Prosinec 2015

… a je dokonáno. Ano, o tom mluví karty vykládané na letošní prosinec. Co jsme letos mohli zařídit, pořešit, stihnout, domluvit či udělat, je zařízeno, pořešeno, stihnuto, domluveno a uděláno. Nyní budeme jen z dosažených pozic a s vědomím, že jsme se ke svým věcem postavili zodpovědně a statečně, sledovat, co nám naše konání nyní přinese. Každý, více či méně, získává, a to nejen dárky pod vánočním stromkem, ale i širší duševní obzor, který za pár dní budeme užívat v novém roce.

Osudové číslo 1
Jedničky prosinec budou řídit rozumem, jen aby si uchovaly to svoje, na co jsou zvyklé. Příliš mnoho rozumu však bude nutit lidi okolo jedniček, aby se stáhli a ujasnili si, co vlastně s jedničkami chtějí mít společného. A to je to, co jedničkám pomůže, aby své zkostnatělé postoje rozhýbaly a proměnily v souladu se svými záměry. Víra a sebedůvěra jim bude pomocníkem.

Osudové číslo 2
Když by se dvojky dívaly zpětně na svůj letošní rok, asi by jej hodnotily značně kriticky, ale jim se bude dařit v prosinci žít právě pro tento okamžik, věřit si a nikam nespěchat. Ani okolí dvojek nebude vyvíjet takové aktivity, které by dvojky překvapily. A tak prosincové energie poplynou hladce, ale i tak směrem k růstu a prosperitě.

Osudové číslo 3
Trojky si přece jen ještě chtějí a potřebují něco dotáhnout do konce, možná jen proto, že si až tak dosud nevěřily, ale nyní vidí, že jsou na správné cestě. Kdyby potřebovaly někoho, kdo se podívá na celou věc zcela reálně a pragmaticky, praktického člověka najdou velmi blízko sebe. Konec roku a možná hrozba roku nového zažene trojky do izolace. Tam by si však měly dát pozor, aby si nezapomněly nechat otevřené dveře.

Osudové číslo 4
Hledět na věci z té špatné stránky a pak vše napravovat je pro čtyřky typické a ten první pohled na prosinec bude přesně podle jejich scénáře, ale odhodlání a sebedůvěra pomůže čtyřkám i to Špatné koncem roku překonat a nalézt optimismus, který jim pomůže se na vše podívat z jiného úhlu… a pak uvidí, že je vlastně mnoho věcí vysloveně pěkných a podařených.

Osudové číslo 5
Samy pětky by řekly, že za tento rok zvládly mnohé a jsou vlastně spokojené. Ale hned přijde impuls zvenčí, který je zláká dalšími možnostmi poznávat, komunikovat, měnit a angažovat se, že budou mít na konci roku hodně práce, aby přicházející výzvy alespoň ukočírovaly na přijatelnou míru. Úspěch se tedy bude střídat s neúspěchem, ale v pětkách je síla, která dokáže ovlivnit výsledek v jejich prospěch.

Osudové číslo 6
Šestky očekávají pěkný, stabilní a jasný měsíc, bez nějakých výkyvů. Na druhou stranu jsou připraveny pustit se do nových projektů. Podstatná pro ně bude rovnováha a tu jim přinese jejich okolí, které je bude nutit přece jen myslet na zodpovědnost. Konec měsíce nabídne mnoho možností, a nejen ke způsobu trávení posledního dne roku. Aby šestky nabraly čerstvý vítr do plachet k vyplutí do nového roku, budou muset být opatrné, aby si nezvolily cestu vedoucí do ztracena.

Osudové číslo 7
Sedmičky vkládají do prosince velké naděje, ale samy se ke každému kroku musí nutit a pochopení tento měsíc nabytá nebudou příjemná. Naštěstí kolem sebe mají lidi, kteří jim budou připomínat, že srdce je víc než rozum. I tak prosinec bude pro sedmičky náročný, ale poučný, především proto, že si dále sebou neponesou jen vzdušné zámky, ale začnou pracovat na projektech s pevnějšími základy a s jasnějšími vizemi.

Osudové číslo 8
Pro osmičky bude prosinec velmi přínosným měsícem, ale musí počítat s tím, že „jejich“ lidé půjdou proti nim, což jim bude kazit náladu. Soustředit se na věci, které fungují, bude určitě cesta, která jim přinese přesně to, co od prosince očekávají. A udržovat správnou míru ve svém jednání, reakcích i plánech do budoucna, jim udrží nadhled i víru, což ve výsledku pomůže k jejich sebedůvěře.

Osudové číslo 9
Prosincové dny devítek by měly být podle jejich představ stejné, jako předchozí, ale opak je pravdou. Něco se natolik změní, že si budou muset devítky ujasnit svou další cestu. Z venčí přijde mnoho nabídek a nebude snadné rozeznat kvalitu od pozlátka. Ale s patřičnou dávkou zodpovědnosti, zavládne i devítkám v prosinci klid, který potřebují a těší se na něj.

Listopad 2015

Listopad přináší pohyb energií. Jednak se dokončuje to, co bylo dosud důležité, ale také se nám otevírá nové období, které díky předchozím změnám bude ve znamení využívání energií, které nám sem od roku 2012 proudí. A protože už není podstatou bytí pouhé učení se a pachtění za sebemenším cílem, ale díky transformaci máme možnost uskutečňovat sebe sama a ve své realitě, pak energie ovlivňující listopad ukážou jaké možnosti vlastně každý z nás v sobě má. Proto nyní probíhající změny bude každý vnímat jako pozitivní a listopadové dny tedy budou přejemné.

Osudové číslo 1
U jedniček se v listopadu bude projevovat jejich touha něco dělat, doslova něco podnikat, do něčeho se pustit. Nápadu budou mít jedničky dostatek, jen se jim budou těžko dařit prosadit ve svém okolí. Vliv na podstatu věci to mít však nebude. Jedničky mají svou cestu a teď opravdu po ní jdou samy za sebe. Obnovení a změna jsou v proudu a jedničky si ji nyní žijí podle svého.

Osudové číslo 2
I dvojkám končí mizerné období předchozích dnů a nastává zklidnění a vyrovnání energií. Neznamená to však, že si dvojky sednou a budou čekat, co přinese čas, naopak… Uvědomění si svých schopností, prostředků a využití zkušeností bude to, co pomůže nastartovat novou etapu. Inspiraci, radu i odstup mohou dvojky hledat venku, kde je člověk, který jim právě toto poskytne.

Osudové číslo 3
Trojky jakoby s novým měsícem nevěděly, jakou cestou se dát, protože předchozí vývoj situace je zahnal poněkud do kouta. Ale postačí, pokud se rozhodnou, co chtějí, pak už ji nic nebude scházet k tomu, aby dosáhly radosti a mohly si prostě jen užívat. Pobídky, které budou přicházet z venčí, budou zajímavé i lákavé, a zatím se nemusí trojky obávat dát se cestou změny.

Osudové číslo 4
Listopad čtyřek poběží v rychlém, plynulém tempu, už jen proto, že ony samy nejlépe vědí, co chtějí a mají chuť si za tím odhodlaně jít. Změny, které probíhají u lidí kolem nich, jsou příznivé i pro čtyřky, nějakým způsobem jim právě toto dění pomůže nebo poskytne prostor, aby čtyřky byly nápomocny druhým lidem. Nyní mají čtyřky cestu ke svým záměrům zcela volnou.

Osudové číslo 5
Pětky, protože se z nějakého důvodu na celý svět zlobí, spíše utíkají ke snům a iluzím, jež nemají s realitou nic společného. A ačkoliv se i jim mnohé v listopadu podaří, budou vidět jen to, co nedopadne podle jejich představ. Aby i ony mohly využít příznivých energií, budou potřebovat radu či pomoc. Je však na nich, zda chtějí jít vpřed nebo žehrat na osud.

Osudové číslo 6
Šestky si listopad užijí s lidmi, které mají rády, a dalo by se říct, že tento měsíc pro ně proběhne bez jediného mráčku… a to možná bude ten problém. Příliš pohody, příliš toho „růžového“ je znervózní a budou čekat, z které strany přijde rána. Víra je však pro ně určitě cesta, která jim ušetří mnohé obavy.

Osudové číslo 7
I sedmičky budou mít jako první úkol měsíce, rozhodnout se, jakou cestou se vydat. Jejich tendence totiž budou směřovat do minulosti. Jestliže však mají právě v minulosti uložený projekt, který zatím nebylo možné realizovat, pak nyní přichází ta správná chvíle se do něho pustit, i když si bude žádat opravdu tvrdou a poctivou práci. To, že jsou jiní „za vodou“ a nemusí se tolik snažit, by nemělo sedmičky odvádět z jejich cesty.

Osudové číslo 8
Listopad osmičkám opravdu pomůže pohnout energiemi. Nyní bude zřetelně jasné, že předchozí úsilí osmiček mělo smysl a začíná se vyplácet. Navíc lidé kolem osmiček převezmou svůj díl zodpovědnosti, což osmičkám velmi usnadní pohyb vpřed, a pohyb vpřed nyní osmičky potřebují a prospívá jim.

Osudové číslo 9
I devítky zkusí mít hezký měsíc a pustí se do něčeho netradičního, nebo co se v tuto dobu obvykle nedělá. Prostě, chce to změnu a devítky jsou si toho vědomi. Výsledky sice nechají na sebe nějaký čas čekat, ale malý zisk se projeví již nyní. Devítky jsou schopny si nyní pomoci velmi dobře samy a navíc ukážou ostatním, co v nich opravdu spočívá.

Říjen 2015

Na říjen jako by se nikdo netěšil, očekává se bída, mizérie a nemohoucnost. Ano, to všechno může být, a nemohu slíbit, že všechny výsledky naplní očekávání. Ale vše je o energiích a navzdory tendencím se vrhneme plni síly a odhodlání do tak „mizerného“ měsíce. Ž by bylo komu závidět, že se má lépe, nemusíme mít strach. Naopak, to, že nikomu nebude dopřáváno, bude fungovat jako impuls k tomu, aby lidé spolu spolupracovali a podrželi se i v horších chvílích. Bude to měsíc, kdy budeme moci klesnout až na úplné dno, ale to není důvod k rezignaci. Být na dně znamená moci se odrazit a stoupat. Takže využijme října k novým cestám a nenechme se zastrašit zataženými dny.

Mandala na říjen 2015

Osudové číslo 1
Jedničky čekají v říjnu nevyrovnané energie, kdy k nim střídavě nebo i současně bude proudit dobré a špatné, srdce se v nich bude prát s rozumem, neláska bude střídat lásku. Jde o to, že do října mají tendence vtrhnout s bojovnou náladou, s kterou samozřejmě okamžitě narazí. Až konec měsíce přinese rovnováhu a mnoho pochopení, které jim ukáže jejich další cestu, která již nebude tak náročná.

Osudové číslo 2
Dvojky touží po lásce, po spřízněných duších, ale jako by každého, kdo se k nim přiblíží, chtěli odehnat a to dost nevybíravým způsobem. Ze začarovaného kruhu se však lze dostat, pokud se dvojky budou věnovat úklidu nejen svého prostředí, v kterém žijí a pracují, ale také v sobě samých. Pak se jim, až zázračně uleví, získají pevnou půdu pod nohama a dostanou šanci se dostat na startovní čáru, která jim otevře novou cestu vpřed.

Osudové číslo 3
Trojky se v říjnu vydají na cestu bez cíle, což v nich bude vyvolávat obavy. Přitom tolik stojí po něčem hmatatelném, jistém, jako už dlouho ne. Okolí trojek bude plné starostí nejen o sebe, ale i o osud trojek. A opravdu tento měsíc se v případě trojek nezadaří, protože, pokud si nedají pozor, pak se jim rozboří vše, co dosud vystavěly. Co by jim však pomohlo je, zachovat klid a pracovat na tom, aby si v životě udělaly pořádek, jinak by dlouho protahovaly chaos, který jim nyní řídí život.

Osudové číslo 4
Čtyřky chtějí, aby se říjen hodně rychle překulil a nemusely se dlouho s něčím zdržovat. Jde jim o to, že něco potřebují opustit, a i když to dělají nerady, vědí, že je prostě čas jít. Okolí se bude cítit podvedené a v pocitu zrazení se bude snažit čtyřky také podfouknout. Takže výsledky budou nevalné. Jistě něčeho čtyřky dosáhnou, ale nebude to pro ně mít takový význam, jako to, co se jim nepodaří. Aby čtyřky pohnuly energiemi ve svůj prospěch, samy nesmí truchlit nad tím, že už je nějaký projekt dokončený a nelze na něm dál pracovat. Jakmile se osvobodí, energie změní své tendence.

Osudové číslo 5
Pětky by mohly mít pěkný měsíc, kdyby měly jasný cíl, kam povede jejich cesta. Okolí jim nabízí perspektivní budoucnost, ale protože budou pětky chtít mít všechno, ať to stojí, co to stojí, ve výsledku jejich výsledky budou draho zaplacené. Ta rada pro pětky v říjnu tedy zní… udělejte to, co je Vám vlastní… tedy změňte energie, které samy vytváříte a uděláte si tak v životě pořádek, který ovlivní Vaší budoucnost, i když říjen nebude ten dobrý měsíc.

Osudové číslo 6
Pro šestky bude tento měsíc obdobím radikálních změn, do kterých se s vytrvalostí a nabytými zkušenostmi bez obav pustí. Podstatné bude, že jejich inspirací bude právě minulost, ať už v podobě těch zkušeností nebo lidí, kteří je dříve provázeli na jejich cestě. Ale nebyl by to letošní říjen, aby někomu dopřál dobrých výsledků. I šestky během jeho dnů zjistí, že změny je třeba stavět na pevnější základy, než je jen jejich chtění a že jejich záměr musí být rozhodnější, aby mohl dosáhnout hmatatelného výsledku.

Osudové číslo 7
Aby to ani sedmičky neměly lehké, tak se jim hned do začátku října přimotá nutnost si vybrat nějakou z cest, jež se nabízí. Rozhodování nebude lehké a bude si žádat důkladného promyšlení. Rady z venčí budou plné logických argumentů, ale sedmičky budou potřebovat více. Naštěstí to mají v sobě… intuici, která jim tu správnou cestu ukáže. Sedmičky mohou dosáhnout jistot a posunout se vpřed, jestliže skombinují logiku s intuicí.

Osudové číslo 8
Ani osmičky nebudou říjen prožívat v lehkých a pozitivních energiích. Starosti budou střídat tendence zabojovat za každou cenu, ale energiemi ani tak nebude možné pohnout. Okolí je také ztracené, a tak jediné co se dá říct o tomto měsíci pro osmičky, že bude náročný. Ale i to je cesta, která nemusí být vysloveně špatná. Někde se začít musí, tak proč ne v duchu října… na tom dně:-)

Osudové číslo 9
Devítky nejsou nadarmo devítkami, aby se přes náročnější měsíc nepřenesly v klidu, který jim poskytnou zkušenosti z minulosti. Je však nutné, aby se na věci staré, dívaly novým pohledem, jinak by samy mohly uváznout v minulosti. Možným vzorem jim bude počínání druhých lidí, protože na nich bude jasně vidět, jakou cestou se mohou devítky vydat, aby postupovaly a nezůstaly stát a život běžel kolem nich.

Září 2015

Tématem září bude rodina, přátelství, práce v týmu a vztahy k druhým lidem. Ale nepočítejme s harmonickými, bezproblémovými vztahy. Jde spíš i to, že pociťujeme nelásku a i nejbližší lidé nás odstrkují, osočují, necitlivě kritizují. A to vše je v podstatě na místě, protože i lidé kolem nás budou otrávení, odsunutí a nemilovaní. Proto se bude nyní dobré zaměřit na detail, zaposlouchat se, co od nás protějšek potřebuje a udělat vše proto, abychom jeho potřeby naplnili. A samozřejmě ani my bychom se neměli obávat říct si, co nám udělá radost, co potřebujeme, abychom se s druhými cítili dobře. V září bychom měli nechat mluvit naše srdce, která nás povedou tou správnou cestou.

Mandala na září 2015

Osudové číslo 1
Jedničky zářijové dny budou trávit naplňováním svých vizí, a pokud jsou zrozeny ve vodních znameních Raka, Štíra nebo Ryb, pak plně uplatní svou intuici, která je povede na každém kroku. Do svých záležitostí dají své srdce, začnou něco nového, i když to bude znamenat, že do toho půjdou prakticky bez zkušeností a tedy potřebou se mnohé učit. Jejich okolí jim nemá možnost pomoci, protože si samo nese svých projektů, úkolů a plánů víc, než je zdrávo. Ale ona pomoc není pro jedničky nyní důležitá. Jsou na začátku a tak není třeba všechno zvládnout hned. Jejich projekt je dlouhodobý a samy vědí, že všechno má svůj čas.

Osudové číslo 2
Pro týmové dvojky bude září synonymem jejich principu bytí. Jejich občasné pocity izolovaností, odsunutí na druhou kolej si budou žádat řešení. A cesta je jednoduchá, jestliže je pro ně něco důležité, pak je třeba si o to říct nebo udělat vše proto, aby toho svého dosáhli. Jen konkrétní a jasná nabídka může dvojkám dopomoci k tomu, o co stojí. A rodina, přátelé, kolektiv, se rádi ke dvojkám připojí a společně vytvoří společenství, které bude přinášet užitek i radost.

Osudové číslo 3
Trojky se nějak ztrácejí, neví, po jaké cestě se dát, mají obavy, ale je to jen dočasné, protože někdy je třeba projít tmou, aby bylo vidět světlo. S energiemi trojek pohne jednoduchý čin… rozhodnutí. Jestliže trojky budou chtít jít vpřed, pak jim bude nabídnuta šance se chopit příležitosti, která bude znamenat oživení. Ještě v průběhu měsíce se trojky dočkají zhodnocení a potvrzení, že jejich rozhodnutí mělo cenu a začínají získávat pocit jistoty, bezpečí a uklidnění.

Osudové číslo 4
Čtyřky budou muset být v září aktivní, prostě řídit si své záležitosti, možná už jen proto, že se jim nějakým způsobem připomene minulost a bude nutné něco dořešit. Ať už vztahové záležitosti nebo plány, které zůstali v minulosti a stali se jen nesplněným snem. Září je tedy skvělým časem se angažovat a zasadit o realizaci věcí, které dosud dlely v minulosti. Vše je pro ně připraveno pracovat a čekání teď opravdu není na místě.

Osudové číslo 5
Pětky mají nyní pěkně nastartováno a ženou se s odvahou k uskutečnění svých záměrů. Mohlo by je snad jen zpomalit nebo ohrozit jejich úmysly, pokud by se držely příliš při zemi nebo zajetých kolejí. Vše v jejich životě nahrává k tomu, aby se posunovaly rychle vpřed a pokud by se nalezla nějaká konkurence, pak je třeba si jí získat pro sebe, než s ní soupeřit. Konec měsíce přinese zúročení vynaložené energie, protože pětkám energie měsíce přímo hrají do karet.

Osudové číslo 6
Ačkoli šestky touží po klidu, vyrovnanosti, správnou cestou pro ně bude pořádný životní úklid. Aby si šestky došly k tomu, co chtějí, potřebují, touží po tom, pak bude třeba nejprve vyčistit skříně od zasunutých kostlivců. Pokud tak neučiní, budou se neustále potýkat jen s planými sliby ostatních, ale i osobní fantazií, která se nebude dařit realizovat. Dosud jen poletovaly šestky v povětří, a jestli to tak bude i nadále, je na nich, ale zůstat v současném stavu je bude stát mnohem víc, než by byly ochotny akceptovat. Ani vyčkávání na lepší časy není dobrou cestou, pouze aktivita a jasný záměr šestkám přinese ten klid, vyrovnanost a vše ostatní, po čem touží.

Osudové číslo 7
Sedmičkám v září o něco půjde, bude však těžké rozpoznat, zda se nejedná jen o plané sny nebo realizovatelné cíle. Nedostatkem prostředků sedmičky v září trpět nebudou a spolupráce s ostatními bude klapat jako na drátku a tak, pokud zůstanou sedmičky nohama na zemi, pak se jim jejich cíle stanou reálnými. Každopádně by si měly polepšit a samy pochopit, že cesta, na kterou se daly, je správná. Karty radí nesnít, neriskovat, ale pracovat s rozumem na reálných projektech.

Osudové číslo 8
I když osmičky činí moudré kroky, jsou příliš ovlivněné rozumem a srdce nechávají nyní ladem. Přílišná aktivita, možná i agresivita, bude jen vyvolávat „blbou“ náladu a lidé se od osmiček odvrátí a půjdou si svou cestou. Protože se však jedná o tendence, tak ty se dají změnit a změna je synonymem osmiček pro září. Osmičky by měly mít na zřeteli cíl,jakého chtějí dosáhnout a důkladně si promyslet, jakou cestou se k tomuto cíli chtějí dostat, zda cestou odporu, překážek a protivenství nebo cestou, kterou si původně vytyčily, protože ne vždy je nutné chodit cestami osázenými trním. Klid, řád a pořádek osmičkám zavládne v životě v momentě, kdy se samy oprostí od chaosu a neštěstí.

Osudové číslo 9
Devítkové září bude aktivní plné zvratů a rychlého proudění energií. Samy budou vyhledávat cestu, která bude přinášet nové impulsy k aktivitám. Sezení by jim bylo přímo proti jejich momentálním energiím. Mohou se spolehnout na lidi kolem sebe, a když nic nedostanou zadarmo, tak mohou počítat s tím, že se jim dostane férového jednání. Bilance měsíce vyjde více než dobře ve prospěch devítek a to, co již dlouho nefungovalo, se dá do pořádku. Jen vědět, jaké jsou jejich priority a jestli to devítky nevědí, tak si dopřát čas k promyšlení této zásadní otázky.

Srpen

V srpnu určitě nelze očekávat, že bychom si jen tak užívali prázdninového času, oddávali se snění, letním láskám a odsouvání povinností a zodpovědnosti na jindy. Srpen bude o tom, že nás energie budou tlačit k tomu si v životě udělat pořádek a jestliže se dosud jen o něčem mluvilo, tak nyní bude na čase přestat mluvit a začít konat. A popravdě všichni budou cítit, že lenošení je odzvoněno a kdokoli přijde s tím, něco dělat, podniknout, pak se s chutí pustí do díla a navzájem se lidé potáhnou vpřed. Že by však něco bylo dokončeno očekávat také nelze. Na výsledky je ještě brzy, ale jestliže si dokážeme pracovat na svém s tím, že to děláme s láskou a radostí, pak přijde den, kdy nyní realizované, bude to, co chceme a co nám do života přinese pocit klidu a naplnění.

Mandala na srpen 2015

Osudové číslo 1
Na jedničky v srpnu čeká nutnost se jednoznačně rozhodnout, protože je ten pravý okamžik vzít to nejlepší, co se jim nabízí. Je třeba si však dát pozor na to, s kým jedničky budou ve styku, ne každý totiž s nimi bude chtít jednat upřímně, zvláště ti nově příchozí. Obezřetnost by je pak měla uchránit toho, aby příznivé energie přišly na zmar a začátek jejich projektu mohl proběhnout bez komplikací.

Osudové číslo 2
Dvojky nyní využijí svou pečovatelskou, smířlivou povahu a týmového ducha, prostě půjdou za tím se družit s ostatními. Musí však počítat s tím, že ne každý na tom bude tak dobře, jako ony a dvojky tedy mohou narazit na odmítnutí možná i agresi. Jestliže se jim podaří nebrat to osobně, s pochopením pro druhé, pak jejich společenské nadchnutí bude korunováno úspěchem a naplněním. Dvojky by se neměly nechat strhnout k jednání, které by nekorespondovalo s jejich přátelskou povahou.

Osudové číslo 3
To trojkám se v srpnu bude dít něco, o co nestojí, ale ne proto, že by se děla změna, která by jim měla přinést něco špatného, jen prostě něco neznámého. Proto se trojky raději stáhnou a budou vyčkávat, jak se situace vyvine dál. Ohrožení od ostatních však čekat nemusí, naopak vstřícnost druhých bude bezbřehá. Něco si malovat na růžovo nemá smysl, ale hledat profit, pozitiva s nohama na zemi a umožnit posun vpřed jednoho dne přinese to, co trojky touží mít.

Osudové číslo 4
Čtyřky mají v tomto měsíci příležitost projevovat se tak, jak jim je vlastní, tedy prakticky, racionálně a poctivě. Možná budou mít pocit, že nemají mnoho prostoru pro manévrování, že se na nich chce přespříliš, ale budou vnímat, že i druzí jsou na tom podobně. Aby nikdo nestál v koutě, pak je jen jedna cesta, a to prostě zkusit, co půjde. Vytrvalost a zkušenosti čtyřek s energiemi pohne, jen to chce trochu trpělivost a správné načasování.

Osudové číslo 5
Na pětkách teď bude, aby se důkladně soustředily a nejednaly bez uvážení. Je totiž velice snadné se ztratit ze své cesty a dát se na bloudění. Na začátku jsou tu pěkné tendence, jako by všechno mělo jít samo, navíc s podporou stejně naladěných lidí, ale pak se všechno pěkné začne rozpadat a cíl se rozplyne jako pára nad hrncem. Doporučením karet je tedy neustálá pozornost a držení si svých věcí ve svých rukách.

Osudové číslo 6
Srpen je šestkám nakloněn a skýtá šanci se solidními výsledky, i když je nelze očekávat také do konce měsíce. Bude to přece jen chtít více práce a času, aby se šance proměnila v realitu. Reakce, podpora okolí bude přímo ukázková a navíc se šestky hodně naučí. To, co bude šestkám pomáhat je jasné zaměření na cíl, tedy vědomí, co chtějí a co je pro ně důležité, aby si zbytečně netrousily energie na slepé uličky.

Osudové číslo 7
Sedmičky se mají tendenci ztratit, a to jen proto, že nevědí, co chtějí, jaký mají cíl, jaký je jejich záměr. Ale někdy zabloudit je také dobré, a tak se právě jeví ztráta směru pro sedmičky v srpnu. Dostat se z takové situace bude jen na sedmičkách samotných. Navzdory všem okolnostem se sedmičky zmuží a naleznou opět pevnou půdu pod nohama a směr. Není nutné něco násilně tlačit, ale zkusit přijmout fakt, že i ony se mohou někdy na své cestě ztratit. V tom spočívá lidská dokonalost.

Osudové číslo 8
Osmičky nyní činí kroky, které jsou podepřeny ochotou dávat i přijímat pomoc. Nic nedělají bez rozmyslu a jedou na jistotu. Pro ostatní bude nutné dát jasně najevo, že to, co se děje, také osmičky chtějí a jsou pro to rozhodnuté, pak dosáhnou i podpory, kterou potřebují. Konec měsíce přinese obrat, na který osmičky dlouho čekají a ty pak nabudou jistotu, že jsou na správné cestě. Ani osmičky by neměly zbytečně něco tlačit, ono všechno má svůj čas.

Osudové číslo 9
Devítky v srpnu zapracují na svém zajištění. Vědí jak, nic jim neschází k realizaci a mohou tak bez obav vzít vývoj do svých rukou. Pomoc čekat nelze, ale je dobré počítat s tím, že pomoc budou moci poskytnout devítky druhým. V procesu se ukáže, že je nutné ještě pracovat dál, možná i jinak, aby se očekávaný efekt k devítkám dostavil, protože přímá cesta k výsledku nyní neexistuje a musí se tedy nejprve vytvořit podmínky, aby cíle bylo dosaženo.

Červenec 2015

Slunovrat, který proběhl 21. června, má za následek, že červenec se bude odvíjet ve znamení změny. Chtě – nechtě je něco za námi a nyní je třeba upřít zrak před sebe, chcete-li do budoucnosti a přijmout nové energie jako impuls pro novou cestu. Možná to bude vypadat, že celé lidstvo se žene kamsi vpřed a jeden chceme předběhnout druhého, a určitě vynaložené úsilí a zájem budou mít patřičný efekt. Protože nyní jde o to, postavit se na novou startovní čáru a dát se tou cestou, která se nabízí, protože v tuto chvíli je to opravdu ta správná cesta, která každému z nás má přinést radost a potěšení. Teď už jen stačí vědět, co chceme nebo si to rychle promyslet a udělat krok vpřed. Kdoví kdy zase přijdu tak příznivé energie.

Mandala na červenec 2015

Osudové číslo 1
Energie proudící v červenci k jedničkám mají za účel nastolit v jejich životě rovnováhu, pořádek, jistotu i pocit bezpečí. Samy jedničky se sice z počátku budou držet zpátky, spíše vyčkávat, ale jakmile nabudou jistoty a přesvědčení, že jsou správnou cestou, tak se energicky a bez možnosti nechat se čímkoli odradit pustí do realizace svého záměru. Lidí okolo sebe se jedničky opravdu bát nemusí naopak, jestliže si uvědomí, jak jsou pro ně jejich blízcí i přátelé důležití. To, co je dosud blokovalo, se krásně vyčistí a jedničky se tak budou moc uvolněně vydat za svou budoucností.

Osudové číslo 2
Dvojky mají pocit, že toho na nich poslední dobou bylo opravdu mnoho a to jediné po čem touží, jsou prázdniny, dovolená, prostě klid. Samy neváhají za tímto účelem udělat vše, ať už v podobě investic nebo nějaké formy izolace, co je třeba, aby si ten klid zajistily. V okolí se postup jedniček bude poněkud míjet účinkem, stále bude dostatek takových, kteří budou za dvojkami chodit s nabídkami, jak si červenec vyplnit nějakými aktivitami. Možná by pomohlo vysvětlit pohnutky, proč chtějí mít dvojky trochu klidu a odpočinout si. Jestliže si ten klid dvojky dopřejí, již koncem měsíce samy ucítí, že se jejich organismus regeneroval a opět mají chuť být aktivní a něco si užít.

Osudové číslo 3
Trojky si sice budou mít pocit, že si musí své obhajovat, aby je o těžce nabyté pozice někdo nepřipravil, ale spíše to bude vnitřní osobní boj, než že by někdo na něco útočil. Jakmile toto zjistí, trojky se uklidní a samy sobě přiznají, že jim nejde o to, co se děje okolo nich, ale v nich, a že se jen nějaký čas obávaly pustit se do realizace svých snů. Ale možná nebyly jen vhodné konstelace, které by jim s tím pomohly, což se právě v červenci pro ně mění. Všechno a všichni jim nahrávají a trojky se nyní mohou s odvahou a sebedůvěrou pustit do realizace. Snad jen by neměly zapomínat, že ony jsou strůjcem svého štěstí, takže by jejich kroky, měly být okořeněny jistou dávkou zodpovědnosti.

Osudové číslo 4
O čtyřkách se opravdu nedá říct, že by na první prázdninový měsíc nahlížely s optimismem, ale spíše se soustředí na promyšlení taktiky, jak dosáhnout toho, co mají v úmyslu. Od čtyřek se nedají očekávat podrazy, ani že by si něco předem nepromyslely, takže půjdou cestou uvážlivou a férovou, i když v ní nebude prostor pro radost a uvolnění. To by však v létě uvítalo jejich okolí, prostě nebrat všechno tak vážně. Užívat si, hrát si, neznamená být nezodpovědný. Tak by se čtyřky neměly bát projevit své vnitřní dítě a prožít červenec s dětskou zvědavostí a radostí, protože slunce svítí i pro ně.

Osudové číslo 5
Pětky jsou možná přesvědčeny, že doba prázdnin byla vymyšlena jimi a pro ně a opravdu mají tento červenec v úmyslu prostě prožít, využít a užít pro poznávání, cestování a komunikaci. Ať si k tomu přiberou kohokoli, pak nemohou litovat. Takže červenec pětek bude plně v jejich režii a všechno co, k nim během něho přijde, budou pětky řešit s přehledem.

Osudové číslo 6
I šestky budou mít červenec takový, jaký si ho představují, chtějí… v kruhu blízkých, milovaných, obklopeny láskou a krásou. Samy si ponesou ve svých energiích radost, lásku, pocit naplnění a pro ostatní bude radost s nimi být. Šance přicházející tento měsíc mají opravdu velkou příležitost se realizovat, což šestky mají tendenci využít alespoň zkusit udělat pár kroků cestou, která se jim otevírá. Změna je uskutečnitelná a šestkám nebude scházet nic, co by jim bránilo ji naplnit.

Osudové číslo 7
Jestliže mají sedmičky úmysl učinit zásadní krok ve svém životě, pak mají vhodné energie to uskutečnit. Zachovají si jistou dávku opatrnosti a zdrženlivosti, ale když nabudou jistoty, pustí se do díla. Jestliže však jejich kroky budou důkladně promyšleny, vlastně realizovatelné, a samy projeví ochotu nejen o tom mluvit, ale také něco dělat, pak mají na své straně vše a všechny, prostě jim kde kdo půjde na ruku. V opačném případě budou, v lepší variantě, ignorovány, v horší hozeny přes palubu. A možná neumělým způsobem se mají sedmičky tendenci do něčeho pustit. Jde o posun, a to nemusí zákonitě znamenat boj.

Osudové číslo 8
A je to tu!… Změna… Nyní je už jasné, že co bylo třeba dokončit, je hotové a je na čase jít dál. Osmičky se s nadšením a důvěrou pustí naplnit své touhy a získávat nové zkušenosti. Proti nim nikdo nepůjde, protože jejich okolí, možná konečně, chápe, o co jde, a jestliže si osmičky řeknou o pomoc, pak jim ochotně bude poskytnuta. Je však potřeba jasně vyjadřovat svůj názor a nehrát skryté hry, jinak by opět vyvolaly boj, o který samy nestojí. A i když je vše teprve na začátku, tak přece jen je to začátek.

Osudové číslo 9
Jakoby devítky zapomínaly, kým jsou a co mají v sobě a opět pozvednou zbraně a i v červenci se pustí do boje. Radost jim to samozřejmě nepřinese, jen starosti a zoufalství. Paradoxem je fakt, že bojovat není s kým, za co, ani proč. Získat si druhé přitom není zásadní problém, přesvědčovat devítky umí. Možná si neuvědomují, že jsou to ony, kdo si svůj život vytváří. Když budou postupovat tak, aby ony měly ze svých činů radost, pak jejich bloudění bude přece jen cestou, která přinese něco velmi důležitého. Jinak se opět ztratí a beznaděj pak bude na místě.

Červen 2015

Pěkné energie předchozího měsíce si ještě pár dnů udržíme, ale snad bychom to nebyli my lidé, kdybychom je převzali za své. Prostě opět vklouzneme do energií bojů, falše a iluzí. Cesta před námi se tak stane nepřehlednou a budeme vyhledávat pomoc, která by nás vyvedla z temného lesa. Abychom tak mohli říct, zda bude červen pozitivní či náročný, se nedá říct. Určitě nenaplní naše očekávání, ale i neutrální výsledek, s našim přístupem, bude víc, než bychom si vlastně zasloužili. Přitom to, co jsme dosáhli doposud, nemusíme tratit nebo zahazovat, naopak… použít sílu, zkušenosti i obratnost a proměnit je to, po čem toužíme prakticky už umíme. Možná jen postačí zvolit nový, neotřelý přístup tak, jak si nové energie a životní podmínky žádají.

Mandala na červen 2015

Osudové číslo 1
Jedničkám se blýská na lepší časy, nebo alespoň na pěkný měsíc, v kterém jim bude nabízena láska, duchovní a hmotná hojnost. Ale má to háček: Stojí o to vůbec? Není pro ně lepší, bezpečnější, strádat, trpět, být nemocní a opuštění? Určitě ne, i když je jejich nátura do samoty táhne, tak i jedničky potřebují mít kolem sebe lidi, které je milují. Proto i ony potřebují ze své izolace vyjít a dát lidem své srdce, prostě vynaložit energii k tomu, aby jejich cesta byla protknutá jejich láskou.

Osudové číslo 2
Dvojky si udržují svou dobytou pozici, ale přece jen si ji musí ohlídat, protože vnější energie, jež k nim přicházejí, jsou poněkud intenzivnější, než by se dalo čekat. Ale dvojky jsou plné síly, optimismu a radosti z předchozích úspěchů a navíc, ať už jsou lidé kolem nich jacíkoliv, jsou to lidi, a ty dvojky přece milují, takže to spíše pro ně bude jen hra. Koncem měsíce však dvojky budou nuceny učinit nějaké rozhodnutí, důležité pro následující období, protože by se jim jinak mohl zastavit tok energií, a ony by na dlouhý čas uvízly. Samy vědí, co je nejlepší, ale správné nečasování konkrétního jednání bude důležitější, tak jen využít své intuice.

Osudové číslo 3
Trojky vstupují do června se silou hurikánu a chtějí se vypořádat se vším a se všemi. Ale tak, jak ony mají bojovnou náladu, tak nenarazí na nikoho, kdo by se s nimi chtěl utkat. Takže se mohou prát jen samy se sebou, a možná je to téma, které si potřebují vyjasnit. Touží-li po lásce, hojnosti, zázemí a zdraví, pak to všechno mají trojky v sobě. Boj vytváří jen další boj a láska plodí lásku, tak se jistě samy dokážou trojky rozhodnou, která je pro ně ta správná cesta.

Osudové číslo 4
Ke čtyřkám bude červen přívětivý a přinese jim příležitost k vnitřnímu naplnění. Sice by čtyřky braly raději něco hmotného, praktického, ale protože jsou momentálně otevřeny jakémukoli posunu, tak ocení jakoukoli pomoc. A takový přístup jim hodně pomůže právě k tomu, aby vnitřní naplnění získalo nějakou reálnou podobu. Červen čtyřek bude tedy plný šancí, možností a příležitostí, které je budou bavit a jestliže se chopí iniciativně všeho, co přijde, pak si užijí pěkný měsíc.

Osudové číslo 5
Pětky se rozhodly obhájit své pozice, kterých se jim podařilo dosáhnout v uplynulém období a neschází jim schopnosti ani odhodlání, takže jsou naplněné vírou a nadšením a chce se jim pokračovat v započatém. Berou vše do svých rukou a nebojí se přijmout pomoc, která k nim přichází z jejich okolí. Zisk takto vynaložených energií a sil bude mít svou hodnotu a možná takového významu, že by pětky chtěly, alespoň, na nějaký čas zakotvit a věnovat se jen současným projektům, bez potřeby utíkat dál.

Osudové číslo 6
K šestkám jsou nyní energie velmi příznivě nakloněny a dopřejí jim harmonické prostředí, vstřícné lidi a zábavné společenské aktivity. A nebude to jen o zábavě, ale také o solidní práci, klidu a trpělivosti. Možná poněkud nudné, ale ono se něco na šestky chystá, nebo samy mají rozpracované projekty, které potřebují více času k realizaci, od šestek je tedy požadováno velké množství trpělivosti. Aby se zatím zabavily, tak mají kolem sebe lidi, které jim to čekání zpříjemní.

Osudové číslo 7
I sedmičky za sebou mají perfektní zázemí, přátelé a lidi, které je milují, ale jejich momentální náhled na vše kolem optimismem nekypí. Nedaří se jim tak, jak očekávaly a k dosažení požadovaného výsledku budou potřebovat změnit taktiku. Možná jsou sedmičky příliš agresivní nebo revoluční a jejich okolí toto respektovat nechce. Poctivá a důkladná práce přinese i hodnotné výsledky, takže je podstatné neochabovat v uskutečnění svých představ a nesnažit se něco ošidit či propadnout pouhému snění. Nyní sedmičky mají opravdu zapracovat.

Osudové číslo 8
Osmičky se poměrně obávají, co jim přinese další období, ale strach opravdu není na místě. Jistě k sobě naleznou nespočet lidí, které je podpoří, potěší, pomohou i je vytáhnou z té jejich ulity. Z toho vyplyne, že se osmičky nemají čeho obávat, navíc získávají podporu pro své schopnosti a mohou se tedy otevřít se světu, nebo alespoň svým nejbližším. Před strachem se mohou chránit tím, že budou věci dělat krok za krokem, nebudou nic riskovat a přijmou, že i ony se mohou mít dobře.

Osudové číslo 9
Devítky se v červnu budou cítit velmi dobře, otevřené čemukoli. Možná se i tak nějak vnitřně uklidní, vyladí, což by jim i nějaký čas mohlo vydržet. Spolupráce s ostatními bude také plodná. Takto, pro devítky, harmonické energie spějí k šanci splnit si to, co si přejí, jen je třeba neustávat v činnosti a rozhodnosti, která je dovede právě k jejich cíli. Schopnosti, svoje zvládnout, mají, tak jen se nebát jit a vyřešit to, co vázne nebo je trápí.

Květen 2015

V květnu na nás čeká mnoho práce, tvořivé, konstruktivní a poctivé práce. Nemusíme však mít obavy, že budeme dělat něco, co nás nebaví, co nemá cenu. Naopak, právě ten smysl, pro který se do činnosti pustíme, bude obrovskou motivací. Květen je měsícem, jenž nám umožní se pustit do nových projektů nebo do těch starých, ale novým způsobem a také s nadšením a vědomím, že to, co nyní děláme, je to naše, že je to ta správná cesta, že jste přesně tam, kde je to pro nás víc než jen dobré. Nejen v sobě, ale i kolem sebe budeme vnímat sílu koncentrace, vytrvalosti a čerpání ze svých zkušeností, jež přinese perspektivu do budoucna. Neznamená to však, že se bude jednat o týmovou práci. Teď je to o individuálním přístupu, práci na svém projektu i životě. To, do čeho se nyní pustíte, je požehnané samotnými nebesy.

Mandala na květen 2015

Osudové číslo 1
Jedničkám by šance na nový začátek měla plně vyhovovat a do května tedy vstupují se sluncem v duši. Samy si totiž uvědomují, že jejich vnitřní proměna je již prakticky nezbytná a očištění od minulých vzorců, dogmat a omezení, jež si samy vytvořily nelze již dále odkládat, pokud nechtějí tratit. Motivací jim bude člověk, který je moc přitahuje svou sebevědomou a aktivní podstatou, ale ze své současné pozice se k němu nemohou přiblížit. Aby se k němu jedničky dostaly, bude třeba změnit postoj, názor nebo se něčeho vzdát. Zisk však bude stát opravdu za to. Jejich růst a cesta vpřed budou opravdu radikální, i když celou podstatu věci pochopí až později.

Osudové číslo 2
Dvojkám bude květen přát, jednak proto, že budou tam, kde je jim nejlépe, tedy s lidmi, ať již v rodině nebo v kolektivu a ani se moc nenadřou, protože hlavní změny nebudou nyní probíhat uvnitř jejich bytosti, ale venku. Což znamená, že ony budou nyní pouze pozorovateli, ale ne původci změn. Aby to snad neměly tak jednoduché, dvojky budou na vnější změny muset reagovat. Řekla bych, že je nyní nelapí jejich dualita, protože, ať se vydají jakoukoli cestou, vždy na konci naleznou i důvod ke spokojenosti. Možná z pohledu dvojek pasivní měsíc, ale i tato forma znamená pro dvojky ukončení nějakého cyklu a začátek nového.

Osudové číslo 3
Pro trojky bude květen prostorem, kdy se mohou posunout o úroveň výše, jestliže mají takový zájem. Ať už se jedná o pracovní pozici, duchovní růst nebo cokoli jiného, co už nepřináší nic nového, trojky nyní vkládají svůj díl investic a dokážou přijímat i to nejlepší, co k nim nyní doslova pádí. Během jedenatřiceti dnů května tedy trojky učiní takové změny, jež přinesou přirozený konec dosavadním záležitostem. Sice to znamená, že po celou dobu je třeba mít na mysli cíl svého konání a možná již nyní přemýšlet nad tím, jaký cíl si trojky stanoví v následujícím období, ale to už je otázka pouhého soustředění a volby směru, jakým se trojky vydávají dál.

Osudové číslo 4
Čtyřky uvítají energie měsíce května s radostí a odvahou, protože pro ně je posun přirozenou součástí bytí, jestliže si v takovém čase zachovají svou pozici a to by neměl být tento měsíc problém, jež by čtyřky zpomalil nebo odradil od další ch kroků. To, s čím budou čtyřky bojovat, je zcela odmítavý postoj druhých. Přece jen i čtyřky potřebují mít podporu a uvítají pomoc lidí kolem sebe. Taková situace je bude mást a jen na nich zůstane fakt, že se pro svou cestu, ať už je jakákoli musí rozhodovat nyní samy. Ale protože pro čtyřky není typické, že by se takové situace zalekly, tak jestliže využijí svých schopností, prostředků a zkušeností, pak jsou i ony schopny úspěšně projít květnem a to bez jakékoli pomoci z venčí.

Osudové číslo 5
Pětkový květen bude ve znamení uvolnění se z dosavadních omezení, pout a rozšíření zorného pole. Možná se pětky dosud krotily, aby „zapadly“ mezi ostatní, ale svět potřebuje i pětkové lidi. A pětky nyní mají ideální podmínky učinit rozhodnutí a „rozjet“ to, ať už „to“ znamená cokoli. Příliv energie, které nyní mohou pětky zachytit je opravdu silný a jestliže jej zachytí, pak se nebudou koncem měsíce pětky stačit divit, co se jim všechno podařilo. Ale nedůvěra není na místě, naopak víra v sebe i v dobrý směr je pro pětky motorem, jež je posune vpřed.

Osudové číslo 6
Pro šestky je květen znakem obav a potíží, s kterými si již předem „dělají hlavu“. Ale „dělat si hlavu“ opravdu nemusejí. Energie mají nyní více než příznivé. V předchozím čase opravdu zapracovaly a nyní jen sklízí plody svého konání, které nebylo vůbec špatné. Energie se tedy budou plynule a poměrně pro šestky hýbat a ony se mohou tedy jen nechat, alespoň chvilku, pasivně unášet. Udržení si takových energií si však vyžaduje pozornost a případnou obhajobu před těmi, kterým se tak skvěle nepovede.

Osudové číslo 7
Sedmičky opět chtějí vše vnímat jako mizerné, nedokonalé, omezené. Ale je to jen jejich omezený pohled na věc. Ono totiž tentokrát bude jen čistě na nich, co přinesou, jak se budou angažovat, komu pomohou, aniž by vyčkávaly, jestli si jako obvykle okolí nepomůže samo a ony získají patřičné ovace. Jestliže nyní sedmičky budou aktivně samy hýbat svým kolem osudu, pak brzy uvidí, že se to vyplácí. A vyplatí se i naslouchat své intuici, protože v síle nyní není prostředek, který sedmičky posune dál.

Osudové číslo 8
Květnové energie vedou osmičky k citlivému, otevřenému, tvůrčímu, ale i soucitnému jednání. Z počátku ještě sice nebudou vidět svou další cestu v jasných obrysech, navíc budou vnímat, že nejsou přijímány těmi, od kterých by je to potěšilo nebo by se to očekávalo. Ale svůj směr naleznou a ztráty, jež je potkají, budou mnohonásobně vykompenzovány ziskem, třeba jen v jiné podobě. I pro ně je důležité, aby se spolehly na svou vnímavost, citlivost, intuici, a bezestrachu překonaly, pro ně typickou, melancholii a na svět se opět začaly dívat s jasným zrakem a vírou ve slibnou budoucnost.

Osudové číslo 9
Devítky nyní budou ve fázi zmírnění, zklidnění energií, jakoby vše, co dosud mělo pro ně hluboký význam a nešlo řešit, tak to odloží k ledu a užijí si alespoň toho, co mohou. Nechtějí nic řešit, o něco usilovat, prostě jen tak žít. Možná až navzdory všemu, a všem, protože z venčí, z okolí devítek mnoho podpory očekávat nelze. Pro devítky bude květen rychlým měsícem, ale je to z jejich klidu nevyřadí, prostě jen tímto měsícem proplují, aniž by cokoli řešily. Klid, důvěra a přijetí stavu věci jim vše usnadní.

Duben 2015

Ačkoliv byl březen náročným měsícem, je vidět, že nám přinesl mnoho dobrého, na čem se dá dále stavět. A kapitál, který si neseme do dalších dnů, má bezpochyby svou cenu, i když se nyní budeme přece jen držet poněkud zpátky. Jde o to, že je nutné se rozhodnout, do čeho si chceme investovat čas, energii, peníze, lásku. Něco tlačit násilně bude kontraproduktivní, vždyť základ a pozice jsou pevné. Chce to v klidu a přiměřeně, protože je to způsob, jak se dostat přesně tam, kam chceme.

Mandala na duben 2015

Osudové číslo 1
Ačkoliv se jedničky nikam vpřed neposunují, mají alespoň to, co znají, to co mají jisté. Ano, mají své jistoty, ale samy vědí, že to chce nějaký impuls, který jim vlije krev do žil. Samy se začínají uvědomovat, že se držet zajetých kolejí, jaksi popírá jejich podstatu. Jedničky přece jdou vstříc novým zítřkům, než aby lpěly na věcech minulých. To, co k nim přichází je velmi dobré, ale ani to jim neusnadní rozhodování a to je přitom nyní na místě. Měly by si vzpomenout, že i jim v hrudi tluče srdce, které jim tu správnou cestu ukáže. A to srdce je také statečné, tak by jim mělo pomoci udělat ten první krok.

Osudové číslo 2
Dvojky už na své cestě bezpochyby jsou. Vrhly se na ni, protože přesně vědí, co chtějí, dlouho se připravovaly a nyní jen úročí své vklady. Jedinou skvrnkou na pohodovém měsíci bude pro dvojky závist a nepřejícnost druhých. Ale protože to jsou diplomatické dvojky, tak si i s takovou věcí dokážou poradit a těm nepřejícím půjdou vstříc a nabídnou jim část toho, čeho samy dosáhly. Pro dvojky je duben měsícem posunu vpřed, což znamená, aby uzavřely minulost a šly vstříc své budoucnosti.

Osudové číslo 3
Pro trojky bude březen měsíc zacílení. Dosud se věnovaly hledání té správné cesty a nyní se na ní vydávají. V první fázi to však znamená opustit projekty, které jsou uskutečněné a nyní na nich už co vylepšovat. Měly by se vydat za svým srdcem, beze smutku nebo s pocitem rezignace. Protože je to jejich srdce vede přesně tam, kde naleznou samy sebe, radost ze života. Ale bezhlavě něco dělat nelze, zvláště v takové fázi přechodu a tak by neměly zapomínat na svou zodpovědnost, protože se jim vše jednoho dne vrátí a je na nich, v jakém stavu.

Osudové číslo 4
Čtyřky dokončily jistou fázi svého posunu a nyní mají opět na výběr, jakou cestou se vydají. Jak je jim vlastní, i ty cesty, které se jim nyní otevírají, mají punc jistot, pro čtyřky znamená bezpečí, které pro ne v dubnu bude nějakým způsobem důležité. Někdy bude mít totiž zájem převzít čtyřkám jejich pozice, i když na to nebude mít žádné předpoklady. Proto budou čtyřky nuceny se za své jasně postavit a uhájit své pozice, právě proto, aby v jejich životě stále byli jistoty tím bezpečím.

Osudové číslo 5
I pětkám přináší letošní duben stabilitu a jistoty, a to jen proto, že ony samy něčeho takového dosáhly a podle energií si i udrží. Neznamená to však, že by se tento měsíc pětkám nic nedělo. To, co se bude dít, je ale nesesadí ze sedla, ačkoliv půjde o kroky dělané z povinnosti nebo nutnosti, platné však k všeobecnému dobru a spokojenosti. Takové změny budou ve výsledku prospěšné i pětkám, a jestliže se nezaleknou, pak je jejich schopnosti a prostředky mohou dovést na jejich cestě hodně daleko.

Osudové číslo 6
Vypadá to, že pro šestky pohodové dny března byly časem, kdy si začaly plně uvědomovat, kde v jejich životě není všechno tak, jak by si přály a mají tedy tendence dosáhnout na své za každou cenu. Naštěstí boj není jejich výsada a vše proběhne jen na úrovni přehodnocování priorit. Inspirovat je bude někdo, kdo oplývá odvahou se do čehokoli pustit, zasadit se o své. Takže i když začátek dubna srazí šestky na dno, velmi ve výsledku se dostanou o hodný kus vzhůru.

Osudové číslo 7
Sedmičky se chtějí propadat do strachu a pochybností, přitom tak pevné zázemí a nadějné vyhlídky neměly už hodně dlouho. O podpoře z venčí ani není třeba mluvit, ony si jí získávají naprosto přirozeně, ale navzdory všemu mají tendence všechno zatratit a propadnout se do beznaděje, bolesti a samoty. Zvláště pro ně v dubnu platí, že co zasejí, to sklidí a z pesimistického pohledu radost nevypěstují. Proto by nebylo od věci, než se propadnou do ztráty, rozhlédnout se, čeho všeho se jim dostává, pak se jim bude lépe rozhodovat, jakou cestou se dají.

Osudové číslo 8
To osmičky se z bídného období pomalu dostávají ven. Opět se chápou svých schopností a vydávají se vstříc vítězství. Nemělo by však být za každou cenu a ovlivněno byť rozumnými, ale přece jen neosobními radami, jež k osmičkám budou v hojné míře přicházet. Ale vše je o sebepoznání. Duben osmičkám pomáhá uvědomit si takové své stránky, které dosud nevnímaly. Jestliže se ovládnou, vytyčí si jasný cíl a nebudou k němu postupovat bojem, pak se není čeho obávat.

Osudové číslo 9
I devítky mají nějaký svůj další projekt dokončen a v dubnu se mohou radovat s dosaženého, což si plně zaslouží. Inspirovat je bude někdo, kdo má hlubší spojení se svou intuicí. A tak i když malý, tak přece jen zisk tu je. Dosažené je však třeba si ohlídat, zajistit, tak jestliže nenechají devítky nic bez povšimnutí, pak se jim tento měsíc bude jevit jako velmi pozitivní.

Březen 2015

Březen by měl být měsícem, který si prověří, o co nám vlastně jde a poukáže na naše vnímání reality. Jde o to, že stále máme tendence pracovat na svých záležitostech silou, z pozice strachu, místo toho, abychom do svých záležitostí vkládaly srdce. To, že nedosahujeme požadovaných výsledků, je pak jen důsledkem našeho způsobu myšlení a jednání. Březen proto bude náročnější v tom, že nás donutí uvědomit si, jak sami sobě nalháváme něco, co neexistuje. Pravděpodobně budeme tento měsíc považovat za krok zpět. Ale někdy je lepší se kousek vrátit, než jít cestou, která nás odvádí od naší správné cesty. Za každou nocí přijde den, ale pozor na to, abychom jej nezaspali.

Mandala na březen 2015

Osudové číslo 1
Jedničkám březen umožní ukončit nějaký projekt, ale radost jim to pravděpodobně nepřinese a opět s bojovností sobě vlastní budou usilovat, aby si udržely své pozice. Pravděpodobně ale budou bojovat se svými větrnými mlýny, protože proti nim nic nestojí, naopak… jejich okolí dělá vše proto, aby jedničky poškozené nebyly. Jestliže to jedničky zaznamenají, pak naleznou svůj klid a pochopí, že to, co se jim děje, je jen změna, která jim přináší dobré, i když to bude nové, neobvyklé, neznámé. Ale nebyly by to jedničky, aby něco takového nezvládly.

Osudové číslo 2
Ani dvojky se nebudou cítit v březnu ve svém. A přitom vědí, co chtějí, ale okolí, jim to hodně znesnadní. Dvojky tedy nebudou vědět nejen čemu věřit, ale co je pro ně dobré. To, že je to od jejich mírumilovné povahy povede ke zlosti a nutnosti to druhým také ztížit, ani nemusím psát. Konec měsíce však nastolí rovnováhu a vše se dá do pořádku. Dvojkám pomůže, ať se kolem nich děje cokoli, prostě uchovat si své priority, ale i lásku v srdci, aby se přenesly přes těžší období do toho lepšího.

Osudové číslo 3
I trojky bude březen budit z jejich představ a pocitů, že všechno funguje tak, jak má. Ani trojky v březnu nebudou moci jen tak sedět a nechat věci plynout, ale postavit se čelem a o to své se zasadit, protože vnější prostředí bude přinášet změny, které mění opravdu mnoho. Proto bude na trojky kladen požadavek, aby se rozhodly, kterou cestou se dají ony, ať už se kolem nich děje cokoli. Březen pro ně totiž znamená konec i začátek, ale ony si zvolí čeho konec a čeho začátek.

Osudové číslo 4
Čtyřkám se počátek března bude jevit ještě horší, než předchozí měsíce. Budou si myslet, že se jejich situace posouvá, ale jen k horšímu, že ztrácí a všechno je vlastně jen jedna velká lež. Ale možná pro ně pád na úplné dno je tou správnou příležitostí, jak se dostat ze ztrát. V pravý čas se jim nabídne šance, která sice nic nezajistí, ale bude to ta příležitost, jak si polepšit. A zde to bude už jen na čtyřkách, jestli se dokážou chopit nabízeného a využít všechny své přednosti k dosažení úspěchu, aniž by o něco usilovaly a bojovaly na život a na smrt.

Osudové číslo 5
Pětkám se v březnu nabídne nepřeberné množství cest, kterými se mohou vydat. Ale aby to mohly vzít, jako šťastné možnosti se říci nebude dát. Jde o to, že si budou muset volit a protože spíše se půjdou rozhodovat hlavou než srdcem, pak se z mnoha možností stane mnoho problémů, které navíc zkomplikuje i okolí pětek, které se bude různit v názorech, co by pětkám prospělo. Jestliže se nechtějí na dlouhý čas ztratit, pak by asi bylo nejlepší naslouchat kartám, protože ty říkají, že nejlepší je nyní počkat a nečinit zásadní rozhodnutí z pozice logiky, protože pak se sejdou jen s tím, pro co se rozhodly, a březen není měsíc pro radikální řešení.

Osudové číslo 6
To k šestkám bude březen milostivější a „jen“ si prověří, jestli šestky vědí, co chtějí. Ony vědí, ale snadno se nechají svým okolím ovlivnit, a pak ztrácejí svůj cíl ze zřetele a toulají se v neznámých vodách bez jasného směru. A jsou to právě šestky, které oplývají jemnocitem, který je může, jestliže mu naslouchají, provést jakoukoli situací a udržet je na správné cestě. Citlivost, srdečnost a soulad se svými záměry je na takové cestě udrží bez marného potulování v pro ně ztracených vodách.

Osudové číslo 7
Sedmičky mohou nyní zůstat v klidu tak, jak si to představují, protože jim prakticky všechno funguje a okolí jim jde na ruku. Jediné na co si musí dát pozor, tak je fakt, že by mohly zlenivět a protože nyní není jasné, jaké energie přijdou v následujících měsících, pak jim karty doporučují si i v pohodovém čase hlídat své věci, aby je vnímaly v širším kontextu a připravovaly se na budoucí.

Osudové číslo 8
Osmičky byly donuceny podívat se již na své záležitosti jinak, než doposud a proto vyvíjí aktivitu, aby se jejich život dal do pořádku. Jistě, nebyly by to osmičky, kdyby do toho nešly s hlavou a patřičnou vervou. Ale přece jen by díky minulých zkušenostem mohly ubrat na síle a nenechat se vtáhnout do toho, kde už byly. Potřebují učinit změnu, ať už postojů anebo celého konceptu, což jim může umožnit okolí. Takže by osmičky měly mít otevřené oči i uši, aby dokázaly rozpoznat svou příležitost.

Osudové číslo 9
Snad jen devítky proplují opravdu březnem bez potíží a zkoušek. Za minulé období toho měly na sobě dost a nyní se pouští do nového s jasnou vizí, aniž by potřebovaly pomoc z venčí. Přišly domů a jsou v bezpečí. Ani zde není na místě si myslet, že to je definitivní stav a poučení a zkušenost se skrývá i v té pohodě, kterou si nyní devítky mají možnost užít.