O mandalách

O mandalách

Mandala v sanskrtu (staroindickém jazyce) znamená kruh. A jako takový každý kruh má svůj obvod, tak svůj střed. A mandala je kruhový obraz, který je pravidelně rozvržen a tvary, symboly, barvy přináší určité energie působící na všechny naše úrovně bytí, tzn. emoce, fyzično, psychiku i duchovno. Představují spojení mezi vnitřním prožíváním a vnější realitou. Právě jejich pravidelnost umožňuje, že nás mají mandaly svůj „kouzelný“ vliv a na uvedených úrovních dochází k harmonizaci energií, v našem jazyce bychom tento děj nazvali léčením. I já osobně při tvorbě každé jednotlivé mandaly vnímám celkové vyladění sebe sama.

Ale zpět k mandalám. Vše, co se tvarovalo do kruhu, člověka od nepaměti přitahovalo a snažil se to nějakým způsobem znázornit, ať už v kruhovém obvodu ohniště, svých staveb, ozdob svých příbytků, oděvů či sebe sama, ať už se podíváme na ten dálný východ, západ, sever, jih i ten pomyslný střed Země.

Mandala má tu moc, že nás pozitivně ovlivňuje. Můžeme nad ní cíleně meditovat, ale opravdu postačí ji mít na dohled, tedy třeba jako součást interiéru na nás prvotně působí relaxačním a uklidňujícím způsobem, pomáhají nám soustředit se na podstatné, rozvíjí naše schopnosti. Energetické obrazy, tedy v našem případě mandaly, podporují zájem o život, chuť realizovat svá přání, žít radostně a v lásce, naplňuje nás silou, odvahou, rozvíjí i naše duchovní a spirituální schopnosti. Možná, když se zadíváte delší čas na mandalu, tak budete schopni vnímat jak dýchá, tepe, pohybuje se, prostě žije a šíří svou energii.

Mandaly se dají použít individuálně, ale při vystavení ve společných prostorech, ať už doma či ve firmě ovlivňují energie prostoru i všech zúčastněných osob.