O mandalách

Mandala je duchovní nástroj a svým původem pochází z budhismu a hinduismu, ale používání je možné i pro toho, kdo tato vyznání nepraktikuje. V sanskrtu (staroindickém jazyce) slovo mandala doslova znamená kruh. Kruh je vnímán jako magická forma bez začátku a konce, stejně jako se věří, že vesmír nemá žádný konec.

Mandala je tedy kruhový obraz, který je pravidelně rozvržen. Tvary, symboly, barvy přináší určité energie působící na všechny naše úrovně bytí, tzn. emoce, fyzično, psychiku i duchovno. Je to sběrné místo univerzální/vesmírné energie.

Každá mandala má svůj střed, výchozí bod. Dál střed obklopují vzory, čáry, tvary symbolizující vesmír. Vnější kruh vyjadřuje cyklickou povahu života, tzn. posun na vyšší úroveň bytí prostřednictvím osobního rozvoje. Usnadňují spojení mezi vnitřním prožíváním a vnější realitou. Právě pravidelnost v mandalách umožňuje, že na nás mají „kouzelný“ vliv. Díky tomu na uvedených úrovních dochází k harmonizaci energií, v našem jazyce bychom tento děj nazvali léčením. 

Vše, co se tvaruje do kruhu člověka od nepaměti přitahuje a snaží se to nějakým způsobem znázornit. Např.v kruhovém obvodu ohniště či svých staveb, ozdob svých příbytků, oděvů či sebe sama. Kruh najdeme na ten dálném východu, západu, severu, jihu i na tom pomysleném středu Země.

Mandala má tu moc, že nás pozitivně ovlivňuje. Můžeme nad ní cíleně meditovat, ale opravdu postačí ji mít na dohled. Třeba jako součást interiéru na nás prvotně působí relaxačním a uklidňujícím způsobem, pomáhá nám soustředit se na podstatné, rozvíjí naše schopnosti. Energetické obrazy, tedy v našem případě mandaly, podporují zájem o život, chuť realizovat svá přání, žít radostně a v lásce. Naplňují nás silou, odvahou, rozvíjí i naše duchovní a spirituální schopnosti. Zadívejte se delší čas na mandalu a vnímejte jak dýchá, tepe, pohybuje se, prostě žije a šíří svou energii.

Mandaly se dají použít individuálně, ale při vystavení ve společných prostorech.