Náhled na energie roku 2023

Numerologický a tarotový náhled 

Energie roku 2023 z pohledu numerologie

Energie roku 2023

Jestli jste stálí návštěvníci či klienti, tak jste možná zaznamenali v posledních výkladech, náhledech, ale i tvorbě, že opakuji slovo kouzlo/kouzelné. A to proto, že jsem byla napojována na energie nového roku. A výklady na rok 2023 napovídají s jakými energiemi se v jeho základním/osudovém čísle sedm máme sladit, vypořádat, žít. Je to tajemno i tajemství, mystika, duchovno, náboženství, filozofie, „kouzla“, metafyzika, ale také nejasnost, sebeklam, nepochopení a pocit osamění. 

Ve stručnosti, sedmička je číslem tajemným, introvertním. Tedy energie nás povedou k jisté formě izolovanosti. A to jen proto, abychom poznali sebe sama, své touhy, vytvářeli vize a našli, navzdory okolním situacím, sami sebe a svou cestu. Na druhou stranu, sedmička je velice intelektuálně kreativní. To znamená, že dokáže „vymyslet“ nepřeberné množství představ a nápadů. Co by se dalo dělat, kam směřovat, ale také jak sama sebe vyděsit a blokovat.

Takovým tím pomyslím cílem pro nás je v roce 2023 nalézt sebe sama, svůj klid i tu správnou cestu za štěstím. Podstatné je, abychom se soustředili, nenechali se rozptýlit iluzí, fantazií, naivitou, a hledali podstatu věci, či skutečnou pravdu. 

Energie roku 2023 z pohledu tarotu

Energie roku 2023

Letos nemohu říct, že by nás karta roku provázala, ale ona je přímo určena, abychom na ni nasedli a podnikli to dobrodružství zvané život. Ano, je to karta Vůz. My se tím pádem stáváme vozataji, kteří berou otěže svého života do svých rukou a vypořádávají se se všemi situacemi , které na své cestě potkáváme. Ano, přináší spoustu situací i zcela nových a my se potkáváme s mnoha dalšími úkoly. Sedmička nás navíc mohutně inspiruje. Znamená to, že se přímo vrhneme do mnoha aktivit. Zároveň máme k dispozici i brzdu a čas k tomu, uvědomit si své priority… Dopřát si čas si vše promyslet a naplánovat.

S kartou Vůz můžeme objevovat neznámé končiny světa, ale i sebe sama a dosáhnout tak skutečně velkých věcí. Ale nečekejme, že se něco prostě stane, že k nám něco přijde samo. Vozataj bere otěže do svých rukou a míří k jasnému cíli a prosazuje svou vůli. Když se za něho převtělíme, pak můžeme dosáhnout jakéhokoli cíle. Nestyďme se, neříkejme, že nejsme dostatečně znalí, schopní, dokonalí, naopak, oceňme to nejlepší v sobě a ukažme to světu.

Patronem tarotové karty Vůz a tedy roku 2023 je Archanděl Metatron. Ten nám dodává energii, popouzí k aktivitě, zprostředkovává spojení mezi lidmi a Vesmírným světem. Nechme se jím motivovat. Požádejme ho o pomoc. A pokud v něčem váháme, naslouchejme mu. To on nám osvětlí počínání druhých lidí, abychom je pochopili, poznali jejich úmysly a buď s nimi svou cestu sdíleli, či ne. Energie sedmičky i karta Vůz nám pomáhají úspěšně dosáhnout cíle. 

A jak si své osudové číslo vypočítáte? Napište si své celé datum narození na papír a sečtěte jednotlivé číslice. Výsledný dvouciferný součet opět sečtěte jako dvě samostatné číslice. Př.:

24. 9. 1965… 2 + 4 + 9 + 1 + 9 + 6 + 5 = 36… 3 + 6 = 9… osudové číslo