Prosinec

Osudové číslo 1
Jedničky by v prosinci neměly zapomínat, kým jsou… na svou zdatnost, vytrvalost, ochotu přijmout zodpovědnost a také schopnost posilovat druhé. Na pocit, že se nějak ztratily, že jim jejich cesta mizí pod nohama, by bylo dobré zcela zapomenout, prostě odhodit všechny pochybnosti, protože vše má svůj smysl a Vesmír to s člověkem myslí dobře, a vše jsou tedy jen zkušenosti. Aby se jedničky přece jen cítily lépe, neměly by tento měsíc zapomínat na pomoc druhým, protože co dají, to se jim také vrátí. A v tento požehnaný čas, kdy se mohou dít zázraky, je možné, že i jedničky naleznou své světlo, které je povede dál.

Osudové číslo 2
Dvojkám se v prosincových dnech bude opravdu líbit, protože si dokážou užívat vánočních příprav i samotných svátků, protože to jsou svátky rodiny a pospolitosti a to se dvojkám moc a moc líbí. Takže se do toho shonu pustí s opravdovou vervou a odhodláním a ani jim nebude vadit, že se nebude hlásit mnoho pomocníků. Doporučuji dárky schovat opravdu důkladně, aby překvapení pod stromečkem nebyla jen hraná, protože dvojky kolem sebe mají zvědavce netrpělivé. Pozor také na to, aby se to, co z počátku baví, nestalo jen povinností a z vánočního nadšení dusná atmosféra plná přetvářky.

Osudové číslo 3
Trojky se i v počátku tohoto měsíce budou snažit udržet si optimistický náhled a víru, ale půjde jenom o snahu. Trojky totiž budou mít pocit, že jim něco brání, aby dělaly to, co chtějí nebo rozvinuly o, co již započaly, čímž ztrácejí ze zřetele své cíle a cestu k jejich realizaci. Nebude tedy od věci se jít s někým poradit, kdo má patřičný odstup od záležitostí trojek a dokáže tak rozpoznat a uchopit podstatu a tedy možnosti. Trojkám nepřinese nic dobrého, pokud se uzavřou a podlehnou skepsi a malomyslnosti, protože jediné o co lze přijít jsou iluze a ty nikomu přece nepomáhají.

Osudové číslo 4
Že by se čtyřkám minulý měsíc zalíbila bezstarostnost s nevázanost a nějak se nám ztratily? Anebo je snad reálný pohled a pevný postoj vyděsil? Anebo se plány zdají náročné nebo neskutečné? Tak to co pomůže, bude nastolení klidu a trpělivosti. Nyní není čas na ukvapené kroky. Je vhodná doba se stáhnout a naslouchat opravdu spolehlivým a moudrým lidem. Je čas, odložit nepotřebné a nalézt svobodu, a pokud toto nemají čtyřky v úmyslu, pak je nutné počítat, že se v některých věcech vyskytnou opět na začátku… ale s čistým štítem.

Osudové číslo 5
Pětkám by se v prosinci mělo vyplatit, pokud věcem nechají volný průběh. Flexibilita, která je pětkám vlastní, přinese přesně to, co je nyní důležité, aniž by bylo nutné za vše draho platit. Pětky si mohou užít měsíc podle svých představ, jen si je třeba dát pozor na lidi odlišných názorů nebo vibrací, kteří by je měli tendenci poškodit. Naštěstí si budou samy uvědomovat, že nad nimi někdo nebo něco bdí a hlídá jejich bezpečí. A pětkám se tak otevře možnost k tomu, aby jejich plány začaly dostávat konkrétní podobu.

Osudové číslo 6
Že by šestky potřebovaly jít dál? Ptám se proto, že jsou tu opravdu silné tendence za sebou zavřít dveře a již se nevracet, ať to stojí cokoliv. Je tu sice někdo, kdo půjde dál se šestkami, ale pomoc si budou muset opravdu samy, protože i tito lidé mají své možnosti a varianty cest, pro které v současnosti ještě nebudou zcela rozhodnuti. Karty doporučují si vše dopředu důkladně promyslet, aby nové nebylo postaveno na chatrných základech a vše se nezhroutilo dříve, než by se kdo nadál.

Osudové číslo 7
Sedmičky už jsou za ten celý rok opravdu unaveny a mají i pocit, že se nic nehýbe tak, jak by si přály. Přitom představy a plány mají svůj smysl, ale existuje tu fakt, že sedmičky nedoceňují toho, co se jim dostává a zneužívají svých schopností pouze k vlastnímu prospěchu. Druzí si toto začínají uvědomovat a také pochybují, že se to co, sedmičky zamýšlejí, skutečně realizuje tak, aby za to tito lidé nezaplatili za sedmičky. Sedmičkám se tedy vyplatí bdělost, aby svou šanci nepropásly, případné překážky překonaly a nenechaly se unést svým egem.

Osudové číslo 8
Copak, že by osmičky chtěly klesat na mysli a obalit se energiemi strachu a pocitu samoty? A přitom se tohoto měsíce opravdu nemusí obávat, ať už se jedná o vlastní přístup nebo vlivy zvenčí. Takže je na čase si sundat z očí ty černé brýle a podívat se na vše s optimismem, pokud tedy osmičky nechtějí, aby se jejich obavy naplnily. Jsou zde tendence, potkat člověka, který může být velice přínosný pro další dění, pokud i osmičky přijdou s konkrétní nabídkou. Prosinec může osmičkám přinést období růstu důvěry, jistoty a příležitost pro sebe udělat to nejlepší, co je možné, stačí jen poslouchat vnitřní hlas a počkat si.

Osudové číslo 9
Devítky mají své plány a vize a dokonce i vytrvalost je přivést k realizaci. Nebude však dobré, chtít všechno hned, protože pak by to mohlo stát více, než by to přineslo. O tomto je pro devítky tento měsíc. Silné tendence k zisku, ať už má jakoukoliv formu, ale při nesprávném postupu stejně silné tendence ke ztrátě. K realizaci se hlásí záležitosti, které mají devítky v hlavě již dlouhou dobu a vyplatí se vzpomenout si i na lidi, kteří u zrodu těchto záležitostí byli přítomni a mohou být nyní nápomocní. Devítky mohou v posledním měsíci roku 2011 nalézt skutečný poklad, pokud toto umožní.

Listopad

Osudové číslo 1
Jedničky se v listopadu budou moci vydat na novou cestu. Opravdu opustit staré, nepotřebné a vykročit vstříc… To je právě to, jedničky netuší, čemu by mohly jít vstříc, co je vlastně jejich cíl a to opět způsobuje strach, strach z neznáma. Ale je něco, co jedničky bude na tuto cestu vábit a pokud si uvědomí, že si hrají s ohněm a že v podstatě hrají vabank a musí si dát patřičný pozor, pak by se postupně mohly dostat na tu svou správnou cestu… i když budou jen na začátku. Podpořit jedničky mohou i lidé z jejich blízkosti, ale pozor na protivníky, mají přinejmenším stejné schopnosti jako jedničky samy. Je třeba mít neustále na zřeteli, proč se jedničky vydaly touto cestou.

Osudové číslo 2
Dvojkám by se hned na začátku měsíce mohla naskytnout skvělá, doslova lákavá nabídka, ale než ji dvojky přijmout bylo by vhodné si vše pečlivě ověřit. Jsou zde velké tendence více ztratit než získat, anebo draze zaplatit. Přitom je nutno se držet své vlastní cesty, protože nikdo z okolí nebude schopen účinně poradit nebo pomoci. Na konci měsíce nebudou dvojky hodnotit pozitivně – o výhře, dosažení nějakého cíle se nebude dát mluvit a pokud, pak opravdu bude stát více, než to celé přinese. Karty radí být i navzdory dění v klidu, uvolnění, protože i současné dění má svůj smysl, který se však ukáže až později… trpělivost.

Osudové číslo 3
Trojkám by se v listopadu mohly věci, projekty, pěkně pohnout vpřed, takže by mohla nastat konečně změna, na kterou již dlouho čekají. Na počátku však nebude opravdu nic fungovat a trojky klesnou na mysli, politují se a z proudu raději vystoupí. Ale nezapomínejme, že se tu věnujeme pouze energiím, které lze změnit. Takže pokud se trojky nedají odradit, pak se o konec dané záležitosti jednat opravdu nebude. Na pomoc přátel a blízkých se nelze spoléhat, ti si chtějí momentálně jen užívat. Zpoždění, komplikace budou přicházet tak dlouho, dokud trojky na dané nenahlédnou z jiného úhlu, aby byl opět umožněn posun a růst.

Osudové číslo 4
Čtyřky mohou zažít velice rychlý měsíc, který přinese vzrušení, dobrodružství, nové možnosti, ale i zbrklost, netrpělivost a potřebu riskovat. Motivace bude opravdu skvělá a čtyřky budou mít potřebu vše prožít, užít si, vyzkoušet. Pokud čtyřky zatouží po společnosti, pak nepochybně naleznou mnoho kumpánu pro zábavu, ale na nějakou pomoc s nimi počítat nelze. Bude vlastně měsíc, kdy čtyřky vyskočí ze své potřeby mít vše pod kontrolou a dělat jen ty správné věci. Ale konec listopadu opět postaví čtyřky na pevnou zem a vnitřní hlas jim včas napoví, kdy je ten vhodný okamžik.

Osudové číslo 5
Pětky by mohly v tomto měsíci uzavřít skvělé smlouvy, anebo se třeba usmířit s někým, s kým s usmíření dosud nebylo možné. Vyplatí se však, když budou pětky hrát s otevřenými kartami, nebudou chtít se záležitostmi a i lidmi manipulovat a zachovají si zodpovědný přístup. Oni si také ostatní zúčastnění zachovají odstup a důsledně si budou hájit své. Překonat jejich nedůvěru bude možné jen čestným a otevřeným přístupem a rovným jednáním. Pětky jsou však tento měsíc schopny případné překážky překonat a dosáhnout svých met. Karty radí si vše nejprve důkladně promyslet a naplánovat.

Osudové číslo 6
Kruh se uzavírá… jinak… šestkám v listopadu přichází možnost ukončit nějakou záležitost a to takovým způsobem, kdy všichni budou jen získávat a okamžitě budou na novém startu. Změna, posun, však přece jen vyžaduje odložit to, co k člověku již nepatří a nenechat se odradit lidmi, kterých se daná záležitost netýká, ale přitom mají spoustu „dobrých“ rad, jak by si s danou záležitostí poradili oni. Ano, možná se z přátel stanou nepřátelé, ale pak se stačí jen ptát, co to bylo za přátele. Dá se očekávat, že koncem měsíce šestky se sebou budou velmi spokojeny a uvědomí si, že boj, který právě skončil, byl veden slušným a čestným způsobem a nikdo nebyl a není poškozen a to jim vždy v jednání jde.

Osudové číslo 7
Pro sedmičky nyní nastává doba, kdy bude nutné něco vyřešit, protože to má pro ně velký význam, a pokud tak sedmičky neučiní, mohla by se daná záležitost opět přihlásit, ale v tu nejnevhodnější dobu, ale o to s větší razancí. Pokud v sobě sedmičky probudí své schopnosti jako cílevědomost, samostatnost a silnou vůli, pak jejich projekt bude mít velké šance na úspěch. A na člověka, který ví, co dělá, samozřejmě pozitivně reaguje i jeho okolí, takže se k sedmičkám přidá i jejich okolí a podpoří sedmičky v jejich konání. Sedmičky si však zachovají svou individualitu a nezávislost, čímž si o to více uvědomí své cíle, což je povede opravdu jejich cestou, která jim nabízí dosáhnout úspěchu.

Osudové číslo 8
Osmičkám se v listopadu vyplatí, pokud věcem nechají volný průběh a nebudou nic chtít řešit překotně nebo usilovat o dosažení čehokoliv. Osmičky se někam dostaly a je to pro ně každopádně ta správná cesta, ale musí počítat s tím, že bude mnoho protivníků, kteří je od této cesty budou chtít odradit a to i dost nečestným způsobem. Víra a optimismus osmičkám pomůže i v těžkých chvílích, přitom bude dobré si zachovat své rovné a zodpovědné chování.

Osudové číslo 9
Devítkám se otevírá příležitost realizovat to, po čem již dlouho touží anebo jen o tom spřádají plány a tato možnost jim poskytne opravdu optimistický náhled a chuť realizovat se, i když je nutné použít odvahy a neotřelosti. Pozor však na pýchu, ta přece předchází pádu a devítky by také během chvíle mohly vše zahodit a dát se naprosto jinou cestou a takto stále a donekonečna. Směřování devítkám pomohou udržet blízcí lidé, kteří se pro ně budou doslova angažovat tělem i duší. Jestliže devítky investují své srdce, pak s podporou jim milých lidí budou kráčet vstříc nadějným perspektivám.

Říjen

Osudové číslo 1
Jedničkám v říjnu nebudou věci „fungovat“ tak, jak by si představovaly a to co jim příznivé energie bude blokovat je momentální strach se nějak rozhodnout. A rozhodnutí blokuje neochota naslouchat svému vnitřnímu hlasu anebo strach převzít za svá rozhodnutí odpovědnost. To samozřejmě nahrává ostatním, kteří se snadno dostanou na pozice jedniček, jen proto, že jim byl vytvořen prostor. Což znamená, že koncem měsíce jedničky budou jen litovat a žehrat na nespravedlnost. Ale nezapomínejme, že vše je jen o energiích. Takže karty radí, aby se jedničky podívaly na věci z jiného úhlu, poradily se, anebo třeba jen počkaly na příhodnější chvíli.

Osudové číslo 2
Dvojky měly minulý měsíc možnost udělat zásadní krok, a pokud ho udělaly, pak se nyní mohou cítit jako vítězi a nyní se jim otevírají radost činící perspektivy. Není však čas na otálení, je doby činů a úkolem se stává položit základy, které povedou k dosažení cílů. To však nedává prostor ke spřádání snů. I když ne rychle, ale o to trvaleji mohou dvojky, s láskou a trpělivostí mohou své záměry dovést k snovým výšinám. To vše dodá dvojkám elán a radost. Stačí k tomu velice málo… učinit rozhodnutí pramenící z jejich srdce. Říjen je pro dvojky skvělý měsíc, tak ať ho využijí.

Osudové číslo 3
Trojky se v tomto měsíci budou pohybovat doslova od zdi ke zdi, mezi hlavou a srdcem, mezi dobrem a zlem. Byť se všechno bude zdát na první pohled bez důležitosti a ani trojky nebudou chtít příliš vynakládat energii k čemukoliv, pak stejnak je hned v počátku zastihne nutnost vzít rozum do hrsti a dojít k jistému pochopení. Je to vhodná doba nato, udělat si v sobě pořádek a určit si svou další cestu. Podstata je, aby si vytvořily takové energie, kde se mohou spolehnout sami na sebe a působí jako spolehlivé i na druhé. Tom však nepůjde dělat jen rozumem, protože tím se jen člověk odděluje, od sebe, od druhých. Na místě je i soucit… opět se sebou i s druhými.

Osudové číslo 4
Pokud čtyřkám v září započalo období prosperity, pak říjen jim do života přináší možnost konečně něco vyřešit. Odkládání není na místě, naopak by si tím čtyřky mohly skutečně zkomplikovat svůj další život. Jedná se o možnost uzdravení na všech úrovních. Pokud se tedy čtyřky skutečně chtějí uzdravit, pak mají možnost dokonce vyjít i dosud z neřešitelných situací. Vesmír jim nabízí obrovskou šanci splnit si to, po čem tak dlouho toužily. Je však třeba být pozorné, aby tato šance neprotekla mezi prsty. Mnoho udělá i projevení důvěry ve vesmírný řád.

Osudové číslo 5
Říjen pětkám vezme ze zřetele cíl a tak se jejich cesta bude ubírat neznámými vodami, což u pětek vyvolá pocit strachu a nejistoty. Ale protože pětky jistoty nepotřebují, tak i v této situaci naleznou svou příležitost nějakým způsobem získat to, co si žádají. Lidé kolem nich budou přátelští, byť se přímo akcí pětek zúčastňovat nebudou. Závěrem měsíce však nastanou pro pětky komplikace, které mohou zablokovat jejich energie na dlouhou dobu nehledě na to, že to opět může otevřít staré, nezpracované záležitosti. Možná nebude od věci zpomalit a provést očistu, místo utápění se ve svých záležitostech.

Osudové číslo 6
Podařilo se šestkám v září získávat? Pokud ne, pak nyní vstupují do října spíše s pocitem ztráty, s úbytkem energie, s nedostatkem. Ale nic není skutečně ztraceno. V první chvíli si je třeba přiznat své city, pocity, prožít emoce, jež v sobě šestky chtějí potlačovat. A pak… se lze vrhnout na uskutečnění svých snů. Šestky kolem sebe mají nyní dostatek spolehlivých lidí, které je možné si získat na svou stranu, pokud si získají důvěru. V závěru bude opravdu vše, tak jak má být a měl by se tento stav líbit i šestkám, protože svého cíle mohou skutečně dosáhnout. Je čas opustit staré vzorce chování, závislosti a vazby, aby se vlády nad životem mohlo chopit jejich srdce.

Osudové číslo 7
Sedmičky mohou nyní vstoupit na plodnou půdu, kde se může dařit všemu novému, což znamená, že mohou být opravdu na novém začátku. Vyhlídky se však nebudou ihned jevit v růžových barvách a nejdříve je třeba klesnout na dno, aby bylo možno vložit energii do odrazu a tedy změny. Ale to vše je jen dočasné a vše by mělo opět rychle dostat svůj spád a vést k úspěchu. Sedmičky tak mohou dosáhnout toho, po čem touží a ještě nabýt jistoty, ale není na místě se nechat unášet fantazií, pomůže udržet se pevně nohama na zemi a nepříjemné brát jako očistné, uvolňující.

Osudové číslo 8
Osmičky dlouhé čtyři měsíce procházely transformací, ale pokud se nechali vést svým srdcem, pak si nyní mohou ulehčeně vydechnout. Vše se zvolní a osmičkám tak říjen konečně přinese možnost začít tvořit něco, co má perspektivu. Úleva přinese i potěšení a pocit, že se člověk opravdu dostal ve správný čas na správné místo. To, že prodělané zkoušky osmičky zvládly, přinese i nějakou tu odměnu, která bude mít podobu takovou, jakou nositelé tohoto osudového čísla nejvíce potřebují. Pomoc od druhých však čekat nelze. To však osmičky dobře znají, ale nijak je neohrožuje. Svou pevnou půdu pod nohama opět získají, jen neusnout na vavřínech.

Osudové číslo 9
Devítky vstupují do října s tím, že za sebou zavírají dveře a tímto radikálním řešením se osvobozují. Ale ihned po tomto kroku je pro ně přichystána pohoda, odpočinek a citová stabilita. Devítky jsou připraveny vydat se dál tam, kam je jejich vnitřní hlas povede. Což je to nejlepší, co se dá učinit, protože v tomto měsíci si mohou devítky opravdu dojít pro svůj jackpot. Takže i pro devítky končí období učení a nyní své zkušenosti mohou užít nejen k svému prospěchu.

Září

Osudové číslo 1
V září se jedničky budou rozhodovat, kterou cestou se dát. Je to čas, kdy si mohou ujasnit, co chtějí a pokud nebudou otálet, tak je to vhodná doba k tomu vydat se na svou cestu, i když se jí doposud vyhýbaly. Jediné na co by měly hledět je to, aby si udržely stabilitu a své síly držely v rovnováze. Nejde v tom však o to, aby byly přehnaně opatrné a stabilitu proměnily za lpění na domnělých jistotách a neochotou pohnout se dál, a tím ustrnuly v nehybnosti. Je však možné, že lidé kolem nich se vydají vlastní cestou, protože nabudou dojmu, že v cestě jedniček pro ně není místo a ačkoliv nebudou odcházet s radostí, ale z nutnosti, budou vědět, že je konec. Koncem měsíce se vše zklidní a jedničky přestanou usilovat a nechají věci dít se přirozeným způsobem a dovolí sobě i druhým nalézt svou vlastní cestu.

Osudové číslo 2
Protože pro dvojky byl srpen náročným měsícem, tak ještě část září budou doznívat energie předchozích dnů a dvojky se tak ještě chvíli budou potýkat s pocitem beznaděje a pochopení, které k nim postupně dojde, bude kruté a jen těžko se s ním budou vyrovnávat. Jediným řešením pro ně bude odchod. Odchod však v tomto případě bude jen ukončením záležitosti, která již nemá možnost dále růst, a dvojky se vydají za novým cílem, ačkoliv ještě svůj nový cíl zcela nevidí. Pomoci se dvojky nedočkají, pokud si o ní vysloveně neřeknou. Ačkoliv se vše bude nejprve jevit, jako úplná katastrofa, ve výsledku dvojky zvítězí a brzy pochopí, že zvládnout odejít se vyplatilo.

Osudové číslo 3
Trojky i v tomto měsíci měly zažívat pocit uspokojení a jejich jednání bude zaměřenou vítězství. Stačí se jin ohlídat, aby nechtěly zvítězit za každou cenu… za všechno se platí. Pro trojky by všechno mělo plynout v ustáleném tempu, pokud nebudou pochybovat o výsledku a postupovat budou tak, aby jejich mysl i srdce bylo v harmonii. Aby získaly podporu ze svého okolí, bude třeba přijít opravdu se zajímavými plány, dalo by se říci výjimečnými. Nejlepší projekty jsou ty, které nejsou na první pohled zřejmé. Takže bude opravdu dobré jít do hloubky a nebát se zkusit netradiční postupy. V závěru však stejnak trojky zvolí variantu, kdy se budou spoléhat na sebe a druhým ani mnoho šancí podílet se na jejich záležitostech nedají. Trojky by neměly zapomínat na smysl, který možná není zcela zřejmý, ale uvědomit si, co vlastně chtějí, velmi pomůže.

Osudové číslo 4
Čtyřky se v září budou projevovat ze své cílevědomé a nezávislé stránky a za tím, o co jim půjde, si vykročí přímo, sebevědomě a neustoupí ani o krok. Pokud nebudou čtyřky líné vynaložit úsilí, nápaditost i tvořivost, pak mají velké předpoklady dosáhnout svých cílů. Možná však nebude od věci ohlídat si, aby jejich cesta nebyla bezohledná a neomezily svým postupek někoho druhého. To, že se čtyřkám bude tak dařit, jim má umožnit smířit se s minulostí a především se sebou samými. Mohou se uzdravit, ale i vysvobodit a nalézt nové, cennější hodnoty jak kolem sebe, tak i v sobě. Všechny jejich zkušenosti tak mohou být příkladem a pomocí druhým a čtyřky, tak mohou dalším ukázat cestu a šířit světlo. Začíná období prosperity.

Osudové číslo 5
Pětkám by tento měsíc mělo jít především o srdce. Ne v tom negativním smyslu, ale jde o to, aby mu naslouchaly a nechaly se jím vést při svém důležitém rozhodnutí. Jde o to, že pětky jsou na křižovatce a možná bude nutné něčeho se vzdát. Podle všeho jde o projekt, který možná už dlouho leží v šuplíku a nyní se hlásí k tomu, aby byl dořešen anebo, aby si pětky konečně splnily sen nebo dlouholeté přání. Lidé v jejich okolí, budou mít střízlivý, realistický pohled na věc a zachovají si odstup, což je pasuje do role objektivních rádců, kteří se nadají unést emocemi. Pokud pětky budou uzavírat nové obchody, pak se mohou spolehnout na férové společníky a protihráče. Koncem měsíce mohou pětky očekávat pomalý, ale o to stálejší pokrok a cenné zkušenosti na své kontu.

Osudové číslo 6
Pokud si šestky ohlídaly minulý měsíc svou trpělivost, pak nyní mají velkou šanci vyrazit vstříc novým obzorům, protože pokud vědí, co chtějí, mají vystavěné solidní základy pro další rozvoj. Možná se jim však všechno bude zdát příliš rychlé a změna, která bude probíhat, si žádá odvahu riskovat. Nic však ještě není rozhodnuto a karty napovídají, že vlastně ani šestky jen těžko budou činit rozhodnutí, protože se budou obávat důsledků, které budou následovat. Možná je poněkud bude odrazovat nejednoznačný postoj jejich okolí. Koncem měsíce se však šestky začnou řídit svými city, a pokud se nenechají unést a vynaloží patřičnou snahu v ten pravý čas, pak mou i ona jen získávat.

Osudové číslo 7
Sedmičky by hned v počátku měsíce mohly něco dokončit a splnit si své přání a také dojít k pochopení, že se nic neděje bez příčiny. To však sedmičky bude inspirovat ke spřádání svých nových cílů, přičemž budou hledět na to, aby nic netratily, ale jejich vize získaly konkrétní podobu. Opravdu je v nabídce mnoho možností a sedmičky se mohou projevit ze své kreativní stránky. A sedmičky jsou skuteční klikaři, protože mají hned na počátku nových projektů na své straně mnoho pomocníků, jen pozor, aby dluhy vzniklé v této době, nebyly prostředkem si sedmičky podmanit a zavázat. Září však sedmičky budou hodnotit jako úspěšný, jen neusnout na vavřínech.

Osudové číslo 8
I osmičkám se podaří uzavřít jednu etapu a za svou snahu mohou očekávat i odměnu, čímž dosáhnou harmonie se sebou samými. Jen, snad pro to, aby zcela nepropadly euforii, budou prožívat pocit, že se dostaly na dno a opět je jen na nich, zda se vzchopí a přijmou to co je a nebudou neustále kalkulovat s tím, co by si představovaly. Cesta, na kterou se osmičky vydaly však pro druhé je více než obtížná a tak se nedá očekávat, že by osmičkám někdo přišel na pomoc. Ale to jen jim je ku prospěchu, protože tak naleznou sami sebe a na této cestě mohou uskutečnit vše, co je pro osmičky důležité. Možná se budou osmičky ptát, proč to tak mají těžké, ale je to otázky důvěry v sebe sama a jednou se smysl všeho vyjeví.

Osudové číslo 9
Devítky by svých cílů mohly dosáhnout, a protože je to pro ně hodně důležité, tak by se kolem sebe měly pozorně rozhlížet a nejen stále snít o nemožném, když možné mají na dosah. Možná jen, protože jsou zvyklé mít všechno, nyní je bude provázet pocit nudy, že se prakticky nic nového, inspirativního neděje. Možná stačí jen jít za druhými a požádat je o pomoc, protože na to jejich blízcí čekají, dokážou naslouchat a zasáhnout v pravou chvíli. Devítky však i koncem měsíce budou ovlivněny pocitem marnosti a důležité pro ně bude nalézt emocionální stabilitu ve svém nitru a přijaly, že i „špatné“ období má svůj smysl. Není však na místě uzavírat se před světem.

Srpen

Osudové číslo 1
Jedničky se hned na počátku srpna chopí svých záležitostí, čímž se projeví jejich odvaha a smysl pro čestné a přímé jednání. Nejprve však potřebují učinit rozhodnutí a svými věcmi pohnout, není ale na místě zbytečné riskování, rozvaha by měla být jedničkám opravdu vlastní. Jde o to, aby v sobě jedničky nalezly důvěru a dostaly se tak na cestu, která je jediná ta pravá. Rozumem však nic nezískají, jde tu o naslouchání svému srdci, duši či vnitřnímu hlasu. Srpen tedy lze využít k tomu, aby jedničky začaly své věci řešit, mají všechny dispozici k tomu to zvládnout.

Osudové číslo 2
Dvojky budou mít tento měsíc tendenci bojovat a jejich boj se opravdu nebude dát nazvat čestným. Dalo by se říct, že budou hrát vabank a to o co jim půjde, bude jen iluze a jejich očekávání budou opravdu nereálná. Samozřejmě, pokud si půjdou jen za svým, nemohou dvojky očekávat, že by jim někdo byl nápomocný, může dojít i k tomu, že lidi kolem sebe opravdu od sebe vypudí. Ale pokud to tak má být, pak i tento stav, je to nejlepší, co je může potkat. A když se vše bude jevit destruktivní a bolestné, bude tato čistka rychlá a prospěšná. Dvojky jsou na křižovatce, tak si mohou vybrat jakoukoliv cestu.

Osudové číslo 3
K trojkám se blíží skvělá příležitost získat štěstí, stačí jen, když se chopí iniciativy a pak jen plynule řídit své věci k cíli a přitom si užívat krásný pocit ze své cesty. K tomu, aby nalezly podporu z okolí, stačí jen objevit ve svém projektu to, co druhé přivábí a inspiruje ke spolupráci. Takže trojky srpnem proplují elegantně, i když konkrétních výsledků se prozatím nedoberou, pokud se postaví čelem, pak se jim může podařit vyřešit jakoukoliv situaci.

Osudové číslo 4
Čtyřky se tento měsíc chtějí pustit do projektu, který by se měl vyplatit a pokud se spolehnou jen sami na sebe, pak mají zelenou na cestě k cíli, ale čtyřky to prakticky ani jinak neumějí. Nebude jim chybět nadšení a motivace, takže nemusí počítat s variantou, že by se vzdali před koncem. Naopak vnímají „osudovost“ svého záměru a nezaleknou se prvotních překážek, protože vědí, že nic není zadarmo a hned. Pomůže si zachovat odstup a nahlížet na věci z perspektivy.

Osudové číslo 5
Pětky, ačkoliv jim změna není cizí, se i v srpnu budou cítit, jako na houpačce a opět si je do své náruče vezme strach a výčitky svědomí. To se však dá vyřešit, jestliže si začnou důvěřovat a nebudou bojovat s osudem… vše má v jejich životě smysl a žádná zkušenost není marná. Pokud budou chtít pětky udržet tempo s proudem, pak se vyplatí pořádně zabrat. Konec měsíce by se však už zase měl odvíjet ve prospěch pětek, takže když se nenechají odradit i ony mhou překonat sami sebe.

Osudové číslo 6
Šestkám se tento měsíc naskytne příležitost řešit to, co již dlouho bylo náplní jejich myšlenek. Mohou počítat s tím, že všechno bude klapat jako na drátku, naskytne se i více variant řešení stejně tak, jako dostatek pomocníků. Jediné, co si potřebují šestky ohlídat je trpělivost, protože si jejich záležitost žádá delšího období a patřičné vytrvalosti. Nebylo by na místě nechat se unášet fantaziemi, ale naopak střízlivý pohled bude to, co pomůže.

Osudové číslo 7
Sedmičky v srpnu něco nového započnou, ale jen co se do toho pustí, už by z toho nejraději unikly a budou litovat toho, že je vůbec něco takového napadlo. Celý problém bude v tom, že sedmičky budou mít pocit, že jejich projekt je zase příliš náročný a že ony vlastně na něj nestačí. Ale okolí pro jejich plány budou vysloveně nadšené a rádo se iniciativně zapojí. Možná pomůže, když si sedmičky nejprve určí svůj cíl a postupné kroky, které je k němu zavedou.

Osudové číslo 8
Osmičkám se po těžším období navrací naděje, že bude líp a vše by mohlo dostat nový rozměr, protože dojde k pochopení věcí minulých. Jen je třeba se vyrovnat s předchozími neblahými zkušenostmi, které stále ovlivňují jejich jednání. Pomůže, pokud se budoucností přestanou zaobírat a na cestu, jež se jim otevírá, nastoupí s důvěrou a láskou.

Osudové číslo 9
Devítkám se stále otevírají nové a nové dveře a za každými se nachází něco zajímavého, co si bude žádat jejich pozornost. Což sice znamená větší zátěž a nutnost rozhodovat se, ale není proč propadat beznaději. Na dosah je dost lidí, kteří rádi pomohou, takže se není třeba obávat. Za některými těmi dveřmi se nachází slibná perspektiva, i když se zpočátku bude zdát, že se devítky točí v kruzích a nikam se neposouvají. Je na čase se ujmout vedení a již neotálet.

Červenec

Osudové číslo 1
Jedničkám se v červenci nabízí skvělá šance, jež by v konečném výsledku měla přivést doslova zhmotnění jejich snů, ale nyní jsou teprve na začátku. K tomu, aby dosáhly na uskutečňování zázraků, budou muset projít nelehkým úsekem. V první řadě, pokud se nezaleknou a nevzdají vše na začátku, tak bude třeba opustit to, co jim už do života nepatří. Ano, vynaložily nemalé úsilí, odvahu i lásku, ale tato etapa, tento projekt je hotov a je čas jít dál. To, že se ony vydávají na další cestu, však ponese jejich okolí se značnou nevolí a začne bojovat a férové jednání se od něho nedá očekávat. Takže červenec bude pro jedničky náročný a koncem měsíce budou schopny pouze odpočívat, ale aby nalezly samy sebe, svou podstatu, svůj úkol, pak by se tomuto přechodnému období měly oddat s důvěrou ve správné vedení a sama v sebe.

Osudové číslo 2
Dvojky v minulém období něco podcenily a nyní se jejich projekty mají tendenci rozsypat, jako domeček z karet. Takže dvojkám nezbude nic jiného, než chopit se iniciativy, vzít věci do svých rukou, uplatnit svou vůli a sílu, aby udržely alespoň základy, když se jim nepodaří zachránit stavbu celou. Naštěstí mají kolem sebe dobré lidi, kteří jim důvěřují, takže bude koho žádat o pomoc. Se závratnými výsledky nelze však počítat a nálada koncem měsíce se nebude dát nazvat optimistickou. Ale není třeba hned lámat hůl, tohle všechno má dvojkám pomoci, aby si uvědomily, že i ony jsou individuální bytosti, a že když člověk jedná za sebe, je sice třeba převzít zodpovědnost, ale tím člověk jen roste a získává svou hodnotu a tak i když nemá všechno, má především sebe… a co by vlastně měl mít člověk více…

Osudové číslo 3
Trojkám se v červenci vyplatí, když budou jednat chytře a vše si nejprve připraví, aby nešly oklikou tam, kde se dá jít přímo. A vyhlídky jsou opravdu více než optimistické. Ať už se trojky chtějí pustit do čehokoliv, pak když nebudou váhat, pak bude dobré využít momentálních konstelací. Nejen že je vhodná doba, ale i lidé jsou více než příznivě nakloněni, doslova budou trojky hýčkat. Ale není na místě všechno chtít hned, dávka trpělivosti je to, co může trojkám přinést opravdu plody jejich práce a snažení. Pokud však nezkrotí svůj temperament a nedočkavost, pak se naopak budou vyrovnávat s nenadálými zpožděními a ztratí tak možnost si své věci vést, dle svých představ.

Osudové číslo 4
To, že čtyřky měly skvělou příležitost se podívat střízlivě na své věci, jim nyní umožňuje učinit rozhodnutí. Nebude to však rozhodnutí, jež by bylo lehké, ale ve výsledku bude pro všechny zúčastněné osvobozující. Čtyřky jsou si vědomy, že momentální situace se nedá obejít a pokud se s tím „nepoperou“ nyní, vrátí se jim totéž v budoucnu a v naléhavější formě, ale přeci jen bude dobré neriskovat a udržet správnou míru ve svém konání. Konkrétní podpora okolí není jistá, ale že by čtyřkám někdo házel klacky pod nohy, se není třeba obávat. Je jen na čtyřkách, jak jejich projekt dopadne, čím více srdce do svého jednání vloží, tím lepšího výsledku dosáhnou.

Osudové číslo 5
Pětky jakoby zcela ztratily svou bezstarostnost a začínají se obávat toho, že prostě ať již pracují na čemkoliv, pak nic nemá cenu, nic nemá perspektivu. Ale nebyly by to pětky, kdyby se nechaly utápět v beznaději. U nich je to jen chvilková záležitost a vzápětí se i v červenci pětky chopí iniciativy a budou pracovat na tom, aby ze situací vyčerpaly co nejvíce. A jejich šance přijde, ale své nadšení a angažovanost by neměly proměnit v bezohlednou dravost a agresivitu. Pozvolný postup, při uplatnění zdravé míry vůle a síly, v ten pravý okamžik, bude mít bezpochyby cennější výsledek.

Osudové číslo 6
Šestky vstupují do prázdninových dnů značně nespokojeny a budou se muset opravdu schopit svých věcí a zabojovat, třeba i za cenu toho, že požádají někoho o pomoc. Ale nic není tak černé, jak se jeví. Cesta vzhůru vede, a šestky se po ní vydají, jen si budou muset ujasnit, co to vlastně chtějí, jaký je jejich cíl. To, co by je skutečně mohlo ohrozit, spočívá v přílišném lpění na jistotách a vyžadování záruk, což jim nikdo nebude chtít poskytnout. Ale to je to nejlepší, co šestky může tento měsíc potkat, protože tak se dostanou na startovní čáru a to co před sebou uvidí, se opravdu nebude jevit jako náročné, ale naopak ta cesta, ty možnosti, jež se před šestkami otevřou, poskytnou pocit sebejistoty a chuť se vrhnout vstříc šťastným zítřkům. Takže je na čase s vírou vykročit vpřed.

Osudové číslo 7
Sedmičky opět optimisticky hledí vpřed, sní, plánují a věří, že je čeká pouze šťastná budoucnost. Ale ani sedmičky nic nedostanou zadarmo a bude potřeba zabojovat. Ale není třeba brát do ruky meč a všechno zničit a jít si za svým bez ohledu na cokoliv. Bude dobré počítat i s jistou nečestností druhých a k tomu, aby se sny realizovaly, je potřeba se probudit. Takže bude dobré, když sedmičky neztratí ze zřetele jak vlastní zájmy, tak zájmy druhých, které mohou být nejen, že odlišné, ale přímo protichůdné. Tato situace ale zase pomůže sedmičkám poznat, jaké lidi mají kolem sebe a nejlepší, co pro sebe mohou udělat je spolehnout se sám na sebe a na své schopnosti a sílu.

Osudové číslo 8
Osmičky v červenci čeká zásadní změna. Ano, poněkud budou vyděšeny, protože přeci jen je pro ně příjemnější mít věci jasně dané, ale přílišné lpění na zajetých principech jim neumožňuje jít dál, dál za svým určením. A právě to jediné, co osmičky mohou ztratit, jsou ty jistoty, ale jak se jich zbaví, pak se uvolní místo pro něco nového, co k nim bude patřit mnohem více, než na co byly dosud zvyklé. Bude dobré počítat i s jistou úskočností a nečestností ze strany blízkého okolí, takže držet si lidi od těla bude jen prospěšné. Koncem měsíce se však dá očekávat avízovaná změna, s kterou odejde stres, a problémy se začnou samy řešit. Osmičky by neměly zapomínat na to, že mají svého strážného anděla, který čeká jen na to, aby jim pomohl.

Osudové číslo 9
Důvěra, kterou vložily do svého konání devítky v minulém měsíci, se „vyplatila“, takže i v červenci si ji budou uchovávat. A bude to třeba, protože hned na začátku se devítky pustí do projektů nebo záležitostí, jež, protože ji již dlouho odkládali, narostli do nevídané velikosti, což by pro devítky mohlo být nad jejich síly. Každopádně jim to dá pořádně zabrat a ani se nedá očekávat účinná pomoc okolí, protože to nemá zájem přidělávat si starosti. Koncem července však devítky sami získají nový elán a vrhnou se vstříc novým výzvám a to se jim bude dařit, pokud se zkusí dívat na vše s nadhledem a vírou.

Červen

Osudové číslo 1
Jedničky tento měsíc budou mít pocit, že jejich pozice je ohrožena a tak začnou bojovat, stěžovat jim to bude neschopnost rozhodnout se, protože jakákoliv varianta bude poskytovat vždy nějaké jistoty a jedničky by si opravdu nyní spíše jen hrály, než dělaly závazná rozhodnutí. To utvrdí lidi z jejich okolí, že když budou udržovat jedničky v iluzi šťastné minulosti, pak všichni zúčastnění budou spokojení. Konec měsícem by však mohl přinést pozitivní obrat v podobě ujasnění si vlastních zájmů a cílů a rozhodnutí se pro cestu, dle vlastních představ.

Osudové číslo 2
Po nebývale pohodovém květnu přichází ke dvojkám červen, v němž se budou dvojky muset postavit k některým svým záležitostem čelem a neschovávat se před nimi. Na místě bude si vytvořit emocionální odstup a vše si důkladně prověřit, prozkoumat a nečinit žádná bezhlavá rozhodnutí. Podstata problému bude pramenit z okolí dvojek, které s nimi nejedná čestně a upřímně. Koncem měsíce asi dvojky nebudou spokojené, protože bude třeba vystřízlivět a podívat se na věci bez růžových brýlí, což může nalomit jejich sebedůvěru. Komplikacím lze však předejít, pokud dvojky včas přehodnotí své plány.

Osudové číslo 3
Trojkám se v červnu nabídne možnost za sebou v některých věcech zavřít dveře a nalézt novou perspektivu, přičemž není nutné na čemkoli z minulosti lpět. Navzdory probíhajícím změnám však trojkám zůstanou pevné jistoty, ale také přichází možnost získat a to v podobě nabídky přicházející zvenčí, kde by trojky mohly dokázat, co v nich dřímá. Konec měsíce by se však měl zpomalit a poněkud zkomplikovat, ale to jen proto, aby si trojky uvědomily skutečné své úmysly a to, o jaké změny vlastně usilují, tak aby vzápětí nemusely hledat cíle a perspektivy nové.

Osudové číslo 4
Ke čtyřkám by se v červnu mohlo vrátit, to co již bylo zapomenuto a nový pohled na staré věci donutí čtyřky přehodnotit svá stanoviska. Ale samy vědí, že nastal ten správný čas, a i když každý krok bude vyžadovat soustředění, odvahu a odhodlání, pak při dodržování pravidel by daná záležitost mohla zásadně ovlivnit i věci budoucí. Aby to byla skutečně životní zkouška, pak na to čtyřky zůstanou samy, protože jejich okolí si řeší své záležitosti a nechtějí se zatěžovat něčím dalším. Co však čtyřkám pomůže, pak nikam nespěchat a dívat se na věci jakoby s perspektivy. Nadhled jim ukáže věci tak, jak se skutečně mají.

Osudové číslo 5
Pětky se v květnu projeví jako iniciativní a dynamické osobnosti, které svůj život tvoří podle momentálních zájmů. Problém nastane, pokud si neuvědomí, co je jejich skutečný zájem a budou poletovat od jednoho k druhému s očekáváním a pochybnostmi. Je také nutné počítat, že se svou bezstarostností mohou narazit u lidí, kteří mají rádi jistoty a pravidla a ti se skutečně nedají. Koncem měsíce i pětky budou potřebovat uklidnění, protože výsledky se nebudou scházet s původními vizemi a tudíž se budou pětky opět cítit jako na začátku. Pomůže vytrvalost a pozitivní myšlenky.

Osudové číslo 6
Pokud si šestky udrží vitální energie i v červnu, pak se velice snadno dopracují nejen k jistotám, ale i k možnostem si doslova vybírat, je však nutné plné nasazení odvahu vynaložit veškerou sílu na svůj cíl. A šestky nemají tendence váhat, naopak mají chuť začít jednat a přitom zachovat pevnost základů, na kterých stavějí. Vše si budou důkladně propočítávat a jistit. Jediný problém by mohly šestky vnímat v neochotě okolí pomoci. Jestliže se však šestky uvědomí, že nikoho na pomoc v současnosti ani nepotřebují, pak se není čeho obávat. Uvolněnost a důvěra pomohou šestkám tam, kam potřebují.

Osudové číslo 7
Sedmičky si v předchozích měsících toho naložily nemálo, a musely hodně zabojovat, aby mohly říct, že „jsou za vodou“. Pokud to však do konce května nestihly, pak červen jim to umožní. Co však jim může opravdu pomoci je, častý pobyt v přírodě, kde naleznou své nové vize. A štěstí, jež se k nim přibližuje, dokážou sedmičky opravdu uchopit a proměnit jej v trvalý úspěch. Samozřejmě je ještě neopustí ostražitost, již si vynutily předchozí události, ale to, že je budou mít i nadále na mysli, bude jen ku prospěchu a konec měsíce se uvolní a pro sedmičky to bude čas bezstarostnosti.

Osudové číslo 8
Osmičky mají svou vizi a v červnu by ji moc rády uvedly v život, ne však vše je možné a dobré uskutečnit v nastalý čas. A právě to může u osmiček vyvolat pocit, že jsou ohroženy a že se ztrácejí. Ale jak se říká, nejúspěšnější cesta je ta, z níž má člověk největší strach a k překonání strachu mají přece osmičku svou vůli a sílu, takže ony vždy naleznou světlo na konci tunelu a neodradí je ani odmítavý přístup okolí. A když si osmičky projdou touto etapou své cesty, tak ještě koncem měsíce zjistí, že se všechny útrapy vyplatily a že jdou s čistým štítem do léta.

Osudové číslo 9
Devítkám stále jakoby se do ničeho nechtělo, dojem, že vše je marné, že nic nejde podle jejich představ, je přivede k nutnosti plně se zaměřit na své cíle, vynaloží nemalé úsilí k tomu, aby opět získaly důvěru a motivaci. To bude mít blahodárný vliv na uvolněnou atmosféru v rodině i mezi přáteli, takže se devítkám bude dařit alespoň na chvíli vždy vyskočit z povinností a užít si něco zábavy. Koncem měsíce by konečně mohly devítky dodělat, to co již dlouho odkládaly, což by jim poskytlo prostor pro novou tvořivou činnost. Důvěra v sebe bude to, co nejvíc pomůže, ať už se děje cokoliv.

Květen

Osudové číslo 1
Pokud jedničky využily energií, přicházejících v dubnu, k novým začátkům, možná se teď cítí, jakoby se pustily do neznámých vod, což je poněkud děsí a uvažují, že by se vrátily tam, odkud přišly. Ale situace není tak vážná, jak se jeví, naopak… štěstí jen čeká, že jej jedničky vezmou do svých rukou, protože na této cestě lze nalézt opravdový poklad. Možná i v podobě člověka, který je celým měsícem bude provázet. Bude to osoba spolehlivá, stojící nohama pevně na zemi, s kterou lze jednat na rovinu. Přitom si jedničky zachovají svou individualitu a svůj cíl neztratí ze zřetele. Pomůže jim, když si stále budou uvědomovat, co svým konáním chtějí dosáhnout.

Osudové číslo 2
Dvojky pojmou této měsíc zcela podle svých vibrací, a tudíž se začnou svým věcem věnovat soustředěně, svědomitě a využijí svých praktických dovedností, aby se dostaly k potěšitelným výsledkům. Také mají evidentní zájem přivést své sny a vize k realitě a vedeny vnitřním hlasem si za tímto nezdolně krok za krokem postupují. Dvojky mohou počítat s účinnou podporou blízkých lidí, které možná jen překvapí, jak se dvojky dokážou postavit za svou věc, ale to není nic, co by komukoliv mohlo uškodit.

Osudové číslo 3
Po náročném dubnu si trojky budou moci odpočinout a květen prožít v harmonických energiích s pocitem hlubokého uspokojení. Pozvedne se jim nálada, opustí je strach, opět začnou věřit sobě i svým věcem, za které nyní může přijít i odměna. Takže v květnu je čas si užívat, odpočívat, prožívat skutečný měsíc lásky a třeba si i trochu nechávat unášet sněním.

Osudové číslo 4
Čtyřky v květnu zase získají pevnou půdu pod nohama a s odhodláním sobě vlastním opět nastoupí svou cestu. Hned na začátku dospějí k úspěchu, který jim umožní získat odvahu do dalších kroků, ale také chvíle, kdy si budou moci odpočinout a těšit se z úspěchů. Klid jim bude poskytovat člověk, o kterého se budou moci opřít, i když to bude něco stát. Jen by si čtyřky měly dát pozor, aby nakonec od své věci neodešly, pokud to není jejich cílem. Anebo opravdu chtějí začít něco jiného, někde jinde, nějak jinak?…

Osudové číslo 5
Duben pětkám jistě ovlivní ještě i začátek dalšího měsíce, a ačkoli nerady, budou muset pětky učinit kroky, které nejsou populární, ale nezbytné. Ale jakmile se toto vyřídí, přijdou nové možnosti, noví lidé a také pocit, že o nic nepřicházejí. A nové impulsy, to je právě to, co pětky milují a opět si troufnou i na nemožné. Zda u toho vydrží, jisté není, ale přicházející šance pětkám opět vlije krev do žil a šanci opět dělat něco vzrušujícího a dobrodružného. Je třeba však nezapomínat na slušné jednání.

Osudové číslo 6
A šestkám přicházejí příznivé šance i v květnu a z počátku všechno půjde hladce, bez komplikací a nutnosti cokoliv řešit. Pokud šestky chtějí věci brát příliš vážně, tak by se mohly dostat do slepé uličky, ale pokud vše přijmou jen jako nové zkušenosti, pak výsledek má šanci být opravdu skvělý. Lehkovážný přístup však nebude nic pro okolí šestek, takže je nutno počítat s tím, že své postoje bude nutno hájit a nedat se ničím a nikým odradit. Koncem měsíce však i šestky začnou hledat jistoty a přestanou riskovat. Pokud však budou přehnaně opatrné, jen si tím uškodí. Jediná „věc“, která jim správně poradí, bude jejich srdce.

Osudové číslo 7
Sedmičky mají tendenci si nepřiznat, jak se věci opravdu mají a žijí v domnění, že jsou za vodou a tudíž si mohou užívat, ale opak je pravdou. Nic není u konce a dluhy se musí vyrovnávat. Komplikace a potíže se začnou hromadit jedna na druhou, a pak bude jediné správné řešení si opravdu sednout a zamyslet se nad svými dalšími kroky, protože hrozí, že za mylné kroky patřičně zaplatí. Ještě však není nic ztraceno, řešení zde je, ale jsou to jen sedmičky sami, kdo jim může pomoct.

Osudové číslo 8
Osmičky budou v květnu postupovat krok za krokem a nechají spíše věci se dít, než aby se do něčeho vrhaly po hlavě a to jim poskytne pocit duševní vyrovnanosti a to vše jen proto, aby učinily moudré rozhodnutí a jejich další kroky měly přímý směr bez zbytečných odchylek. K tomu by mohl přispět sympatický člověk, který bude podobně naladěn jako osmičky a tudíž velmi přínosný. Je však třeba dbát na to, aby lpění na jistotách nebylo hlavním cílem osmiček, protože by zůstaly stát na místě.

Osudové číslo 9
Devítkám neproudí příznivé energie ani do tohoto měsíce, jakoby se točily v kruhu. A pravda je taková, že se jim ani do ničeho mnoho nechce a vše vidí v černých barvách. Ale stačí vzít opět život a své záležitosti pevně do svých rukou, a pak lze z tohoto kruhu vystoupit a jít si za svým. Pomůže, když problémy vezmou jako výzvy a přestanou o všem pochybovat. Rozhodnutí, která devítky učiní, by měla být konkrétní a pouze pramenící v jejich srdci.

Duben 2011

Osudové číslo 1
Jedničky do dubna tohoto roku nevstupují zrovna s dobrou náladou, protože si opravdu naplánovaly mnoho a zatím se jim nedaří dosáhnout svých představ. Ale to se tento měsíc změní, díky tomu, že se začnou řídit svými city a touha realizovat své vize bude silnější, než jakákoliv překážka. Ani lidé kolem jedniček nebudou proti, naopak zatouží se podílet na životě jedniček, podpoří je a vytvoří tvůrčí společenství. Koncem měsíce se jedničky dokážou už s jistotou spoléhat na svou intuici, takže jejich konání bude k užitku jim i druhým. Když se jedničky přestanou obávat a přemohou, to co je omezuje, mají dveře otevřené k novému startu.

Osudové číslo 2
Dvojky v tomto měsíci opět dají najevo svou citlivou, starostlivou a pečující povahu, ale vzhledem k tomu, že se nesetkají s kladnou odezvou v podobě vděčnosti od druhých, kteří si chtějí dělat věci po svém, podlehnou velice rychle skepsi a obavám, že zůstanou sami a ztratí tak vizi své budoucí cesty. Koncem měsíce se však začne vše měnit a to z popudu právě dvojek. I když opatrně, možná i váhavě, vykročí do neznáma a zkusí věci dělat jinak, nově. Pokud budou mít neustále na mysli, proč to dělají a zachovají si důvěru, pak dříve nebo později dojdou ke svému cíli.

Osudové číslo 3
Trojky budou pracovat na nějakém svém projektu, ale jako by jim zpočátku nebylo přáno a nic nebude vycházet podle jejich představ. Dobré bude si alespoň ohlídat finanční stránku věci a také správné načasování. Protože tu jsou silné energie hlásající změny, za které je nutné zaplatit a ne všechno, co by to trojky stálo, mohou také postrádat. Pokud si trojky uchovají rozvahu, nadhled a trpělivost, pak i tento nelehký měsíc může dospět k tomu, že se přece jen jejich šance na úspěch a štěstí dostaví. Projít si tímto procesem je nutné, ale trojky to mohou zvládnout.

Osudové číslo 4
Začátek dubna zastihne čtyřky nepřipravené, protože ne každý risk se vyplácí a čtyřkám by to opravdu vyjít nemuselo. Vlastně by to znamenalo, vrátit se hodný kus cesty zpět, rozmyslet si další priority a reálnost svých plánů a opět začít znovu. Přitom zapomenout na spěch, ale pěkně krok za krokem, vytrvale a s trpělivostí realizovat své záměry. To vše je bude stát hodně sil, zpoždění a tendence vzdát se. Schůdnější cesta však existuje: naslouchat svému srdci a řídit se jím.

Osudové číslo 5
Pro pětky bude dobré poněkud zpomalit, postavit se pevně nohama na zem a také přiložit ruku k dílu, aby jejich plány došly realizace. Nyní není čas, že by se věci děly samy od sebe, naopak vše má tendenci se komplikovat, odkládat ne-li přímo ztroskotávat. Aby toho nebylo málo, lidé kolem Vás mají tendenci nechat pětky na holičkách, ať si poradí, jak umějí, protože i oni mají své starosti, které si potřebují řešit. Naštěstí je tu šance pro pětky v poslední chvíli, kdy už se bude zdát všechno ztraceno, přece jen si splnit to, o čem pětky sní, ale chce to neusínat nebo nevzdávat se v půli cesty a každý krok si patřičně promyslet.

Osudové číslo 6
Šestky tento měsíc mají možnost upevnit své pozice, do takové míry, že si budou moci být jisté a štěstí budou mít na dosah. Jen je třeba se patřičně zorientovat, protože některé cesty vedou do temna a není, je tedy třeba následovat. Duben proběhne pro šestky v atmosféře přátelství, dobré nálady i času na odpočinek. A koncem měsíce se naskytne nová příležitost, která by mohla nasměrovat k novým, především zajímavým, projektům, takže bude dobré je zvážit a popřemýšlet, zda jsou vhodné k následování. Spoléhat se však šestky mohou jen a pouze na sebe.

Osudové číslo 7
Sedmičky by nyní měly zmobilizovat sílu a soustředění, protože se jedná o důležité období, které bude mít dlouhodobý vliv na další události. Opravdu se nyní nakupí vše, co dosud bylo přehlíženo a bude se to chtít řešit okamžitě a najednou. Mají však možnost využít podpory, jež se jim nabízí zvenčí, a nebo být natolik na pozoru, aby si všimly nečekané náhody, jež jim jde na ruku. Sedmičky mají možnost vyřídit všechny resty, ale bude nutné něco pro to udělat, pořádně zabrat a ukázat, že to je pro ně důležité a to vše ve správný čas.

Osudové číslo 8
Osmičky se budou muset postavit životu čelem a obhájit své pozice, aby energie, jež k nim přicházejí, byly i nadále pozitivní. Duben započne plynule a s dobrými zprávami a vše se dá velmi rychle do pohybu, nelze se však do ničeho vrhat bezhlavě. Vyplatí se nejprve pozorovat, naslouchat a teprve po důkladné analýze zaujmout určitý postoj. Ono stejný přístup zaujmou i lidé, kteří se kolem osmiček budou pohybovat, ale jde jen o to, aby vše bylo konkrétní, jasné a čitelné, protože pak přijde možnost spolupracovat a postupovat k opravdu cenným výsledkům. Koncem měsíce osmičky opravdu rozkvetou, protože energie, jež k nim budou přicházet, jsou natolik motivující, že do všeho osmičky věnují bez obav své srdce. Osmičky právě vstupují na plodnou půdu, tak ať nepromarní svou šanci.

Osudové číslo 9
Devítkám do života na počátku dubna i nadále proudí energie lží, neupřímnosti a vypočítavosti, proto se obzvláště vyplatí spoléhat jen sám na sebe, na svůj vnitřní hlas, protože tomu jedinému se nyní dá opravdu věřit. Opět se vyplatí nechat věci plynout a s jakýmkoliv konáním počkat. A o „vyplácení“ se tento měsíc bude opravdu jednat nejvíc. Jde o to, že čím víc by chtěly devítky získat, tím mohou více ztratit, ať už skutečně nebo jen z jejich tendence vidět věci černější než jsou. Karty radí uchovat si víru, stále je tu někdo, kdo to s člověkem myslí dobře.

Březen 2011

Osudové číslo 1
Jedničky se tento měsíc budou muset postavit realitě, ale také protivníkům a dát najevo jasně své stanovisko, ačkoliv budou mít spíše tendenci oddávat se snění. Představy a cíle, které si jedničky ve své mysli malují, jsou však přinejmenším odvážné, ale tím se také vrhají do nebezpečí, že je někdo velmi snadno oklame anebo na nich někdo, kdo stojí pevně nohama na zemi, bude nepěkně parazitovat a profitovat z jejich úsilí. Ale zodpovědnost za vše si nesou jedničky sami a tak se mohou rozhodnout, zda by nebylo lepší, ke svým cílům činit menší, o to jistější, kroky.

Osudové číslo 2
Dvojky stále mají pocit, že jim věci nejdou podle jejich představ, že někdo nebo něco ohrožuje jejich projekty. Ale protože už toho mají dost, tak se pustí do boje, byť se setkají s ne zrovna čestnými protivníky. Ale právě tito lidé, jsou pro dvojky v životě velmi cenní, protože uštědřená lekce je posune o hodný kus cesty vpřed, kde naleznou možnost osamostatnit se, získat nezávislost a jasnou představu, jak postupovat dál.

Osudové číslo 3
Trojkám by se tento měsíc mělo dostat účinné podpory a také skvělé příležitosti, kterou by si neměly nechat ujít. Jen je třeba dát pozor, jakým způsobem tuto šanci uchopí a využijí. Protože se jedná o příležitost pro trojky a ne pro ostatní, tak pokud by chtěly trojky realizaci převelet na někoho druhého, pak by svou šanci pouze promarnily. Není to však záležitost, která se vyřeší v rámci tohoto jediného měsíce, je třeba si uvědomit, že se jedná teprve o začátek a ten se jeví, při správné volbě, velmi perspektivně.

Osudové číslo 4
Čtyřky tento měsíc pojedou na jistotu, ve svých vibracích a s nadšením, jako by je jarní sluníčko probudilo a není síly, která by je zastavila. Pozor však na zbrklost a přílišný risk, protože lidé v okolí nejsou naladěni tak jako samy čtyřky, utápějí se ve svých problémech, takže čtyřky pokud si chtějí udržet své vize a optimismus, musí počítat s tím, že jsou na to samy. Co jim však opravdu pomůže, pak se spoléhat na svou intuici a pokud se nabídne příležitost, pak ji dle svého přesvědčení, mohou uchopit a vést k vítězství.

Osudové číslo 5
Pětky budou mít v březnu možnost zpomalit a věnovat se záležitostem srdce tzn. lásce, radosti a užívání si štěstí, což jim dodá hodně síly a žádná překážka pro ně nebude nezdolná. A také toho patřičně využijí a s odhodláním a důvěrou se oddají proudům láskyplné energie, a když se budou muset rozhodovat, pak to udělají z hloubi srdce. Ale vše bude pouze na nich, druzí nesdílí jejich nadšení a spíše se oddělují, protože již mají vlastní zkušenosti s tím, jak to s pětkami chodí. Navzdory tomu si pětky tento měsíc dokážou patřičně užít a přetvořit k obrazu svému.

Osudové číslo 6
Šestky vstupují do tohoto měsíce poměrně skleslé, v očekávání potíží, komplikací a neblahých výsledků. Ale je to pouze jejich mysl, která tyto obavy vytváří. Samotné šestky, svými schopnostmi, zabojují proti splínu a postaví se ke svým náladám čelem a přijmou výzvu, která tím vznikne. Lidé v jejich blízkosti si trpělivě počkají, zda se šestky vzchopí a podle toho se k nim obrátí buď čelem anebo zády. Ale šestky se tak snadno nevzdávají a dokážou, že pesimismus jim dlouho nevydrží a naleznou opět elán k tomu, aby si svůj život vytvářely podle svých představ.

Osudové číslo 7
Protože se sedmičky tento měsíc pohybují i nadále v pozitivních energiích, vzpomenou si na některé ze svých dřívějších projektů, které tak nějak uložily k ledu a začnou přemýšlet nad jejich realizací a to s patřičným soustředěním, takže nejprve se stáhnou do ústraní, aby si patřičně vyprojektovaly další postup k realizaci dané věci. Na to, aby však ke svému projektu přijaly další pomocníky, není vhodná doba, teď je lepší samostatná práce. A má to své opodstatnění, protože ten správný člověk do týmu, ať již se jedná o pracovní nebo partnerský tým, se objeví z čista jasna a budete to člověk, kterého by sedmičky vůbec nečekaly.

Osudové číslo 8
Osmičkám se v březnu otevírá další šance na zisk, ať už má jakoukoliv formu, tedy finanční či duševní, byť je tato možnost poněkud vyleká a budou mít pocit, že se na nich chce více, než jsou schopny zvládnout. Ale na druhou stranu se nemusí obávat přizvat někoho na pomoc. Stačí si jen říct a najde se dostatečný počet pomocníků. Nemusí se přitom bát, že by ovace za výsledky sklidili tito lidé, protože vše stojí a padá s osmičkami a na nich jednak zůstane patřičný díl práce, tak i zasloužená odměna.

Osudové číslo 9
Protože únor nebyl devítkám příliš nakloněn, sami se v březnu chopí iniciativy a začnou realizovat své plány a představy a to dostatečně energicky. A zase se přesvědčí, že vše záleží na člověku samotném, že vlastní iniciativa otevírá dveře k neskutečným možnostem. Rychlé tempo devítek však neuvítá jejich okolí, které se obává, aby je snad devítky nezačlenily do svých projektů a nechtěly snad od nich nějakou činnost. Devítky by si především měly dát pozor na to, aby jejich nadšení někdo nevyužil k podvodu, což by jim mohlo přinést nemalé ztráty.