Březen 2016

Tak jako únorové energie přinesly posun, ať už projevující se v realitě nebo jen v našem vnímání, tak březen bude podporovat zájem o témata, která jsme nastolili právě v únoru. Ten nás více vedl přes srdce, kdežto tento měsíc nám „půjde pře hlavu“. Do jisté míry se na věci budeme dívat rozumem, střízlivě, realisticky, což by nás poněkud odrazovalo od naší cesty. Ale i tak bude hlavním motorem našeho jednání potřeba, jít si za svým. Protože to tak budeme mít všichni, nebudeme pociťovat odpor ostatních, naopak na konkrétní návrhy můžeme nyní počítat i s pomocí a podporou. Posuny, jež se budou realizovat, nám přinesou radost, a i když ještě nebude čas vidět výsledky, bude zřejmé, že dveře k našim cílům, snům a záměrům jsou otevřené. Možná navzdory rozumu bychom neměli upouštět od své víry, důvěry v sebe a ve smysl, proč patřičné kroky děláme.

Mandala na březen 2016

Osudové číslo 1
Jedničky se s březnem dají do hledání své cesty. To, co dosud žily, je očividně neuspokojuje a přestává dávat smysl. Chtějí něco víc, než jen stát na začátku a rozhlížet se, jak to mají druzí. Velké nadšení pro změnu však u sebe samy nenaleznou a budou se tedy alespoň snažit, aby činily kroky, které budou rozumné a bezpečné. Ale jakoby je neustále něco táhlo zpět, na jejich dosavadní, i když již neperspektivní cestu, a do nového se nutily. S takovou si však jen těžko najdou podporu, která by jim byla nyní prospěšná. Jedničky se nemusí obávat radikálních obratů, ale přece jen by měly energie věnovat projektům, které skutečně mají smysl a neschovávat se za své povinnosti.

Osudové číslo 2
Dvojky si budou mít zájem v březnových dnech zajistit svou pozici, aby byla neotřesitelná a mohly si v klidu a bezpečí užívat života tak, jak si představují. Naleznou si sympatie s jejich postojem i ve svém okolí, ale nyní není čas na zajišťování pozic. Jsme v době, kdy je nanejvýš důležité využívat přílivu nových energií spojených s transformací a zůstat stát znamená propást svou příležitost… a to budou dvojky ještě v průběhu měsíce pociťovat a zvedne je to ze židle, protože pocítí, že klid a bezpečí je nyní synonymem pro strnulost a zastavení se. Ani dvojky by neměly zapomínat na výsledek, který očekávají a který se jistojistě neuskuteční bez jejich aktivity.

Osudové číslo 3
Trojkám únor poskytl naději a víru, že se mohou pohnout z místa a tyto energie je budou provázet i březnem. Sice budou muset prokázat své schopnosti a vytrvalost, aby prokázaly, že na pozici, na kterou se dostaly, jsou patřičně způsobilé, ale na druhou stranu se nemusí obávat, že by jim kdokoli vše nepřiměřeně ztěžoval. Naopak podpora bude tou patřičnou motivací i pro další období, protože k dosažení cíle je ještě potřeba mnoho času, úsilí a kroků. Trojky by však neměly zapomínat na to, že to, co je na povrchu zřejmé, nemusí být v hlouby stejné a i ony by se měly v průběhu března ptát po významu a smyslu věci.

Osudové číslo 4
Březen pro čtyřky bude ve znamení boje mezi city a chtíčem, pocity a rozumy, láskou a nenávistí. Ony mají svou vizi, ale také mají tendence nesmyslně riskovat, což jim cestu samozřejmě komplikovat bude, ba, či že je dovede do tísnivé situace, která jim opět vnukne myšlenku, že právě jen ony nemají právo na štěstí. Naštěstí mají k dispozici tento náhled energií a vše mohou hned zpočátku měsíce změnit, aby březen pro ně nebyl jen měsíce, kdy opravdu dostanou na frak. Nyní je opravdu pro ně důležité, uchovat si své nádherné vize, a pokud je nelze nyní realizovat bez boje, pak aniž by se vzdaly, počkaly na lepší časy, protože jestli něčemu věří, pak sobě a smyslu, který jejich vize má.

Osudové číslo 5
Pětky mají jasno, alespoň v tom, kam povede jejich další cesta a tak právě nyní činí první kroky k uskutečnění. Možná ale je v první fázi čeká něco dokončit. Tato fáze nebude snadná, ale pokud se nyní pětky nevzdají, tak si uvolní cestu vpřed. A to je právě to, co nyní je nezbytně nutné učinit. Splnit si to, po čem pětky touží a neleknout se počátečních problémů. Pro pětky je nyní důležité nezůstat sedět a čekat, ale konat, vyvinout patřičnou sílu a společně s odvahou jít si za svým, aniž by šly proti jakémukoli svému přesvědčení.

Osudové číslo 6
Šestky se chystají v březnu řešit otázku, zda jejich cíl, záměr je opravdu to, po čem touží, to co jim přinese patřičné uspokojení. Jakoby se ztratily ze své cesty a hledají jen to, co je správné, rozumné, logické, i když ony svou podstatou jsou spíše tvorové cítící a vnímající. A jestliže nechají rozhodovat opravdu jen svou hlavu, pak budou záhy vidět, že se jejich cíl od nich vzdaluje a cesta se značně komplikuje. Navzdory střízlivému, rozumnému, pragmatickému postoji, by však měly ve svém životě sledovat svou cestu, kterou si vytyčily, protože jen tak si v něm udělají pořádek.

Osudové číslo 7
Výsledky předchozích dnů nejsou pro sedmičky potěšující a i nadále musí počítat s tím, že jim každý nevyjde vstříc tak, jak by jim vyhovovalo, ale na tom prakticky nezáleží. Jejich devizou je odhodlání dokázat, že cesta, kterou si zvolily, je správná jak pro ně, tak i pro lidi kolem nich a to je právě to, co jim pomůže učinit ten krok vpřed, který dosud nebyl možný a posune je o úroveň výše. Toto by jim mělo umožnit opět získat sebedůvěru a víru ve svou intuici. Právě víra a optimistický pohled vpřed jim pomůže zvládnout nemožné, protože ostatní schopnosti síla jim neschází ani v březnu.

Osudové číslo 8
Cesta osmiček si bude v březnu žádat opravdu hodně sil a odvahy, která jim však opravdu neschází a samy to pociťují, že se potřebují pohnout vpřed. Energie jsou jejich potřebám příznivé, stejně jako jejich okolí. Jakoby všechno do sebe konečně zapadlo a souzní s jejich srdcem. Ale i za tak příznivé energie bude třeba zaplatit a to je to, co bude osmičky poněkud děsit, zda nezaplatí více, než na co mají. I když vědí, že je vždy něco za něco, nedostávají nic zadarmo, tak přece jen je současný vývoj věci poněkud oslabí. Ale bez toho, aby za to své zaplatily, se osmičky nemohou pohnout vpřed a jejich život by nenabyl opět rovnováhy.

Osudové číslo 9
A devítkám vše zapadá do sebe jako kolečka v dobře fungujících hodinkách. Naděje, odvaha, důvěra a ochota se pohnout jim opravdu bude přinášet ovoce, i když také musí počítat s jistými odklady a s faktem, že jsou teprve na začátku a tudíž ani devítkám se nedostane v březnu konečného výsledku. Ale jejich projekt není opravdu na pár dní a už jen ty slibné vyhlídky budou motivovat k další potěšující činnosti. Mohou se spolehnout, že březen nebude plný nepřekonatelných překážek a jestliže nezapomenou na smysl svého konání, pak určitě získají vše, co od tohoto měsíce získat mohou.

Únor 2016

Ve všeobecných tendencích se letošní únor jeví jako měsíc realizace. Přijdou takové příležitosti, kterých by bylo dobré se chopit, protože nás dovedou nejen k životně důležitému rozhodnutí, ale také k mnoha novým, cenným zkušenostem. Ačkoliv si tyto šance žádají vysloveně rozum, my se k nim budeme mít tendenci chovat emocionálně a řešit je spíše pocitově. Aby se nám neprala hlava se srdíčkem, pak by ty nové šance a další rozhodnutí měly korespondovat s tím, co nosíme už dlouho hluboko v sobě. Určitě půjde o to, že každému přijdou jeho příležitosti a bude muset dělat svá rozhodnutí, tak nelze počítat s tím, že by šlo s někým svoje záležitosti sdílet či očekávat podporu. Nic však není proti ničemu a není se třeba obávat výsledků. Ty jsou více než optimistické, a pokud se postavíme ke svým šancím čelem, pak je nabíledni, že s průběhem i dojmy z února budeme spokojeni.

Mandala na únor 2016

Osudové číslo 1
A jedničky se s únorovými příležitostmi poperou opravdu bez zbytečných odkladů. Největší problém pro ne je v tom, že musí ukončit něco, co končit nechtějí, ale bez toho se nepohnou vpřed. Ale věc má potenciál velkého zisku, ať už finančního nebo duševního. Jak bylo řečeno výše, s pomocníky a podporou jedničky nemohou počítat, pokud však budou chtít někoho na zábavu, pak se jistě někdo najde. Určitě rozhodnutí, které v únoru jedničky udělají, budou vést k většímu sebevědomí, učinit však to správné rozhodnutí, bude dobré až po tom, co jedničky budou vědět, co vlastně chtějí.

Osudové číslo 2
Dvojky nahlížejí na únor jako na měsíc, kdy může přijít jejich opravdová šance a pokud nepřijde, tak si alespoň nějakou samy vytvoří, protože opravdu potřebují pohnout s energiemi. Vše pro dvojky však bude ovlivněno chutí něco dělat, ale nechutí opravdu něco dělat. Prostě nápady, teorie, ale praxe se už bude jevit jako komplikovaná a dvojky s tím vším začnou pouze bojovat. Přitom ty šance mají šanci se realizovat a přinést úspěch. Je na dvojkách, zda se rozhodnou jít tou správnou cestou za svým srdcem, nebo se zastaví a budou vést válku alespoň s větrnými mlýny.

Osudové číslo 3
Únoru trojek bude chybět energie, impulsy, život. Jde o to, že do dalšího měsíce trojky vstupují s černými brýlemi na očích a nechtějí vidět to, co má opravdovou cenu. Jenže nyní se trojky cítí obětí a jen těžko se na cokoli dokážou dívat z té správné perspektivy, z toho správného úhlu. Jediná cesta pro trojky je cesta změny. Prostě ukončit to, co je třeba, nehledat nyní další perspektivy anebo změnit své energie hned na začátku, aby se trojky nedostaly do slepé uličky. Jestliže trojky chtějí, abych jejich energie proudily, pak si s nimi musí pohnout vpřed samy.

Osudové číslo 4
Čtyřky se do února vrhají neohroženě s tím, že si prostě jdou za svým. A začátek měsíce jim jejich vitalitu a zaujetí potvrdí jako správnou cestu, navíc budou vnímat, že svými kroky pomáhají i druhým, na čemž jim z jejich podstaty dost záleží. I na čtyřky čeká nutnost učinit samostatné a moudré rozhodnutí, které jim ve výsledku přinese novou šanci nebo zkušenost nebo nový směr, který čtyřky uvítají. Ale i ony by si měly být vědomy toho, co chtějí, aby se zdlouhavě nepotácely ve tmě.

Osudové číslo 5
Pětky mají v úmyslu využít únorové dny a energie k tomu, aby si udělaly ve svých věcech/životech pořádek a realizovaly nějaký svůj projekt. Mají totiž pocit, že je ta správná chvíle ke konání a také se jim na něčem takovém pracovat chce. Musí však počítat s tím, že je okolí bude rozptylovat dalšími možnostmi, které by se jako cesta pro pětky určitě hodily. Názor druhých však pětky jen rozptýlí a vezme jim jejich počáteční zaujetí, což je bude svádět z jejich cesty. A cesta, kterou si ony samy vytyčí, je jedině ta správná a té by se měly držet, tedy pokud nechtějí na konci měsíce žít jen v iluzích a planých nadějích.

Osudové číslo 6
I šestkám jde do cesty šance, po které možná již dlouho touží. A z počátku se šestky do věci budou vrhat hlavou, aby si nenaběhly a nezavázaly se k něčemu, čeho by následně litovaly. Ale pomalu se bude ukazovat, že to bude správný směr nebo dobrý projekt a šestky se opravdu ve věci začnou aktivně a s odvahou angažovat. I v začátku cesty nebo projektu je nyní pro šestky důležité, aby měly svůj cíl jasně před sebou a bez zbytečných oklik k němu směřovaly.

Osudové číslo 7
Sedmičky se nejprve potřebují osvobodit a dokončit, to co mají rozdělané, a pak už plynule přejdou do procesu růstu a začnou využívat hojnost možností, které přicházejí právě v únoru. Pocit osvobození bude tématem měsíce a to je to, co vlastně sedmičkám pomůže dostat se z nějaké kritické fáze. Únor bude plný cenných zkušeností a úkolů, které bude třeba zvládnout a nevyhýbat se jim, protože je vedou přímou cestou k jejich poslání. Na něco vyčkávat, hledat informace již nemá cenu, teď je čas postupovat vpřed.

Osudové číslo 8
I osmičky čeká ukončení projektu, na kterém dosud pracovaly, a když to nebude snadné, jsou si vědomy, že tento děj je na prosto přirozený a neděje se nic, co by se dít nemělo. Jak je osmičkám dané, postaví se nohama na zem, čelem k problému, a zodpovědně a s čistým štítem udělají, co je třeba. Po boku jim bude stát stejně založený člověk, který sice nepomůže, ale jeho myšlenky budou inspirativní. Pokud se potřebují osmičky od něčeho nebo někoho osvobodit, pak se jim to během těch dvaceti devíti dnů letošního února podaří. A i když to bude cesta temnými uličkami, tak jestliže osmičky mají svůj cíl, tak ke světlu a do bezpečí dojdou.

Osudové číslo 9
Devítky si možná myslí, že by se měsíc rozhodnutí, příležitostí a realizace dal nějak ošulit a tak nějak počkat, až to přejde anebo se vyřeší samo, ale dokud samy v sebe nenaleznou důvěru a ocenění své osoby, proč se věci dějí takovým způsobem, jaký ony prožívají, pak jejich cesta nebude mít sama o sobě smysl. Pasivita je vede do pekla, kdežto dobrá a důkladná práce přinese hodnotné výsledky, kde zažijí bezpečí a jejich budoucnost dostane ten smysl, který na začátku nebyl znát. Odhodlat se jít vpřed a vymanit se z hranic, které jsou již omezující a působí spíše destruktivně, umožní otevřít si dveře k nádherné budoucnosti.

Leden 2016

Leden přichází přesně v duchu nového… nových příležitostí, které si tolik přejeme. Sice nebudeme stát nohama na zemi, ale naše sny budou uskutečnitelné, tedy ne hned v lednu. A to bude možná ten „kámen úrazu“. Ten krásný, nadějí naplněný měsíc, tím, že přináší z našeho pohledu „pouze“ naději, ve výsledku budeme mít tendence hodnotit jako mizerný. Ale opak je pravdou. Vše je na začátku, tak šance, příležitosti, naděje a sny, jsou skvělým prostředkem k sebepoznání (což je účel letošního roku). Lednové dny budou skvělé k očistě a k vydání se na cestu. Tak žádný pesimismus, ale pohled na sebe a do sebe, je ta správná cesta.

Mandala na leden 2016

Osudové číslo 1
Jedničky vstupují do nového roku s pocitem, že už dlouho na něco čekaly, a že trpělivost je jedna věc a své názory a vůli musí prosadit děj se, co děj. Bylo by však dobré si nejprve ověřit, jestli jejich názory mají reálný podklad. Protože se věci netýkají jen jich samotných a mají tendenci tedy největší díl naložit na někoho jiného. Možná se jim to podaří, ale budou muset samy zabrat, aby se jim splnilo to, co si přejí a ostatním ukázaly, o co jim vlastně jde.

Osudové číslo 2
Dvojky také mají v plánu hned od začátku zprudka nastartovat, ale mají pocit, že o všechno musí bojovat, že jim nikdo nepřeje, ale možná si neuvědomují, že na druhých nezáleží a ony jsou ve výhodné pozici. „Nepřejícnost“ ostatních vůči dvojkám spočívá v tom, že jejich okolí nechá dvojkám prostor k seberealizaci a prakticky nepomůže. Ale to by dvojkám mělo být pouze ku prospěchu, protože se potřebují posunout dál a je jim velmi prospěšné svůj posun uskutečnit jen vlastními silami.

Osudové číslo 3
Trojky mají jasnou vizi, jak s lednem, a vlastně celým rokem, naložit, ale hned zjistí, že „všechno je jinak“ a že vlastně to, co chtěly, nechtějí. Více méně hned na začátku rezignují a okolí se nebude stačit podivovat, ale také zoufat nad postojem trojek. Pro trojky to jsou však velmi cenné zkušenosti, pocity a myšlenky, protože vedou k sebepoznání a sebeuvědomění a to je ten stín, který potřebují překročit, aby uskutečnily tu žádanou změnu.

Osudové číslo 4
Čtyřky mají jasno… ony jdou za svým světlem a to je dostává prakticky za vodu. Pro okolí jsou inspirací, každý se s nimi chce potěšit a oslavit s nimi nejen začátek roku, ale i energie, které si čtyřky v lednu nesou. Takže ty se setkají jen samy se sebou, budou moci pracovat, otevřeně hlásat pravdu, uplatnit svůj pragmatický přístup a být samy sebou. Leden je pro ně opravdu startovní čárou a jejich vize jsou uskutečnitelné, což poznají již nyní na začátku.

Osudové číslo 5
Pětky se k novému roku a lednovým dnům postaví, jakože se jedná o válku, ať už jsou v pozici vítězů nebo poražených. Přitom jediné po čem touží, je klid, pohoda, zázemí, jistota a bezpečí. Ale v něčem mají pravdu… na lidi si budou muset pětky dát pozor, protože jim opravdu chce někdo škodit, oblafnout je nebo jinak ošidit. A postačí opravdu si jen zachovat pozornost a nedat se, protože i tyto zkušenosti pětkám v současné chvíli velmi pomáhají. Sice se to pětkám poněkud zamotá hned na začátku roku, ale takovou situaci by měly se svým potenciálem zvládnout.

Osudové číslo 6
Šestkám jde o to, aby si počátek roku především užily, protože je krásný, nový a ony příjemně naladěné. Ty nejlepší šance jakoby se lepily na šestky a navíc okolí jim závidět nebude, protože uvidí skvělé šance, jak produktivně převést v úspěšný projekt. Ale tolik štěstí neunesou ani šestky a konec měsíce bude mít nádech otravy, nudy a nespokojenosti. Ale právě pocity mohou se vším šestkám pomoci, protože jen ty je můžou přivést na takovou cestu, která je bude plně uspokojovat.

Osudové číslo 7
I sedmičky jdou do boje. Jenže leden pro ně znamená značná omezení, navíc požadavků, které by sedmičky měly naplnit, je mnoho a nejraději by se stáhly někam hodně daleko od všech a všeho. Postoj okolí vůči sedmičkám bude naplněný pochybnostmi a obavami. Ale kostrbatá cesta přivede sedmičky k vítězství, které bude po právu zasloužené. Něco příliš tlačit nemá smysl. Sedmičky se musí obrnit trpělivostí a použít vnitřní hlas, který je povede správnou cestou.

Osudové číslo 8
Osmičky v lednu čeká něco, čemu by se raději vyhnuly. Ale nebude nit takového třeba. Řešení se samo objeví a bude skýtat mnohé cenné zkušenosti. Není třeba se obávat odmítnutí nebo kladení překážek od ostatních, ale také by bylo s podivem, kdyby osmičkám někdo pomohl. A ony to nepotřebují. Jsou stále na cestě vpřed a jen přecházejí do budoucnosti, která pro ně bude časem seberealizace a znovuzrození. Žádný spěch a napětí, hezky nechat věci s důvěrou plynout a slunce osmičkám zasvítí na cestu.

Osudové číslo 9
Devítky svůj rok začínají plné rozpaků, kterou cestou se dát. A také únava předchozího období se na první polovině měsíce podepíše a bude to vypadat, že devítky prospí rok. Možná to mají promyšlené, možná čekají, že za nimi jejich cesta přijde sama a dost možné to i je. Okolí má tendenci devítky opustit, ať už zcela nebo dočasně, a to by mnohé pomohlo vyřešit. Klid a trpělivost budou nyní devítkám nápomocné a v dalším období by měly přinést i své ovoce. Jen žádné snění a nasazování růžových brýlí, protože i v nehybnosti je důležité stát nohama na zemi.

2016 – roční náhled

Když se ohlédneme za rokem 2015, tak musíme konstatovat, že nám pěkně zamíchal kartami, a samozřejmě v duchu energií osmičky, vše komplikoval, abychom nic neodbyli… a kdo i tak odbýval, tak platil. Loňský rok měl přinést opravdu viditelný posun, a proto nebyl snadným. Poslední měsíce se i vše zrychlovalo, protože nebyl čas otálet a konec minulosti byl neodkladný. Uplynulý rok byl hodně pracovní, ať už z pozice našich povolání nebo i práce na našem rozvoji. Vše se nám napočítalo, jestli to byly úspěchy či neúspěchy, poneseme si výsledky svého konání do příštích dnů, a možná se z nich budeme učit i v následujících životech. Ale nezapomeňme, že synonymem pro osmičku je rovnováha, a nic nebude dále jen černé, abychom zaplatili za to, co se nám nezdařilo. Každý bude odměněn, protože osmička je spravedlivá a nedělá jen černé puntíky v knize „osudu“ (ono taky žádný osud není, že?!).
No, ale mi tu máme první okamžiky roku 2016 a to znamená rok „devítkový“.

Devítka, jako poslední číslo numerologické stupnice obsahuje všechny schopnosti předchozích čísel… vědomí sebe sama od jedničky, schopnost spolupracovat od dvojky, komunikaci od trojky, pracovitost a pravdu od čtyřky, flexibilitu od pětky, smysl pro harmonii od šestky, schopnost snít od sedmičky a vůli a sílu uskutečňovat od osmičky. Je to mistrovské číslo, protože má za sebou mnoho zkušeností a uzavírá jeden cyklus, aby nás posunula o úroveň dál nebo výš.
Devítka, jako roční číslo, povede k přemýšlení, uvažování. Rekapitulace vedoucí k zúročení předchozích zkušeností bude mít prvotní význam pro naše přemýšlení, jednání a cítění. S devítkou se lze posunout, pokud dáte prostor změně. Možná bude vše působit chaoticky, ale jen tak může vzniknout něco nového. Zůstat tam, kam jsme dospěli, bude působit demotivujícím, depresivním způsobem. Vše nové, neznámé bude přitahovat a my máme možnost vnímat nejen to, co je na povrchu, ale i to skryté. Devítkový rok tak bude hodně duchovní. Intuici, senzibilitu, spiritualitu bude snadnější rozvíjet i uplatňovat.
A protože za sebou máme „konec“, pak je nutno počítat s další transformací. Vše, v co jsme věřili, co jsme se naučili, může být zpochybněno a nutit nás k dalším změnám, i když to v nás bude vyvolávat vlny strachu. Jestliže se nám však podaří změnou procházet s dětskou radostí, která je okořeněná zvědavostí, pak vše do sebe zapadne, jako kolečka v hodinkách a nám se podaří dojít úplnosti a posílí náš charakter.
Tento rok nás bude přitahovat k druhým lidem. Devítka je prostě snášenlivá a otevřená, sympatická a citlivá. Neznamená to, že by měl jedinec zapomínat sám na sebe a na své hodnoty, ani to devítka nedělá. Ve vztazích půjdeme za svými ideály, romantika a vášeň budou mít prioritu. I tak však vztahy budou předmětem našeho emocionálního, duchovního i mentálního růstu. Bude vhodná doba k navazování nových partnerských vztahů, přátelství, uzavírání sňatků.
V pracovní oblasti bude vhodná doba na změnu, ať už povolání nebo zažitých způsobů a principů práce. Jestliže se chceme posunout výš ve svých pozicích, chcete se dostat do vedoucích funkcí, pak postačí rozvinout v sobě tu stránku, která dokáže z každého učinit vůdce. I lidé, kteří už druhé vedou, budou prosperovat. Dařit se bude činnostem zaměřeným na duchovní a psychický vývoj, terapeutickým oborům, stejně tak i studiu orientovaným na tuto oblast. I umělecké obory, ať už hudební, výtvarné, herecké apod. jsou devítkou podporované. Ale nesmíme zapomínat, že i řemeslníci jsou vlastně umělci ve svém oboru, tak i oni budou získávat zakázky, které je budou motivovat ukázat, co v nich je. Ale ať už budeme vykonávat cokoli, bude kladen důraz na poctivost, dodržování pravidel, zásad a norem, protože devítka s podvody a falší nemá nic společného a dokáže se jí postavit.
Po zdravotní stránce posílí srdce a tenké střevo. Podporu budou potřebovat naše plíce, tlusté střevo, ledviny a močové cesty.

Tarotová karta, která nás bude provázet rokem 2016 je Poustevník, a když se na ni dívám, pak mě napadá „jít za světlem“. Temno už máme prozkoumané a prožité, a teď je na čase zkoumat a prožívat světlo. Podstatou však tohoto posunu je vlastní sebepoznání, bez něho nejde jít dál. Sebepoznání totiž člověku poskytuje cítit, že je vše v pořádku, že neexistují tragedie, je to jen zkušenost a člověk se chová jednoznačně, přímo a jasně. Člověk, který neprošel sebepoznávacím procesem a hledá své štěstí, zdraví a lásku kolem sebe, pak se jen stane přemoudřelým chytrákem.
Poustevníkovi nedělá problém odejít do ústraní, a přitom zůstat ve spojení se světem. Nelze vnímat Poustevníka, jako podivínského samotáře. Mnoho z nás se obává ticha a samoty. Ale jen pokud si dokážeme vytvořit prostor, v němž můžeme tiše a sami spočinout, pak také dokážeme přijmout lidi kolem sebe takové, jací jsou a navazovat s nimi vztahy bez závislostí. Devítka, a tedy Poustevník, se umí spojit s kýmkoli a přitom si zůstává věrná.
Poustevník nás převádí z jedné úrovně (třeba temna) na úroveň další (takže tady do světla), aniž by ztratil svou integritu. Každý jednotlivec nebo celý svět může letos nalézt nový směr, jakým se bude dále ubírat.
Poustevníkovo světlo ale i přitahuje další lidi. Znamená to, že ten, kdo se na úroveň Poustevníka dostane, pak k sobě přitahuje ostatní, protože jeho úroveň sálá laskavým teplem a pochopením. Tak, jak z něho vyzařuje jeho vůle a schopnost jít vlastní cestou motivuje druhé následovat jeho příklad. Je symbolem sjednocení rozumu a cítění, tedy cesty moudrosti. Poustevník podporuje člověka hledajícího inspiraci, nové cesty.
Amber Jayanti o Poustevníkovi píše: Poustevník je paprsek světla ve tmě, a když nám na všední cestě životem dojde plyn, když zabloudíme a jsme malomyslní, když nám praskne kolo na vozíčku, můžeme vždycky najít Poustevníka v některé z jeho forem, aby nám pomohl zpátky na nohy, abychom spravili, co potřebujeme spravit, a vrátili se zpátky na cestu…
Poustevníkův rok je dobou, kdy věcem dáváme řád, ale je tu i možnost poznat sami sebe z takové stránky, která dosud nebyla zřejmá a můžete tak sami sobě přinést klid a vyrovnanost… Takže Vám přeji, ať společně v roce 2016 dojdeme ke klidu a vyrovnanosti.

Prosinec 2015

… a je dokonáno. Ano, o tom mluví karty vykládané na letošní prosinec. Co jsme letos mohli zařídit, pořešit, stihnout, domluvit či udělat, je zařízeno, pořešeno, stihnuto, domluveno a uděláno. Nyní budeme jen z dosažených pozic a s vědomím, že jsme se ke svým věcem postavili zodpovědně a statečně, sledovat, co nám naše konání nyní přinese. Každý, více či méně, získává, a to nejen dárky pod vánočním stromkem, ale i širší duševní obzor, který za pár dní budeme užívat v novém roce.

Osudové číslo 1
Jedničky prosinec budou řídit rozumem, jen aby si uchovaly to svoje, na co jsou zvyklé. Příliš mnoho rozumu však bude nutit lidi okolo jedniček, aby se stáhli a ujasnili si, co vlastně s jedničkami chtějí mít společného. A to je to, co jedničkám pomůže, aby své zkostnatělé postoje rozhýbaly a proměnily v souladu se svými záměry. Víra a sebedůvěra jim bude pomocníkem.

Osudové číslo 2
Když by se dvojky dívaly zpětně na svůj letošní rok, asi by jej hodnotily značně kriticky, ale jim se bude dařit v prosinci žít právě pro tento okamžik, věřit si a nikam nespěchat. Ani okolí dvojek nebude vyvíjet takové aktivity, které by dvojky překvapily. A tak prosincové energie poplynou hladce, ale i tak směrem k růstu a prosperitě.

Osudové číslo 3
Trojky si přece jen ještě chtějí a potřebují něco dotáhnout do konce, možná jen proto, že si až tak dosud nevěřily, ale nyní vidí, že jsou na správné cestě. Kdyby potřebovaly někoho, kdo se podívá na celou věc zcela reálně a pragmaticky, praktického člověka najdou velmi blízko sebe. Konec roku a možná hrozba roku nového zažene trojky do izolace. Tam by si však měly dát pozor, aby si nezapomněly nechat otevřené dveře.

Osudové číslo 4
Hledět na věci z té špatné stránky a pak vše napravovat je pro čtyřky typické a ten první pohled na prosinec bude přesně podle jejich scénáře, ale odhodlání a sebedůvěra pomůže čtyřkám i to Špatné koncem roku překonat a nalézt optimismus, který jim pomůže se na vše podívat z jiného úhlu… a pak uvidí, že je vlastně mnoho věcí vysloveně pěkných a podařených.

Osudové číslo 5
Samy pětky by řekly, že za tento rok zvládly mnohé a jsou vlastně spokojené. Ale hned přijde impuls zvenčí, který je zláká dalšími možnostmi poznávat, komunikovat, měnit a angažovat se, že budou mít na konci roku hodně práce, aby přicházející výzvy alespoň ukočírovaly na přijatelnou míru. Úspěch se tedy bude střídat s neúspěchem, ale v pětkách je síla, která dokáže ovlivnit výsledek v jejich prospěch.

Osudové číslo 6
Šestky očekávají pěkný, stabilní a jasný měsíc, bez nějakých výkyvů. Na druhou stranu jsou připraveny pustit se do nových projektů. Podstatná pro ně bude rovnováha a tu jim přinese jejich okolí, které je bude nutit přece jen myslet na zodpovědnost. Konec měsíce nabídne mnoho možností, a nejen ke způsobu trávení posledního dne roku. Aby šestky nabraly čerstvý vítr do plachet k vyplutí do nového roku, budou muset být opatrné, aby si nezvolily cestu vedoucí do ztracena.

Osudové číslo 7
Sedmičky vkládají do prosince velké naděje, ale samy se ke každému kroku musí nutit a pochopení tento měsíc nabytá nebudou příjemná. Naštěstí kolem sebe mají lidi, kteří jim budou připomínat, že srdce je víc než rozum. I tak prosinec bude pro sedmičky náročný, ale poučný, především proto, že si dále sebou neponesou jen vzdušné zámky, ale začnou pracovat na projektech s pevnějšími základy a s jasnějšími vizemi.

Osudové číslo 8
Pro osmičky bude prosinec velmi přínosným měsícem, ale musí počítat s tím, že „jejich“ lidé půjdou proti nim, což jim bude kazit náladu. Soustředit se na věci, které fungují, bude určitě cesta, která jim přinese přesně to, co od prosince očekávají. A udržovat správnou míru ve svém jednání, reakcích i plánech do budoucna, jim udrží nadhled i víru, což ve výsledku pomůže k jejich sebedůvěře.

Osudové číslo 9
Prosincové dny devítek by měly být podle jejich představ stejné, jako předchozí, ale opak je pravdou. Něco se natolik změní, že si budou muset devítky ujasnit svou další cestu. Z venčí přijde mnoho nabídek a nebude snadné rozeznat kvalitu od pozlátka. Ale s patřičnou dávkou zodpovědnosti, zavládne i devítkám v prosinci klid, který potřebují a těší se na něj.

Listopad 2015

Listopad přináší pohyb energií. Jednak se dokončuje to, co bylo dosud důležité, ale také se nám otevírá nové období, které díky předchozím změnám bude ve znamení využívání energií, které nám sem od roku 2012 proudí. A protože už není podstatou bytí pouhé učení se a pachtění za sebemenším cílem, ale díky transformaci máme možnost uskutečňovat sebe sama a ve své realitě, pak energie ovlivňující listopad ukážou jaké možnosti vlastně každý z nás v sobě má. Proto nyní probíhající změny bude každý vnímat jako pozitivní a listopadové dny tedy budou přejemné.

Osudové číslo 1
U jedniček se v listopadu bude projevovat jejich touha něco dělat, doslova něco podnikat, do něčeho se pustit. Nápadu budou mít jedničky dostatek, jen se jim budou těžko dařit prosadit ve svém okolí. Vliv na podstatu věci to mít však nebude. Jedničky mají svou cestu a teď opravdu po ní jdou samy za sebe. Obnovení a změna jsou v proudu a jedničky si ji nyní žijí podle svého.

Osudové číslo 2
I dvojkám končí mizerné období předchozích dnů a nastává zklidnění a vyrovnání energií. Neznamená to však, že si dvojky sednou a budou čekat, co přinese čas, naopak… Uvědomění si svých schopností, prostředků a využití zkušeností bude to, co pomůže nastartovat novou etapu. Inspiraci, radu i odstup mohou dvojky hledat venku, kde je člověk, který jim právě toto poskytne.

Osudové číslo 3
Trojky jakoby s novým měsícem nevěděly, jakou cestou se dát, protože předchozí vývoj situace je zahnal poněkud do kouta. Ale postačí, pokud se rozhodnou, co chtějí, pak už ji nic nebude scházet k tomu, aby dosáhly radosti a mohly si prostě jen užívat. Pobídky, které budou přicházet z venčí, budou zajímavé i lákavé, a zatím se nemusí trojky obávat dát se cestou změny.

Osudové číslo 4
Listopad čtyřek poběží v rychlém, plynulém tempu, už jen proto, že ony samy nejlépe vědí, co chtějí a mají chuť si za tím odhodlaně jít. Změny, které probíhají u lidí kolem nich, jsou příznivé i pro čtyřky, nějakým způsobem jim právě toto dění pomůže nebo poskytne prostor, aby čtyřky byly nápomocny druhým lidem. Nyní mají čtyřky cestu ke svým záměrům zcela volnou.

Osudové číslo 5
Pětky, protože se z nějakého důvodu na celý svět zlobí, spíše utíkají ke snům a iluzím, jež nemají s realitou nic společného. A ačkoliv se i jim mnohé v listopadu podaří, budou vidět jen to, co nedopadne podle jejich představ. Aby i ony mohly využít příznivých energií, budou potřebovat radu či pomoc. Je však na nich, zda chtějí jít vpřed nebo žehrat na osud.

Osudové číslo 6
Šestky si listopad užijí s lidmi, které mají rády, a dalo by se říct, že tento měsíc pro ně proběhne bez jediného mráčku… a to možná bude ten problém. Příliš pohody, příliš toho „růžového“ je znervózní a budou čekat, z které strany přijde rána. Víra je však pro ně určitě cesta, která jim ušetří mnohé obavy.

Osudové číslo 7
I sedmičky budou mít jako první úkol měsíce, rozhodnout se, jakou cestou se vydat. Jejich tendence totiž budou směřovat do minulosti. Jestliže však mají právě v minulosti uložený projekt, který zatím nebylo možné realizovat, pak nyní přichází ta správná chvíle se do něho pustit, i když si bude žádat opravdu tvrdou a poctivou práci. To, že jsou jiní „za vodou“ a nemusí se tolik snažit, by nemělo sedmičky odvádět z jejich cesty.

Osudové číslo 8
Listopad osmičkám opravdu pomůže pohnout energiemi. Nyní bude zřetelně jasné, že předchozí úsilí osmiček mělo smysl a začíná se vyplácet. Navíc lidé kolem osmiček převezmou svůj díl zodpovědnosti, což osmičkám velmi usnadní pohyb vpřed, a pohyb vpřed nyní osmičky potřebují a prospívá jim.

Osudové číslo 9
I devítky zkusí mít hezký měsíc a pustí se do něčeho netradičního, nebo co se v tuto dobu obvykle nedělá. Prostě, chce to změnu a devítky jsou si toho vědomi. Výsledky sice nechají na sebe nějaký čas čekat, ale malý zisk se projeví již nyní. Devítky jsou schopny si nyní pomoci velmi dobře samy a navíc ukážou ostatním, co v nich opravdu spočívá.

Říjen 2015

Na říjen jako by se nikdo netěšil, očekává se bída, mizérie a nemohoucnost. Ano, to všechno může být, a nemohu slíbit, že všechny výsledky naplní očekávání. Ale vše je o energiích a navzdory tendencím se vrhneme plni síly a odhodlání do tak „mizerného“ měsíce. Ž by bylo komu závidět, že se má lépe, nemusíme mít strach. Naopak, to, že nikomu nebude dopřáváno, bude fungovat jako impuls k tomu, aby lidé spolu spolupracovali a podrželi se i v horších chvílích. Bude to měsíc, kdy budeme moci klesnout až na úplné dno, ale to není důvod k rezignaci. Být na dně znamená moci se odrazit a stoupat. Takže využijme října k novým cestám a nenechme se zastrašit zataženými dny.

Mandala na říjen 2015

Osudové číslo 1
Jedničky čekají v říjnu nevyrovnané energie, kdy k nim střídavě nebo i současně bude proudit dobré a špatné, srdce se v nich bude prát s rozumem, neláska bude střídat lásku. Jde o to, že do října mají tendence vtrhnout s bojovnou náladou, s kterou samozřejmě okamžitě narazí. Až konec měsíce přinese rovnováhu a mnoho pochopení, které jim ukáže jejich další cestu, která již nebude tak náročná.

Osudové číslo 2
Dvojky touží po lásce, po spřízněných duších, ale jako by každého, kdo se k nim přiblíží, chtěli odehnat a to dost nevybíravým způsobem. Ze začarovaného kruhu se však lze dostat, pokud se dvojky budou věnovat úklidu nejen svého prostředí, v kterém žijí a pracují, ale také v sobě samých. Pak se jim, až zázračně uleví, získají pevnou půdu pod nohama a dostanou šanci se dostat na startovní čáru, která jim otevře novou cestu vpřed.

Osudové číslo 3
Trojky se v říjnu vydají na cestu bez cíle, což v nich bude vyvolávat obavy. Přitom tolik stojí po něčem hmatatelném, jistém, jako už dlouho ne. Okolí trojek bude plné starostí nejen o sebe, ale i o osud trojek. A opravdu tento měsíc se v případě trojek nezadaří, protože, pokud si nedají pozor, pak se jim rozboří vše, co dosud vystavěly. Co by jim však pomohlo je, zachovat klid a pracovat na tom, aby si v životě udělaly pořádek, jinak by dlouho protahovaly chaos, který jim nyní řídí život.

Osudové číslo 4
Čtyřky chtějí, aby se říjen hodně rychle překulil a nemusely se dlouho s něčím zdržovat. Jde jim o to, že něco potřebují opustit, a i když to dělají nerady, vědí, že je prostě čas jít. Okolí se bude cítit podvedené a v pocitu zrazení se bude snažit čtyřky také podfouknout. Takže výsledky budou nevalné. Jistě něčeho čtyřky dosáhnou, ale nebude to pro ně mít takový význam, jako to, co se jim nepodaří. Aby čtyřky pohnuly energiemi ve svůj prospěch, samy nesmí truchlit nad tím, že už je nějaký projekt dokončený a nelze na něm dál pracovat. Jakmile se osvobodí, energie změní své tendence.

Osudové číslo 5
Pětky by mohly mít pěkný měsíc, kdyby měly jasný cíl, kam povede jejich cesta. Okolí jim nabízí perspektivní budoucnost, ale protože budou pětky chtít mít všechno, ať to stojí, co to stojí, ve výsledku jejich výsledky budou draho zaplacené. Ta rada pro pětky v říjnu tedy zní… udělejte to, co je Vám vlastní… tedy změňte energie, které samy vytváříte a uděláte si tak v životě pořádek, který ovlivní Vaší budoucnost, i když říjen nebude ten dobrý měsíc.

Osudové číslo 6
Pro šestky bude tento měsíc obdobím radikálních změn, do kterých se s vytrvalostí a nabytými zkušenostmi bez obav pustí. Podstatné bude, že jejich inspirací bude právě minulost, ať už v podobě těch zkušeností nebo lidí, kteří je dříve provázeli na jejich cestě. Ale nebyl by to letošní říjen, aby někomu dopřál dobrých výsledků. I šestky během jeho dnů zjistí, že změny je třeba stavět na pevnější základy, než je jen jejich chtění a že jejich záměr musí být rozhodnější, aby mohl dosáhnout hmatatelného výsledku.

Osudové číslo 7
Aby to ani sedmičky neměly lehké, tak se jim hned do začátku října přimotá nutnost si vybrat nějakou z cest, jež se nabízí. Rozhodování nebude lehké a bude si žádat důkladného promyšlení. Rady z venčí budou plné logických argumentů, ale sedmičky budou potřebovat více. Naštěstí to mají v sobě… intuici, která jim tu správnou cestu ukáže. Sedmičky mohou dosáhnout jistot a posunout se vpřed, jestliže skombinují logiku s intuicí.

Osudové číslo 8
Ani osmičky nebudou říjen prožívat v lehkých a pozitivních energiích. Starosti budou střídat tendence zabojovat za každou cenu, ale energiemi ani tak nebude možné pohnout. Okolí je také ztracené, a tak jediné co se dá říct o tomto měsíci pro osmičky, že bude náročný. Ale i to je cesta, která nemusí být vysloveně špatná. Někde se začít musí, tak proč ne v duchu října… na tom dně:-)

Osudové číslo 9
Devítky nejsou nadarmo devítkami, aby se přes náročnější měsíc nepřenesly v klidu, který jim poskytnou zkušenosti z minulosti. Je však nutné, aby se na věci staré, dívaly novým pohledem, jinak by samy mohly uváznout v minulosti. Možným vzorem jim bude počínání druhých lidí, protože na nich bude jasně vidět, jakou cestou se mohou devítky vydat, aby postupovaly a nezůstaly stát a život běžel kolem nich.

Září 2015

Tématem září bude rodina, přátelství, práce v týmu a vztahy k druhým lidem. Ale nepočítejme s harmonickými, bezproblémovými vztahy. Jde spíš i to, že pociťujeme nelásku a i nejbližší lidé nás odstrkují, osočují, necitlivě kritizují. A to vše je v podstatě na místě, protože i lidé kolem nás budou otrávení, odsunutí a nemilovaní. Proto se bude nyní dobré zaměřit na detail, zaposlouchat se, co od nás protějšek potřebuje a udělat vše proto, abychom jeho potřeby naplnili. A samozřejmě ani my bychom se neměli obávat říct si, co nám udělá radost, co potřebujeme, abychom se s druhými cítili dobře. V září bychom měli nechat mluvit naše srdce, která nás povedou tou správnou cestou.

Mandala na září 2015

Osudové číslo 1
Jedničky zářijové dny budou trávit naplňováním svých vizí, a pokud jsou zrozeny ve vodních znameních Raka, Štíra nebo Ryb, pak plně uplatní svou intuici, která je povede na každém kroku. Do svých záležitostí dají své srdce, začnou něco nového, i když to bude znamenat, že do toho půjdou prakticky bez zkušeností a tedy potřebou se mnohé učit. Jejich okolí jim nemá možnost pomoci, protože si samo nese svých projektů, úkolů a plánů víc, než je zdrávo. Ale ona pomoc není pro jedničky nyní důležitá. Jsou na začátku a tak není třeba všechno zvládnout hned. Jejich projekt je dlouhodobý a samy vědí, že všechno má svůj čas.

Osudové číslo 2
Pro týmové dvojky bude září synonymem jejich principu bytí. Jejich občasné pocity izolovaností, odsunutí na druhou kolej si budou žádat řešení. A cesta je jednoduchá, jestliže je pro ně něco důležité, pak je třeba si o to říct nebo udělat vše proto, aby toho svého dosáhli. Jen konkrétní a jasná nabídka může dvojkám dopomoci k tomu, o co stojí. A rodina, přátelé, kolektiv, se rádi ke dvojkám připojí a společně vytvoří společenství, které bude přinášet užitek i radost.

Osudové číslo 3
Trojky se nějak ztrácejí, neví, po jaké cestě se dát, mají obavy, ale je to jen dočasné, protože někdy je třeba projít tmou, aby bylo vidět světlo. S energiemi trojek pohne jednoduchý čin… rozhodnutí. Jestliže trojky budou chtít jít vpřed, pak jim bude nabídnuta šance se chopit příležitosti, která bude znamenat oživení. Ještě v průběhu měsíce se trojky dočkají zhodnocení a potvrzení, že jejich rozhodnutí mělo cenu a začínají získávat pocit jistoty, bezpečí a uklidnění.

Osudové číslo 4
Čtyřky budou muset být v září aktivní, prostě řídit si své záležitosti, možná už jen proto, že se jim nějakým způsobem připomene minulost a bude nutné něco dořešit. Ať už vztahové záležitosti nebo plány, které zůstali v minulosti a stali se jen nesplněným snem. Září je tedy skvělým časem se angažovat a zasadit o realizaci věcí, které dosud dlely v minulosti. Vše je pro ně připraveno pracovat a čekání teď opravdu není na místě.

Osudové číslo 5
Pětky mají nyní pěkně nastartováno a ženou se s odvahou k uskutečnění svých záměrů. Mohlo by je snad jen zpomalit nebo ohrozit jejich úmysly, pokud by se držely příliš při zemi nebo zajetých kolejí. Vše v jejich životě nahrává k tomu, aby se posunovaly rychle vpřed a pokud by se nalezla nějaká konkurence, pak je třeba si jí získat pro sebe, než s ní soupeřit. Konec měsíce přinese zúročení vynaložené energie, protože pětkám energie měsíce přímo hrají do karet.

Osudové číslo 6
Ačkoli šestky touží po klidu, vyrovnanosti, správnou cestou pro ně bude pořádný životní úklid. Aby si šestky došly k tomu, co chtějí, potřebují, touží po tom, pak bude třeba nejprve vyčistit skříně od zasunutých kostlivců. Pokud tak neučiní, budou se neustále potýkat jen s planými sliby ostatních, ale i osobní fantazií, která se nebude dařit realizovat. Dosud jen poletovaly šestky v povětří, a jestli to tak bude i nadále, je na nich, ale zůstat v současném stavu je bude stát mnohem víc, než by byly ochotny akceptovat. Ani vyčkávání na lepší časy není dobrou cestou, pouze aktivita a jasný záměr šestkám přinese ten klid, vyrovnanost a vše ostatní, po čem touží.

Osudové číslo 7
Sedmičkám v září o něco půjde, bude však těžké rozpoznat, zda se nejedná jen o plané sny nebo realizovatelné cíle. Nedostatkem prostředků sedmičky v září trpět nebudou a spolupráce s ostatními bude klapat jako na drátku a tak, pokud zůstanou sedmičky nohama na zemi, pak se jim jejich cíle stanou reálnými. Každopádně by si měly polepšit a samy pochopit, že cesta, na kterou se daly, je správná. Karty radí nesnít, neriskovat, ale pracovat s rozumem na reálných projektech.

Osudové číslo 8
I když osmičky činí moudré kroky, jsou příliš ovlivněné rozumem a srdce nechávají nyní ladem. Přílišná aktivita, možná i agresivita, bude jen vyvolávat „blbou“ náladu a lidé se od osmiček odvrátí a půjdou si svou cestou. Protože se však jedná o tendence, tak ty se dají změnit a změna je synonymem osmiček pro září. Osmičky by měly mít na zřeteli cíl,jakého chtějí dosáhnout a důkladně si promyslet, jakou cestou se k tomuto cíli chtějí dostat, zda cestou odporu, překážek a protivenství nebo cestou, kterou si původně vytyčily, protože ne vždy je nutné chodit cestami osázenými trním. Klid, řád a pořádek osmičkám zavládne v životě v momentě, kdy se samy oprostí od chaosu a neštěstí.

Osudové číslo 9
Devítkové září bude aktivní plné zvratů a rychlého proudění energií. Samy budou vyhledávat cestu, která bude přinášet nové impulsy k aktivitám. Sezení by jim bylo přímo proti jejich momentálním energiím. Mohou se spolehnout na lidi kolem sebe, a když nic nedostanou zadarmo, tak mohou počítat s tím, že se jim dostane férového jednání. Bilance měsíce vyjde více než dobře ve prospěch devítek a to, co již dlouho nefungovalo, se dá do pořádku. Jen vědět, jaké jsou jejich priority a jestli to devítky nevědí, tak si dopřát čas k promyšlení této zásadní otázky.

Srpen

V srpnu určitě nelze očekávat, že bychom si jen tak užívali prázdninového času, oddávali se snění, letním láskám a odsouvání povinností a zodpovědnosti na jindy. Srpen bude o tom, že nás energie budou tlačit k tomu si v životě udělat pořádek a jestliže se dosud jen o něčem mluvilo, tak nyní bude na čase přestat mluvit a začít konat. A popravdě všichni budou cítit, že lenošení je odzvoněno a kdokoli přijde s tím, něco dělat, podniknout, pak se s chutí pustí do díla a navzájem se lidé potáhnou vpřed. Že by však něco bylo dokončeno očekávat také nelze. Na výsledky je ještě brzy, ale jestliže si dokážeme pracovat na svém s tím, že to děláme s láskou a radostí, pak přijde den, kdy nyní realizované, bude to, co chceme a co nám do života přinese pocit klidu a naplnění.

Mandala na srpen 2015

Osudové číslo 1
Na jedničky v srpnu čeká nutnost se jednoznačně rozhodnout, protože je ten pravý okamžik vzít to nejlepší, co se jim nabízí. Je třeba si však dát pozor na to, s kým jedničky budou ve styku, ne každý totiž s nimi bude chtít jednat upřímně, zvláště ti nově příchozí. Obezřetnost by je pak měla uchránit toho, aby příznivé energie přišly na zmar a začátek jejich projektu mohl proběhnout bez komplikací.

Osudové číslo 2
Dvojky nyní využijí svou pečovatelskou, smířlivou povahu a týmového ducha, prostě půjdou za tím se družit s ostatními. Musí však počítat s tím, že ne každý na tom bude tak dobře, jako ony a dvojky tedy mohou narazit na odmítnutí možná i agresi. Jestliže se jim podaří nebrat to osobně, s pochopením pro druhé, pak jejich společenské nadchnutí bude korunováno úspěchem a naplněním. Dvojky by se neměly nechat strhnout k jednání, které by nekorespondovalo s jejich přátelskou povahou.

Osudové číslo 3
To trojkám se v srpnu bude dít něco, o co nestojí, ale ne proto, že by se děla změna, která by jim měla přinést něco špatného, jen prostě něco neznámého. Proto se trojky raději stáhnou a budou vyčkávat, jak se situace vyvine dál. Ohrožení od ostatních však čekat nemusí, naopak vstřícnost druhých bude bezbřehá. Něco si malovat na růžovo nemá smysl, ale hledat profit, pozitiva s nohama na zemi a umožnit posun vpřed jednoho dne přinese to, co trojky touží mít.

Osudové číslo 4
Čtyřky mají v tomto měsíci příležitost projevovat se tak, jak jim je vlastní, tedy prakticky, racionálně a poctivě. Možná budou mít pocit, že nemají mnoho prostoru pro manévrování, že se na nich chce přespříliš, ale budou vnímat, že i druzí jsou na tom podobně. Aby nikdo nestál v koutě, pak je jen jedna cesta, a to prostě zkusit, co půjde. Vytrvalost a zkušenosti čtyřek s energiemi pohne, jen to chce trochu trpělivost a správné načasování.

Osudové číslo 5
Na pětkách teď bude, aby se důkladně soustředily a nejednaly bez uvážení. Je totiž velice snadné se ztratit ze své cesty a dát se na bloudění. Na začátku jsou tu pěkné tendence, jako by všechno mělo jít samo, navíc s podporou stejně naladěných lidí, ale pak se všechno pěkné začne rozpadat a cíl se rozplyne jako pára nad hrncem. Doporučením karet je tedy neustálá pozornost a držení si svých věcí ve svých rukách.

Osudové číslo 6
Srpen je šestkám nakloněn a skýtá šanci se solidními výsledky, i když je nelze očekávat také do konce měsíce. Bude to přece jen chtít více práce a času, aby se šance proměnila v realitu. Reakce, podpora okolí bude přímo ukázková a navíc se šestky hodně naučí. To, co bude šestkám pomáhat je jasné zaměření na cíl, tedy vědomí, co chtějí a co je pro ně důležité, aby si zbytečně netrousily energie na slepé uličky.

Osudové číslo 7
Sedmičky se mají tendenci ztratit, a to jen proto, že nevědí, co chtějí, jaký mají cíl, jaký je jejich záměr. Ale někdy zabloudit je také dobré, a tak se právě jeví ztráta směru pro sedmičky v srpnu. Dostat se z takové situace bude jen na sedmičkách samotných. Navzdory všem okolnostem se sedmičky zmuží a naleznou opět pevnou půdu pod nohama a směr. Není nutné něco násilně tlačit, ale zkusit přijmout fakt, že i ony se mohou někdy na své cestě ztratit. V tom spočívá lidská dokonalost.

Osudové číslo 8
Osmičky nyní činí kroky, které jsou podepřeny ochotou dávat i přijímat pomoc. Nic nedělají bez rozmyslu a jedou na jistotu. Pro ostatní bude nutné dát jasně najevo, že to, co se děje, také osmičky chtějí a jsou pro to rozhodnuté, pak dosáhnou i podpory, kterou potřebují. Konec měsíce přinese obrat, na který osmičky dlouho čekají a ty pak nabudou jistotu, že jsou na správné cestě. Ani osmičky by neměly zbytečně něco tlačit, ono všechno má svůj čas.

Osudové číslo 9
Devítky v srpnu zapracují na svém zajištění. Vědí jak, nic jim neschází k realizaci a mohou tak bez obav vzít vývoj do svých rukou. Pomoc čekat nelze, ale je dobré počítat s tím, že pomoc budou moci poskytnout devítky druhým. V procesu se ukáže, že je nutné ještě pracovat dál, možná i jinak, aby se očekávaný efekt k devítkám dostavil, protože přímá cesta k výsledku nyní neexistuje a musí se tedy nejprve vytvořit podmínky, aby cíle bylo dosaženo.

Červenec 2015

Slunovrat, který proběhl 21. června, má za následek, že červenec se bude odvíjet ve znamení změny. Chtě – nechtě je něco za námi a nyní je třeba upřít zrak před sebe, chcete-li do budoucnosti a přijmout nové energie jako impuls pro novou cestu. Možná to bude vypadat, že celé lidstvo se žene kamsi vpřed a jeden chceme předběhnout druhého, a určitě vynaložené úsilí a zájem budou mít patřičný efekt. Protože nyní jde o to, postavit se na novou startovní čáru a dát se tou cestou, která se nabízí, protože v tuto chvíli je to opravdu ta správná cesta, která každému z nás má přinést radost a potěšení. Teď už jen stačí vědět, co chceme nebo si to rychle promyslet a udělat krok vpřed. Kdoví kdy zase přijdu tak příznivé energie.

Mandala na červenec 2015

Osudové číslo 1
Energie proudící v červenci k jedničkám mají za účel nastolit v jejich životě rovnováhu, pořádek, jistotu i pocit bezpečí. Samy jedničky se sice z počátku budou držet zpátky, spíše vyčkávat, ale jakmile nabudou jistoty a přesvědčení, že jsou správnou cestou, tak se energicky a bez možnosti nechat se čímkoli odradit pustí do realizace svého záměru. Lidí okolo sebe se jedničky opravdu bát nemusí naopak, jestliže si uvědomí, jak jsou pro ně jejich blízcí i přátelé důležití. To, co je dosud blokovalo, se krásně vyčistí a jedničky se tak budou moc uvolněně vydat za svou budoucností.

Osudové číslo 2
Dvojky mají pocit, že toho na nich poslední dobou bylo opravdu mnoho a to jediné po čem touží, jsou prázdniny, dovolená, prostě klid. Samy neváhají za tímto účelem udělat vše, ať už v podobě investic nebo nějaké formy izolace, co je třeba, aby si ten klid zajistily. V okolí se postup jedniček bude poněkud míjet účinkem, stále bude dostatek takových, kteří budou za dvojkami chodit s nabídkami, jak si červenec vyplnit nějakými aktivitami. Možná by pomohlo vysvětlit pohnutky, proč chtějí mít dvojky trochu klidu a odpočinout si. Jestliže si ten klid dvojky dopřejí, již koncem měsíce samy ucítí, že se jejich organismus regeneroval a opět mají chuť být aktivní a něco si užít.

Osudové číslo 3
Trojky si sice budou mít pocit, že si musí své obhajovat, aby je o těžce nabyté pozice někdo nepřipravil, ale spíše to bude vnitřní osobní boj, než že by někdo na něco útočil. Jakmile toto zjistí, trojky se uklidní a samy sobě přiznají, že jim nejde o to, co se děje okolo nich, ale v nich, a že se jen nějaký čas obávaly pustit se do realizace svých snů. Ale možná nebyly jen vhodné konstelace, které by jim s tím pomohly, což se právě v červenci pro ně mění. Všechno a všichni jim nahrávají a trojky se nyní mohou s odvahou a sebedůvěrou pustit do realizace. Snad jen by neměly zapomínat, že ony jsou strůjcem svého štěstí, takže by jejich kroky, měly být okořeněny jistou dávkou zodpovědnosti.

Osudové číslo 4
O čtyřkách se opravdu nedá říct, že by na první prázdninový měsíc nahlížely s optimismem, ale spíše se soustředí na promyšlení taktiky, jak dosáhnout toho, co mají v úmyslu. Od čtyřek se nedají očekávat podrazy, ani že by si něco předem nepromyslely, takže půjdou cestou uvážlivou a férovou, i když v ní nebude prostor pro radost a uvolnění. To by však v létě uvítalo jejich okolí, prostě nebrat všechno tak vážně. Užívat si, hrát si, neznamená být nezodpovědný. Tak by se čtyřky neměly bát projevit své vnitřní dítě a prožít červenec s dětskou zvědavostí a radostí, protože slunce svítí i pro ně.

Osudové číslo 5
Pětky jsou možná přesvědčeny, že doba prázdnin byla vymyšlena jimi a pro ně a opravdu mají tento červenec v úmyslu prostě prožít, využít a užít pro poznávání, cestování a komunikaci. Ať si k tomu přiberou kohokoli, pak nemohou litovat. Takže červenec pětek bude plně v jejich režii a všechno co, k nim během něho přijde, budou pětky řešit s přehledem.

Osudové číslo 6
I šestky budou mít červenec takový, jaký si ho představují, chtějí… v kruhu blízkých, milovaných, obklopeny láskou a krásou. Samy si ponesou ve svých energiích radost, lásku, pocit naplnění a pro ostatní bude radost s nimi být. Šance přicházející tento měsíc mají opravdu velkou příležitost se realizovat, což šestky mají tendenci využít alespoň zkusit udělat pár kroků cestou, která se jim otevírá. Změna je uskutečnitelná a šestkám nebude scházet nic, co by jim bránilo ji naplnit.

Osudové číslo 7
Jestliže mají sedmičky úmysl učinit zásadní krok ve svém životě, pak mají vhodné energie to uskutečnit. Zachovají si jistou dávku opatrnosti a zdrženlivosti, ale když nabudou jistoty, pustí se do díla. Jestliže však jejich kroky budou důkladně promyšleny, vlastně realizovatelné, a samy projeví ochotu nejen o tom mluvit, ale také něco dělat, pak mají na své straně vše a všechny, prostě jim kde kdo půjde na ruku. V opačném případě budou, v lepší variantě, ignorovány, v horší hozeny přes palubu. A možná neumělým způsobem se mají sedmičky tendenci do něčeho pustit. Jde o posun, a to nemusí zákonitě znamenat boj.

Osudové číslo 8
A je to tu!… Změna… Nyní je už jasné, že co bylo třeba dokončit, je hotové a je na čase jít dál. Osmičky se s nadšením a důvěrou pustí naplnit své touhy a získávat nové zkušenosti. Proti nim nikdo nepůjde, protože jejich okolí, možná konečně, chápe, o co jde, a jestliže si osmičky řeknou o pomoc, pak jim ochotně bude poskytnuta. Je však potřeba jasně vyjadřovat svůj názor a nehrát skryté hry, jinak by opět vyvolaly boj, o který samy nestojí. A i když je vše teprve na začátku, tak přece jen je to začátek.

Osudové číslo 9
Jakoby devítky zapomínaly, kým jsou a co mají v sobě a opět pozvednou zbraně a i v červenci se pustí do boje. Radost jim to samozřejmě nepřinese, jen starosti a zoufalství. Paradoxem je fakt, že bojovat není s kým, za co, ani proč. Získat si druhé přitom není zásadní problém, přesvědčovat devítky umí. Možná si neuvědomují, že jsou to ony, kdo si svůj život vytváří. Když budou postupovat tak, aby ony měly ze svých činů radost, pak jejich bloudění bude přece jen cestou, která přinese něco velmi důležitého. Jinak se opět ztratí a beznaděj pak bude na místě.