rok jste ušetřili sil, tím, že pracujete doma nebo není tolik té práce, jako bývalo, ale pojďme se na to podívat důkladněji:
Z „běžného“ způsobu máme najetý jakýsi rytmus, a i když suše konstatujeme „že jsme v jednom kole“, tak to kolo zahrnuje i časy kdy padneme do peřin a tvrdě spíme, ale také časy, které naplňujeme aktivitami, které, byť jsou aktivní, tak nám poskytují jakýsi druh naplnění, uspokojení a my v nich relaxujeme.

Teď jsme na tom jinak. Sice méně práce, ale tu nelze až tak kompenzovat relaxačními aktivitami. Méně práce = méně fyzické únavy. Méně zábavy = více psychické nepohody. Méně podnětů pro běžné instinkty a mysl = méně duchovního naplnění. A z toho plyne, že jsme v neustálé tenzi/napětí, které nám neumožňuje se uvolnit natolik, abychom všem svým úrovním dopřáli relax.

A Vesmír to ví. Takže tento týden nám dopřává na to, si uvědomit sebe sama, své tělo, myšlenky, pocity a odpočinout si, osvěžit se. A karta týdne nese jeho poselství.

K uvolnění existuje mnoho technik, ale sama užívám to nejjednodušší: Sednu si nebo si lehnu. Když se v dané poloze „ubydlím“ zhluboka vydechnu. Ano žádný nádech, jen hluboké vydechnutí, až vytlačím všechen vzduch z plic. A ejhle, první uvolnění je na světě! A pak jen volně dýchám a jen sleduji, abych nikde v těle ani v mysli neměla nic, co by mě někam tlačilo, tahalo, svíralo. Když se tak děje, opět aplikuji hluboký výdech. A když se mi na tváři tvoří úsměv, vím, že „cvičím“ správně… protože je známo že:

… k úsměvu je třeba mnohem méně svalů a síly, než k zakaboněnému výrazu… a že úsměv je odpočinkem unavenému, nadějí malomyslnému, slunečním světlem smutnému a nejlepším přirozeným prostředkem proti trápení.

Přeji nádherný týden.

P.S. K navození odpočinku Vám mohou pomoci i mnou tvořené mandaly. K nákupu jsou k dipozici na https://spravnoucestou.cz/galerie-dary/ nebo na https://www.fler.cz/galerie-dary.