Harmonizace pro tělo a duši

          Někdy nám stačí málo a máme ve všem jasno a jindy je třeba podstoupit dlouhou cestu ke změně. A čím je cesta delší, tím je větší pravděpodobnost, že na ni zabloudíme, ztratíme se, a pak je potřeba nalézt další krok, který by nás vrátil k úspěšnému tažení k cíli.
          Možností, když už víme, co nám život ztěžuje, jsou různé alternativní způsoby vyladění energií – harmonizace. Změní-li sám člověk své energie, přístup a taktiku, musí zákonitě změnit energie, přístup a taktiku protějšek. A vězte, říct si o pomoc je projevem síly!
          Popis jednotlivých možností, pro koho jsou vhodné a co lze očekávat naleznete v jednotlivých odkazech. A ucelená nabídka s cenami je ve Službách pro Vás.
          Protože se zabývám alternativními přístupy k životu, pak i mnou poskytované metody jsou alternativní, neléčebné, harmonizující.

Reiki

          Poprvé jsem se vědomě s metodou přikládání rukou setkala v roce 1991. Tehdy mě však životní okolnosti i má osobní volba od této cesty odvedly. Ale čas plynul až do stádia, kdy jsem se musela rozhodnout, zda chci vůbec žít, a první co mě po mém rozhodnutí potkalo, byla opět možnost seznámit se s metodou založené na předávání energie pomocí rukou neboli Reiki, naučit se ji a pomoci sobě, a aniž bych tušila, i druhým.
          Mě samotné pomohla metoda Reiki v první chvíli s mým zdravotním stavem a postupně, jak se stávala součástí mého bytí, tak se začal můj život odvíjet podle mých představ, snů a plánů, a dramata z mého života mizela.
          Tak jak jsem postupovala ve studiu, začaly se mi také otevírat nedozírné možnosti, o kterých bych si dříve ani netroufala snít, a tak mi tato metoda otevřela dveře k vykládání karet, do života mi přišli noví lidé a s těmi dosavadními se vztahy pročistily. Proto jsem brzy zatoužila nejen lidem pomáhat v jejich nelehkých situacích, ale naučit je i tuto metodu používat a mít možnost žít plnohodnotný život ke své spokojenosti.
Určitě Vás nyní napadá otázka:


Co vlastně je to Reiki?
          Jistě každý ví, že kdykoli člověka potká nějaká bolest anebo nemoc, přiloží si na bolavé místo ruku, stejně jako matka přikládá ruku na čelo svého dítěte s horečkou. Lidský dotek přináší teplo, vyrovnanost a léčení. Stejně tak i zvíře instinktivně začne postiženou oblast lízat. A něco tak jednoduchého, jako je přiložení ruky, je základem Reiki.
          Proč se tedy něco takového běžného musí učit? Doba, kdy jsme měli své přirozené schopnosti plně rozvinuté, jsou dávno pryč. Jestli se potopily s Atlantidou nebo je lidé v minulosti popřeli, není podstatné. Napříč historií však bylo mnoho lidí, kteří toužili oživit naší přirozenost. Naštěstí, v případě Reiki, se to podařilo, ale abychom probudili informace z našeho genetického kódu, je potřeba se Reiki učit, stejně jako se dítě učí chodit.
          Reiki je vesmírná univerzální energie, nacházející se v prostoru kolem nás. Práce s touto energií v nás probouzí lásku ke všem bytostem a všemu, co nás obklopuje.

K čemu slouží Reiki?
nemoci se dostávají do procesu přirozeného procesu uzdravování
imunita se zvyšuje
povzbuzuje se činnost orgánů
podporuje se detoxikace a očista orgánů – normalizuje se prokrvení
zmírňují se bolesti, snižuje napětí
rány se hojí rychleji a lépe
zlepšuje se příjem potravy a následné trávení, normalizuje se látková přeměna a hladina cukru
tělo lépe reaguje na léky
napomáhá hlubokému uvolnění, spánek je hlubší a zdravější
podporuje schopnost koncentrace, napomáhá dětem s dysfunkčními poruchami učení
podporuje rozvoj individuálního přirozeného talentu
povzbuzuje tvořivost a citlivost smyslů
prožívání pocitů je přirozenější, člověk je spontánnější, srdečnější, přijde větší chuť do života a do práce
je citlivější a laskavější
časem nastolí vnitřní mír a pocit naplnění
člověk snáze vnímá své skutečné potřeby a začne sám sebe brát vážně
snáze se odbourávají strach, obavy a neurotické potíže
napomáhá získat spirituální zkušenosti, rozvíjí se duchovní smysly

          Pomocí Reiki se můžeme vyrovnat s fyzickými i emocionálními problémy a dojít k poznání a pochopení smyslu našeho života. Je to alternativní metoda přinášející vyladění fyzického těla i mysli.
          K tomu, aby člověk mohl používat Reiki je třeba iniciace, a toto zasvěcení odlišuje Reiki od všech ostatních metod přikládání rukou za účelem harmonizace těla s duší. Iniciační proces má za úkol vzbudit ve Vás tvořivost, touhu a soustředění. Člověk má dojem, jakoby to, co se děje, jsou zkoušky přicházející z venku, ale jedná se o uvědomění si svého potenciálu, svých hodnot, své osoby v plné její šíři tak, aby byl připraven a schopen zvládnout energii a sílu, které dosahuje svým růstem. Samozřejmě nic nestojí samostatně, takže k technickému výcviku patří i výcvik duchovní.
          I zde platí princip příčiny a následku. Prací s energií Reiki vzroste i síla praktikujícího. Pokud ji použije k něčemu negativnímu, nakonec se obrátí tato síla proti němu. Říká se, že Reiki je energie lásky, a tak s láskou a čistými úmysly je třeba k této metodě přistupovat.
Reiki je rozděleno do několika částí – stupňů.
I. stupeň umožňuje harmonizovat sebe i druhé v základní formě tzn. přikládat ruce a nechat proudit energii na sebe nebo druhé v přímém kontaktu
II. stupeň tyto schopnosti rozšiřuje o možnost nepřímé asistence, tzn. harmonizace na dálku, posiluje se intuice, člověk tak má větší zájem se seberealizovat a život prožívat, je zde možnost energetického ovlivnění jídla a nápojů, kosmetických prostředků, prostorů, situací
III. a IV. stupeň je zaměřen na výuku mistrů – učitelů Reiki
Každý vyšší stupeň zvyšuje sílu a urychluje proces vyladění lidského organismu na fyzické, emocionální, duševní i mentální úrovni. Od chvíle, kdy člověk přijal zasvěcení do Reiki, stává se z něj praktikant Reiki se schopnostmi, o nichž dříve neměl ani tušení.
          Reiki je tu pro to, aby pomáhalo. Neznamená to, že pokud podstoupíte harmonizaci Reiki, že přestanete naslouchat radám lékařů a využívat léků klasické medicíny. Reiki napomáhá, usnadňuje i urychluje ozdravný proces.

Doporučení při využívání Reiki

 

STV 

          Od narození se nám dostává informací, pokynů, zkušeností a nesmíme zapomenout, že totéž si neseme i z minulých životů (a neopomeneme ani fenomén kolektivní mysli), což v nás vytváří a zachovává myšlenky a přesvědčení, na základě nichž jednáme se sebou i s druhými. V podstatě si tak vytváříme naše ego. Ale to ne vždy jedná v souladu s naším nejlepším zájmem, dalo by se říct, že nepočítá s jednou proměnnou… a to je lidský vývoj. Jde o to, že náš mozek stále plní svou původní povinnost, tedy ochránit naší křehkou, snadno zranitelnou (z pohledu přírody) schránku. A protože věcí, které by nás ohrožovaly, je málo, tak si náš mozek, aby plnil svou funkci, nebezpečí „vymýšlí“. Z nás se tak stávají lidé, naplněni strachem, úzkostí či fobiemi, kteří se ztrácejí v mezilidských vztazích i ve vlastních životech.


          Existuje mnoho technik, jak se porovnat s programy, které jsou v nás uloženy. Nevýhodou těchto technik je, že dříve nebo později se nám stejný program vrátí, jen v jiné podobě nebo prostřednictvím jiných prostředků. Symbolová terapie vhledem (STV) umožňuje pracovat s našimi hluboko uloženými myšlenkovými vzorci, rozkrývá jednotlivé příčiny problémů a psychických bloků a již při prvním sezení tak dochází k pochopení, jež vede k jasným změnám ve způsobu myšlení. Staré myšlenkové pochody jsou nahrazovány novými, které se v průběhu terapie ukotvují. V případě, že se jedinec dostane do stejné nebo podobné situace, kterou již někdy v minulosti prošel, pak neuplatňuje chování, které by jej utvrdilo v přesvědčení, že má problém nebo musí trpět, ale prostřednictvím uvědomění si tzv. nejvyšší reality nedává sílu chování, které by kopírovalo původní myšlenkové vzorce a vedlo ho tam, kde byl před terapií STV. A jako bonus klient získává i změnu své karmy nebo si „mechanicky“ dojde k tzv. pozitivnímu myšlení.

V jakých případech je vhodné použít STV a komu je určena?
K odstranění fobií, traumat, psychických bloků, zdravotních problémů založených na psychosomatických příčinách, při potížích ve vztazích či k porozumění příčin životních problémů. Velmi cenné je použití při rozkrývání snů, ať už se nám opakují anebo na sebe upozorní svou intenzitou. Takže kdybychom měli být konkrétní, pak můžete:
pociťovat strach
na něco/někoho se hněvat
cítit se zrazená/ý
nedokážete přijmout nějakou skutečnost
ztratili jste důvěru v cokoli/kohokoli
nedaří se Vám odpustit
máte pocit, že nenacházíte lásku tam, kde ji očekáváte
nějaká Vaše touha není neustále naplněna
bojíte se být bohatí
máte pocit, že jste pro druhé nepřijatelná/ý
obáváte se samoty
nevěříte si
schází Vám zdravé sebevědomí….
… dalo by se říct, že pokud dokážete pojmenovat svůj problém, pak je vhodné se s ním vypořádat pomocí symbolové terapie vhledem.
          Absolvovat ji mohou dospělí i děti cca od 12 let, kteří mají schopnost sebereflexe (uvědomovat si své myšlenky a pocity a pojmenovat je). Tato technika harmonizace je velmi vhodná i pro lidi, které příliš nebo vůbec neoslovují věci spojené s „duchovnem“, jsou zaměřeni realisticky.
Při STV je klient neustále při vědomí. Ideálně STV probíhá osobně, ale výhodou je, že jí lze provádět i pomocí programu Skype (klient musí mít zapojenou webkameru, protože je potřebná jeho vizuální kontrola).

Progresivní harmonizace 

          V životě se nám stává, že se nám přestane dařit, že nás stíhá problém za problémem, katastrofa za katastrofou a my pod tíhou veškerého dění klesáme. Alespoň tak to vnímáme, že už nemůžeme, že situace je neřešitelná, že náš život je za trest.
          Nic takového však není skutečné. V podstatě jde o to, že jsme se příliš odklonili od své cesty a Vesmír, tím, že nám předkládá těžší nebo těžké zkoušky a lekce, nás na toto chce upozornit. Někdy však nenasloucháme ani sobě natož Vesmíru, a pak se nám samotným nedaří vnímat, pochopit a přijmout dané dění. Aby zase všechno začalo klapat, pak máme k dispozici tzv. progresivní harmonizaci.
          Tyto harmonizační techniky mají za úkol propojit vědomí s naší duší v rámci současného života (nejedná se o návraty do životů minulých) a pomoci nám se vyrovnat nebo spíše porovnat s událostmi, okolnostmi, lidmi i jinými dušemi. Tím dochází k harmonizaci duše s naším egem (rozumem) a nám se v životě opět začíná dařit. V podstatě se tak opět nastartují procesy, které člověku zajišťují osobní i duševní pokrok či růst a spokojenost.


          Jak už je uvedeno, nejedná se o regresní terapii, tedy návraty do minulých životů. Po celou dobu budete při plném vědomí, takže se nemusíte obávat hypnózy nebo toho, že bych Vás měla zcela ve své vládě. Mou úlohou je Vás provést a doprovázet cestou, při které se spojíte se svou duší a setkáte se se svými bloky, strachy nebo dušemi lidí, s kterými nějakým způsobem nejste vyrovnaní, tzn. v harmonii. Lze se tak „sejít“ s lidmi, s kterými něco řešíte, nemáte dořešeno (a tváří v tvář to není možné), nebo jste se vzhledem k rychlému sledu události třeba nemohli rozloučit.
          Progresivní harmonizaci mohou absolvovat všichni, aniž by se aktivně zabývali duchovnem, ani nemusí mít nějaké zvláštní schopnosti, postačí, když klient bude chtít se svým „trápením“ něco dělat.
Absolvovat ji mohou dospělí i děti, kteří jsou osobně přítomni. U dětí mezi 7 – 12 (cca)rokem mohou být přítomni rodiče. S dětmi od narození do sedmi let (cca) se pracuje v domácím prostředí prostřednictvím člověka (lidí), kteří o dítě pečují, stejně tak s klienty, kteří nejsou ve vědomém stavu.

Energetické čištění prostoru

Jestliže pořizujete nové bytové nebo nebytové prostory, nebo se cítíte ve stávajících neustále nervózní, nesví, nezdraví, vyčerpaní, máte pocit, že u Vás „straší“, prostě nejste tam „doma“, pak je vhodné prostor nechat energeticky očistit a harmonizovat.
Cena služby se řídí velikostí prostoru (př. 1 místnost… 300,- Kč, byt vel. 2 + 1… 800,- Kč…) a klient hradí i dopravné, případně čas, který budu na cestě.