Organizace výuky

Od ledna 2018 výuka v Trutnově v těchto formách a cenách:
1, Individuální výuka:
Cena 5 000,- Kč za 1 semestr
Platba probíhá rezervační zálohou 1 500,- Kč na každý semestr. Následně se při každé lekci platí v 1. semestru doplatek na lekci 318,- Kč za lekci, ve 2. semestru pak 350,- Kč.
Termíny výuky probíhají ve 14 denních intervalech nebo po dohodě.
2, Skupinová výuka:
Cena 4 300,- Kč za 1 semestr
Platba probíhá rezervační zálohou 1 500,- Kč. Následně se při každé lekci platí v 1, semestru doplatek na lekci 254,- Kč, ve 2. semestru pak 280,- Kč.
Termíny probíhají ve 14 denních intervalech.
Ve skupině je 2 – 5 studujících.
Skupina vzniká, až po přihlášení min. dvou studujících a po úhradě zálohy. Jestliže se nesejde dostatečný počet studujících, budete mít možnost studovat individuálně, ale v odpovídající ceně.

Nejbližší předpokládaný začátek skupinové výuky:
září 2019 nebo po dohodě


Platba v obou variantách probíhá takto:
Rezervační záloha 1500,- Kč je uhrazena převodem na účet po přihlášení se k výuce na email s níže uvedenými údaji na základě potvrzovacího e-mailu s údaji potřebnými k platbě. E-mail očekávejte do 2 dnů od odeslání přihlášky.
Doplatek bude uhrazen proti dokladu při každé probíhající lekci.


Přihlášení e-mailem:
Do předmětu zprávy uveďte buď: 1, Škola numerologie – individuální
2, Škola numerologie – skupinová
Na e-mail danarydlova@spravnoucestou.cz zašlete tyto údaje:
celé jméno a příjmení
datum narození
adresa
telefon


Storno podmínky
Jestliže si svou přihlášku rozmyslíte a rozhodnete se nenastoupit a zároveň písemně oznámíte své rozhodnutí do 15 dnů před započetím výuky, bude Vám vráceno do 30 dnů po zrušení přihlášení z rezervační zálohy 50%.
Při pozdějším stornu celá rezervační záloha kryje mé náklady a čas s přihláškou spojené. Lze však po dohodě svou účast nahradit jinou osobou.
Přihlášku na kurz lze použít i jako dárkový poukaz (domluva proběhne přes e-mail).
V případě nemoci u individuální výuky nalezneme jiný termín. Ve skupinové výuce Vám celá lekce bude nahrána ve formátu MP3 a zaslána ke zpracování a přípravě na další lekci. Pokud byste vyžadovaly individuální náhradu, pak cena takové lekce je navíc ve výši 500,- Kč.
V případě, že by vznikla překážka na mé straně a nový semestr by tak nemohl začít v daný termín nebo v nejbližší době k danému termínu vyhovující oběma stranám, pak bude rezervační záloha vrácena v plné výši. V případě mé nemoci si vyhrazuji právo na změnu termínu.


Účastnická dohoda
Zasláním přihlášky souhlasíte s touto účastnickou dohodou.
Při zrušení přihlášky z Vaší strany berete na vědomí a souhlasíte se storno podmínkami.
Při zpracování Vaší přihlášky se řídím dle zákona č.101/2000 o ochraně osobních údajů v platném znění.
Jestliže se účastník rozhodne předčasně ukončit svou účast ve Škole numerologie, uhrazené platby mu nebudou navráceny.
Účastník se zavazuje, že nebude veřejně publikovat nebo medializovat veškeré informace získané v lekcích a při výuce bez mého písemného souhlasu a odsouhlasení a zároveň nebude veřejně prezentovat dění a skutečnosti ve škole probíhající bez mého souhlasu.
Každý účastník lekcí a kurzů nese za sebe plnou odpovědnost, včetně chování k ostatním osobám a účastníkům v místě konání pořádaných akcí.
Pořadatel semináře není zodpovědný za účastníkovy případné ztráty, škody nebo zranění. V případě nemoci či úrazu si účastník hradí lékařskou péči sám.
Je zakázáno vstupovat pod vlivem jakýchkoli návykových látek a alkoholu, stejně jako je užívat či kouřit v prostorách pod hlavičkou firmy Dana Rýdlová – Správnou cestou.
Pokud účastník trpí psychickým onemocněním, doporučuji, před absolvováním jakékoli mnou pořádané akce, konzultaci s lékařem.
Účastník se zavazuje sdělit jakékoli prodělané závažnější onemocnění, včetně psychických problémů, infekčních onemocnění před začátkem akce mé osobě. Pokud si není jist svou účastí, před přihlášením požádá o konzultaci o vhodnosti absolvování lekce či kurzu.

Leden 2017

Leden nového roku 2017 v nás bude vyvolávat svými energiemi mnoho pochyb. Naše mozky si užijí opravdu „myslitelské“ období, ale přesně v prapůvodním duchu svých funkcí, takže nás pěkně na začátku toku zase naše hlavičky vyděsí. To pěkné na tom bude, že na to nebudeme sami. Jistě najdeme spoustu podobně smýšlejících a to vzájemné naladění nám jistě bude podporou. ALE, a píšu to „ale“ opravdu velkým písmem, to si hodíme klacky pod nohy hned na startovní čáře. Chceme to?… Tááákže. Leden je o tom „hodit se do klidu“. Netlačme na sebe, nehoňme se, znovu se nadechněme… tááák… a teprve teď udělejme ten první krok do tohoto měsíce a roku. Vyrovnávejme své energie, hlídejme si správný poměr mezi prací a odpočinkem, mezi myšlením hlavou a srdcem a nalezněme svůj vnitřní pokoj. To, že něco začíná nového, neznamená, že máme ztratit důvěru nebo, že bychom se měli začít chovat jinak, než slušně.

Mandala na leden 2017

Osudové číslo 1
Od jedniček si leden žádá odvahu pustit se do nového dobrodružství. I když hned první dny ledna budou poznamenány nejistotou, díky přechodu z jedné úrovně do druhé, tak se jistě vyplatí se takovou cestou vydat. Napomůže jim, když v sobě vybudí zájem, aktivitu a nastoupily cestu za svými nápady a myšlenkami. Jedničky by neměly očekávat velké výsledky, ale jistě se dočkají slibných vyhlídek do budoucnosti, když směle nastoupí cestu s radostí, důvěrou, nadšením a zodpovědností.

Osudové číslo 2
Dvojky se v prvním měsíci roku 2017 rozhodnou udělat správný krok, i když si jsou vědomi toho, ž se musí s něčím rozloučit, od něčeho odpoutat a nalézt si svou vlastní cestu, která je jich srdci blízká. I když se dvojky raději realizují v týmu, teď jim štěstí přinese, když samy budou iniciativní, samostatně uvažující a rozhodnutí nebudou dlouho zvažovat. Jen tak totiž mohou nalézt poklad. Ať už se jedná o jakoukoli formu zlepšení, pak jim letošní leden opravdu nadělí vrchovatě.

Osudové číslo 3
Trojkám přichází s lednem i příležitost nalézt štěstí, tedy pokud nepůjdou cestou druhým ubližovat, k čemuž mají nakloněné osobní energie. Ale lepší než boj je jistě cesta vedena srdcem a citem, takže když zvolí správnou formu, pak jim lednové vyúčtování vyjde opravdu se ziskem. Ale karty upozorňují na možnost se na své cestě také zatoulat a skončit v temném koutě, takže by trojky opravdu měly naslouchat svému vnitřnímu vedení a ne hlavě.

Osudové číslo 4
Čtyřky jsou více než připravené vrhnout se do nového roku s odhodláním a motivací svůj život nebo cestu změnit, ať už je sázená růžemi nebo kopřivami, ale pocit, že to je každopádně správná cesta si nenechají vzít. A i když některé kroky budou těžké, tak si čtyřky dokážou rychle dojít tam, kam mají v lednu namířeno. Tedy jestliže mají cíl, záměr nebo sen, který chtějí uvést v realitu.

Osudové číslo 5
Pětky nejprve na počátku roku doběhnou ty věci, které naslibovaly, ale samy nevěřily, že by je uskutečnily. Budou tedy hledat jinou cestu, na kterou se jim tedy ale vůbec nebude chtít. Opět vyplavou napovrch věci z minulosti, a pětkám budou ze skříně vylézat kostlivci. Ale to je jen dobře. I pětky by si měly udělat v životech, hlavách a srdcích pořádek, který je uvolní, osvobodí a učiní reálnějšími. A opravdovost, pravdomluvnost, otevřenost a důvěra je to, co je v lednu pětkám nejpřínosnější.

Osudové číslo 6
Šestky si chtějí první měsíc nového cyklu užít, ale ještě nejprve před přijímáním je potřeba něco odevzdat, uklidit, ukončit. Jestli je to pro šestky těžké, pak ať si představí tu svobodu, když to nepotřebné vyhodí nebo předají někomu potřebného… svobodné, co?! Takže jestliže šestky chtějí užívat, pak mají nadějné vyhlídky a šťastná hvězda jim svítí na cestu, pokud se nepřiváží tlustým řetězem k věcem minulým, zbytečným, omezujícím.

Osudové číslo 7
Sedmičky vstupují do nového roku s dobrou náladou, i když netuší, jakou cestou se vydat, když je tu tolik možností. Snad jim pomůže, když jim napovím, že boj, samolibost, sobectví a zloba není tou správnou cestou, spíše zbytečnou. Naštěstí nad sebou mají mocnou ochranu, která jim pomůže volit si skutečně to správné a to, co jim pomůže se seberealizovat. Do začátku jim tedy karty radí, aby samy sebe neobelhávaly, nevěřily slibům ani neriskovaly, ale dělaly to, co je nutné a k tomu poctivě.

Osudové číslo 8
Osmičky v lednu nemusí být ani odhodlané ani zodpovědné, protože mají svou cestu jasnou a věří jí. Navíc jejich možná dosud sólová cesta splyne s cestou někoho jiného s podobným zaměřením. A osmičkám tedy nezbude nic jiného, než se svou cestou vydat. Ale ony to brát jako nutnost opravdu nebudou, spíš si radostně poskočí vpřed. A svým nadšením, odvahou a motivací se dostanou přesně tam, kde chtějí v lednu být. Ale samozřejmě je dobré i pro osmičky vědět, jaký to ten cíl je, aby se nemusely zdržovat dlouhým rozjímáním nad svou existencí, když je na čase jít vpřed.

Osudové číslo 9
Leden pro devítky bude rychlým měsícem plný pohybu, nových zpráv a změn. Ale budou se jistě potýkat se svou neochotou cokoli měnit, především sebe a svůj pesimistický pohled na vše, co se jich týká i netýká. Přitom si právě teď mohou roztočit své kolo štěstí tím správným směrem. Pro ně však bude důležitější boj a hájení si svého, i když jim to štěstí nepřináší. Karty jim radí, aby vystoupily ze svého stínu a dopřály si kousek toho štěstí.

Leden 2018

Měsíc leden si nese energie nových impulsů, nových nadějí, chuť něco podniknout, něco, co zcela koresponduje s našimi pocity. Na tenhle měsíc jsme dost dobře připravení, a protože nezapomínáme na zkušenosti z předchozích období, tak se do ničeho nemáme v úmyslu vrhat po hlavě. Již tento měsíc budeme vnímat, že všechno má dvě stránky a nelze zanedbávat ani jednu z nich. Přece jen bychom neměli zapomínat, že se z numerologického hlediska jedná o jedničkový měsíc v dvojkovém roce, což je naprostý protiklad. Projevit by se tento fakt měl v kontaktu s druhými lidmi. Jednička povede k osobním zájmům, sobectví, prosazování sebe sama, což může vyvolat konflikty, na víc takové, kde nikdo nevyhraje, bude jen mnoho poražených. Takže takovou tou správnou cestou, jak zvládnout leden roku 2018, bude soustředit se na své cíle a na sebe sama, ale s ohledem na budoucnost, v které budou figurovat i další lidé, z čehož plyne, že zdravé sebevědomí ano, ale zamindrákované sobce v nás v lednu schováme do skříně (ono se nám třeba někdy hodí, ale teď ne). Ono jde totiž o to, že si nyní pokládáme základní kámen celého roku a jistě nechceme, aby naše budoucnost stála na chabých základech.

Mandala na leden 2018

Osudové číslo 1
Jedničky, Vy nevstupuje do nového roku s optimismem a v pohodové atmosféře, ale zkuste se kolem sebe rozhlédnout a nalézt v sobě opět rovnováhu a jistotu a hned se Vám do cesty přižene slibná příležitost. Jistota, to bude Vaše téma tohoto ledna, protože máte potřebu něčeho zajištěného a ono přichází jen to, co skýtá příslib něčeho zajímavého, ale… Zapomeňte na své „ale“, odložte strach a pochybnosti a přijměte to, co přichází, protože to Vás během prvního měsíce může přivést na stupně vítězů. Karty vysloveně radí, odložit vše, co už má být za Vámi, chopit se iniciativně své příležitosti a jít tam, kam Vás to vede.

Osudové číslo 2
Pro Vás, Dvojky, nastává tímto lednem Váš rok a plně si to uvědomujete a jste připravené jít si za svým, protože příhodnější doba zase nastane až, až… Nenechte se ani odradit jedničkovým měsícem, jenž Vás bude poněkud blokovat v rozletu. Ale Vy nyní létat nikam nemusíte, protože potřebujete budovat základy domácího štěstí, jinak řečeno pracovat na svém zázemí. To je to, co Vám může doslova vynést zisk, s kterým budete moci počítat do budoucna. Rada karet je tedy naprosto jednoduchá… dělejte to, co děláte rády, co Vás těší.

Osudové číslo 3
Trojky, v tomto měsíci vnímáte své nadějné vyhlídky do daleké budoucnosti. Otázka zní, zda jim věnujete dostatek energie, aby se uskutečnily, nebo se oddáte zábavě a budete oslavovat to, že máte své nadějné vyhlídky. Ano, chápete to dobře, s tím na konci měsíce bude z nadějných vyhlídek jen marnost a draze zaplacená zábava. Tady tedy k lepšímu výsledku povede jen jedna cesta, zpomalit, ale i tak vzít pevně do rukou své věci a začít je realizovat. Neměly byste zapomínat na smysl svého konání a zapomeňte na to, že za Vás v lednu někdo něco udělá, nebo že se to dá tak nějak „ošulit“. Anebo dá, ale Vy pak nebudete vítězem.

Osudové číslo 4
Čtyřky, Vy víte, co se chystáte podniknout a jak si to užít. Na počátku bude vše vypadat nadmíru dobře, samy se chopíte iniciativně příležitosti, využijete všechny dostupné prostředky, poradíte si s každým problémem. A to všechno, protože to máte již skvěle vymyšlené, naplánované a věříte sobě i svému projektu. Nedejte se však odradit náročností. Celým smyslem Vaší záležitosti je dát věci popořádku a to pěkně od základů a posunout se dál. Jestliže na toto zapomenete, pak nejen že své představy neuskutečníte, ale přijdete i o to, co jste měly doposud. Buďte trpělivé a nečiňte nic násilím.

Osudové číslo 5
Pětky, Vám se do ledna, a potažmo do nového roku, ani nechce vstupovat, i když víte, že ho přeskočit nelze. Ale velmi rychle zjistíte, že je všechno jinak a mnohem lépe, než jak jste očekávaly. Což velice rychle napraví Vaší náladu a pustíte se do nového dobrodružství zvané rok 2018. Hnedle totiž zjistíte, že to zase až taková nuda nebude a ještě můžete dosáhnout cíle dřív, než byste kdy předpokládaly. Ale zase nešlapejte na plyn moc zhurta, teď to chce stát nohama na zemi a pracovat na tom, co se ukazuje jako nezbytné.

Osudové číslo 6
Šestky, Vy se potřebujete v tom letošním lednu nejprve zorientovat a nalézt v něm smysl a směr, kterým se budete chtít pustit. Dopřejte si trochu svobody a nedávejte výsledku takový význam, když jste teprve na začátku. Pro Vás nyní platí „čím víc svobody, tím víc možností“. Takto Vám všechno bude zapadat do sebe jako kolečka v hodinkách a získáte přesně to, o co nejvíce stojíte, tedy vyladění vztahů s druhými, i s těmi, co se dosud domluvit nedalo. Zachovejte si důvěru a nescházejte ze své cesty… tak Vám radí karty.

Osudové číslo 7
Sedmičky, i Vy si potřebujete nejprve něco vyjasnit, vyříkat, prostě vyčistit vzduch, abyste si uvolnily cestu vpřed. A to by mělo opravdu skvěle zabrat, protože jakmile si uklidíte stůl, obrazně řečeno, hned je tam prostor pro něco zajímavějšího se slibnou budoucností. Jakmile toto učiníte, budete opět vidět svou cestu v jasných barvách a o svém cíli již nebudete pochybovat, navíc ho snadno dosáhnete. Karty radí, abyste se nenechaly odradit maličkostmi, ale soustředily se na velké cíle.

Osudové číslo 8
Osmičky, Vám první měsíc tohoto roku nebude začínat v příznivých energiích, protože se nejprve budete muset stáhnout, abyste počkaly na lepší vítr. Zaměřte se tedy na své slabší stránky a omezení, a řešte je. Neznamená to však, abyste opouštěly své vize a záměry, ty si uchovejte a dejte se do kupy. Jakmile to zvládnete, začnou se dít divy a otevřou se Vám dveře k netušeným zítřkům, navíc se vše vyrovná. Žádný stres, hezky v klidu a s důvěrou jděte za svým, jen s malou zastávkou na pohled do mapy.

Osudové číslo 9
A Vy, Devítky, budete mít hned od prvních dnů měsíce pěkně napilno, protože opět stojíte na začátku a je na Vás, jakou si vytvoříte svou další budoucnost. Zatím karty naznačují lehkomyslný přístup, spíše rozhlížení, než konání, ale okolnosti Vás postaví před nutnost zaujmout jasný postoj a učinit rozhodnutí, i když nebude na čem stavět. Proto je potřeba změnit svůj postoj, abyste si vytvořily samy své energie takové, které Vám pomohou ujasnit si své záměry a pevně si vytyčit svou cestu.

2018 – roční náhled

Tak, jak slyším od mnohých z Vás, ohlížet se za rokem 2017 opravdu nechcete, označujete ho za „hrozný“, ale znáte mne, nebo mě právě poznáváte, a tudíž z toho plyne, že naopak něco, co se pojmenovává synonymem hrozný je v podstatě výzvou. Takže když se ohlédnu za tím rokem 2017 z energetického hlediska, každopádně nám, jako jedničkový rok, položil základ, který bude určovat dění v dalších letech. Ne, ne, nezavírejte tu stránku! Tak hrozné to nebude! Zkuste se na to podívat se mnou, z jiného úhlu, než jste zvyklý.
Pro mě osobně byl ten rok 2017 jiný, než jsem si ho „malovala“ a bylo nutné se jeho energiím přizpůsobit, takže „hrozným“ bych ho neoznačovala, ale jiným určitě. A to jiné, položilo základ dalšímu dění, ať už v osobním nebo profesním životě. Neznamená to však, že to bude špatné, když to bude jiné. Prostě my si někdy vytyčíme cestu, která se nám zdá jako správná, ale když na to přijde, nastanou okolnosti, které nás nutí měnit směr, a změnit směr neznamená sejít z cesty, ani z té správné. Ano můžeme se zuby nehty držet starého plánu nebo přijmout to, co přichází. Vždy máme možnost volby. A protože nevíme, kam nás ta cesta, kterou zvolíme, přivede, tak nemůžeme udělat chybu, ale jen získat zkušenosti. Takže čehokoli se obávat není na místě. Jak říká Neale Donald Walsch „život je změna a změna je život“. A právě o tom byl rok 2017… nový cyklus zákonitě musel přinést změnu, ať už jsme si to „malovali“ jakkoli, ale stále to byl náš život, možná jiný, ale ne hrozný.
No, a na ten úvodní rok cyklu navazuje rok 2018. Když se na to číslo dívám, napadá mě v první chvíli paralela jako v řecké abecedě, kde se znaky nějak nazývají (∑ = sigma nebo třeba Ω = omega).
Takže 2018 by se dala stručně přeložit jako „spolupráce Boha s člověkem vedoucí k naplnění“.

Je to skvělý rok pro nalezení prostoru své realizace, ať už se to týká práce, koníčků či vztahů. To co jsme loni „vymysleli“, tak letos doladíme a začneme uskutečňovat. Opět je tu čas, kdy se budeme učit myslet v celku, tedy ne jen hlavou, ale i srdcem, spojíme tak logiku s intuicí. A jestli jste zatím neuměli nebo měli strach učinit nějaké rozhodnutí, pak využijme pro takový čin právě ten rok 2018, protože to číslo roku přece symbolizuje „spolupráci Boha s člověkem vedoucí k naplnění“.
Číslo jedenáct má ve velké arkáně Tarotu karta Síla (používám původní číslování tarotových karet). Tradiční význam této karty znamená odvahu, trpělivost, popisuje nekonečnou sílu ducha k ovládání naší zvířecí podstaty. Nás při tomhle slovo spíše napadá sarkastické „To je síla!“, než abychom zjišťovali, jak jsme na tom se svou sílou, mocí, vydrží, odvahou, touhami, sebekontrolou a laskavostí. Proto možná právě teď je ten správný čas prožít rok síly.

Ten rok 2018 bude mít z numerologického hlediska dvě vibrace. Samozřejmě při redukování součtu je to jasná dvojka, ale ta mezisoučtová jedenáctka se nedá přehlédnout. Je to mocná, tzv. mistrovská vibrace, prospěšná pro ty, kteří se věnují pomoci druhým lidem. Ti, co již takovým způsobem pracují, ty podpoří, a ti co se v teprve v této oblasti hledají, tak v nich může probudit jejich schopnosti a pomoci jim s cestou k jejich životnímu poslání. Čerpat z těchto energií si ale vyžaduje již být na vyšší úrovni vnímání a ochotu přijmout nejen etický závazek z toho vyplývající, ale i ochotu nechat se vést vyšším vědomím.
Ne všichni však mají potřebu, touhu nebo ambice zasvětit svou životní cestu oduševnělé a humanitární službě, každodenně se zabývat duchovními tématy a být světlem – majákem pro druhé. Pro ty, ale i pro ty, co „pojedou“ v jedenáctce, ale zachovávají si běžný život, bude mít rok2018 vibraci čísla dvě. Určitě by se všem mělo ulevit, protože se můžeme těšit na první ovoce z loni započatých projektů. Ne, nic velkého nečekejte, ale příslib lepších časů, tu znát bude. Ani se nebojme, že když už nejsou na pořadu dne jedničkové vibrace, že už tedy máme všechno na dalších osm let striktně nalinkováno a nic nového už nepřijde. Naopak, dvojka přináší stále nové nabídky, navíc, když se k již rozjetému postavíme čelem, nalezneme i to řešení.
Dvojka z numerologického hlediska se dá nazvat synonymem pro intuici. S nadhledem by se dalo jednoduše říct, že můžeme odložit ty z loňska myšlenkami zaťaté hlavy a nechat se vést tím tenkým hláskem našich duší. Proč říkám „tenkým hláskem“? Duše totiž nekřičí, nepřikazuje, nezakazuje, nesoudí, pouze napovídá, a když máme srdce otevřené, pak nám usnadňuje tu naší cestu pozemským životem. Takže s tou intuicí může proměnit naše sny v realitu.
Už v prosinci loňského roku, jsem Vám psala o udržování se ve svém středu. Byl to takový trénink na letošní tok, protože dvojka nejen přináší dva úhly pohledu na jednu věc, ale také v jakémkoli rozhodování udržování rovnováhy.
Jednička byla o „JÁ“, dvojka jako její protipól je o „ MY“. Takže to bude rok vzájemných vztahů, společné práce, rok plný citů, pocitů a když si těch dvojek dáme víc, tak i emocí, ale to je právě o tom, vybalancovat svoje energie s energiemi, které k nám přichází.

Síla = energie. Když se na letošní kartu podíváme z tohoto úhlu, pak už je snadné si položit tu správnou otázku: Co si podmaňuji silou?… Kde svou sílu nepoužívám a proč?… anebo třeba: Kde si příliš prosazuji svou a vynucuji si výsledek silou?… Vůbec, otázky jsou prospěšná věc. A my se málo ptáme. Zeptat se, něco nevědět, považuje za slabost. A přitom v tom je síla. Proto si vlastně vážím svých klientů… že se nebojí přijít, říct, že mají problém a potřebují pomoc, podporu. V tom je ta síla, v tom je vidět, že i když nevědí kudy kam a jak, když se cítí slabí, na dně, u konce s dechem, použijí něco ze své netušené síly, odvahy, aby našli pomoc.
V každém nás dřímá nějaká síla, když ji v sobě nalezneme, přijmeme a dokáže mi ji zvládat, použijeme ji jako tvořivé energie. Už nemusí pátrat po tom, jak si správně přát, vytváříme tak svou realitu vlastní silou. A už jsme vlastně zase na začátku. Stáváme se mistry svého života a z „obyčejného“ života vytváříme mistrovské dílo.
Přeji v tom roce 2018 nejen zdraví a štěstí, ale i sílu, jež Vám pomůže vytvářet svou realitu v té nejlepší kvalitě.
I v tomto roce se budete setkávat s tarotovými výklady pro jednotlivá osudová čísla. Své osudové číslo spočítáte takto:
15. 9. 1973 = 1 + 5 + 9 + 1 + 9 + 7 + 3 = 35 = 3 + 5 = 8 = osudové číslo

2017 – roční náhled

Jako každoročně, abychom viděli souvislosti, se musíme nejprve ohlédnout za rokem předchozím.
Rok 2016 ukončoval numerologicky devítiletý cyklus, prošli jsme jedním úsekem a devíti fázemi cyklu, který se loňským rokem ukončil. Opravdu devítkový rok na nás zatlačil a nutil nás dokončit projekty, které měly být skončeny.
Není důležité, jestli dopadly podle našich představ, protože nyní nastává nový cyklus a z numerologického hlediska se rok 2017 ponese v principech čísla jedna.

Roční číslo 1 znamená nový začátek, nový záměr, iniciativu. Proto není důležité, jak naše předchozí bilance a projekty jsou úspěšné. Nyní nastává možnost se i k projektům z minulé doby postavit jinak, podstatné je angažovat se, nestát v koutě, nečekat kdo, co, za nás udělá, jak se věci samy vyvinou. My jsme opět ti, co vytváří svou realitu, a pokud nezapomeneme na to, že jsme na začátku a to, co a jak pojmeme, udáme ráz, tempo, energii do dalších let. A nejsou to jen věci, události, ale i my sami co je nyní na pomyslném začátku a znovu přichází na pořad osobní rozvoj, který je právě v prvním roce obzvláště důležitý.
Vše, co se v tomto roce nastartuje, má reálné šance na úspěšný rozvoj. Prakticky máme za úkol se do starých, ale i nových projektů zapojit. A takovým prvním krokem je, že si vytvoříme čas sami pro sebe, ponoříme se do sebe a ujasníme si cíle, bez toho, abychom prosazovali své ego.
Jedničkový rok nám posiluje uvědomění si sama sebe, ocenění se, lásku k sobě, sebe-motivaci i vůli. Na druhé straně budí ego, uzavřenost, pochybnosti o sobě a táhne do samoty. Výzvou nám je tak věrnost sobě a svému duchu.
Rok 2017 bude skvělým rokem nalézt si novou práci nebo se pustit do podnikání, začít něco studovat, prostě se něčemu učit, pustit se do nových projektů, jak v práci, tak v osobních zájmech a zálibách. Jestli jste dosud jen o něčem snili, přemýšleli, tak teď je čas se do toho pustit, i když si přijdete trapní nebo máte dojem, že si troufáte na víc, než na co máte.
Mezilidské vztahy se rozvolní, lidé budou dbát na osobní svobodu a nezávislost, aby vznikl dostatečný čas na to nalézt lásku k sobě. Přece jen už je známo, že pokud nemáme rádi sami sebe, pak není možné opravdu milovat někoho jiného. Možná budeme vytvářet vnitřní boj, protože takové usebrání přinese i pocit osamělosti, ale pokud i v té osamělosti nebudeme mít obavy, podívat se na svou opravdovost, pak můžeme jen získat mnoho poznatků sami o sobě, které se nám pak hodí právě do těch vztahů s ostatními. Když bych to napsala jinak, pak je důležité být samostatní, ale ne opuštění. Jakmile budeme mít svou vizi o tom, jaké vztahy s lidmi chceme nadále udržovat, pak je na čase si své ideje začít prosazovat. Možná to bude znamenat ukončení vztahů, které s námi dále nekorespondují, ale na druhou stranu to jistě znamená, že k sobě necháme přijít lidi, kteří s námi sdílí podobný princip vztahu a bytí.
Pro tento rok s číslem 2017 opravdu platí cílené zaměření, tedy nenechat se rozptylovat, ovlivňovat, nepřesvědčovat nikoho, o své pravdě, vždyť každý má svůj cíl, svůj záměr, svou pravdu, a žádná vize, žádný záměr kohokoli není špatný, prostě je osobitý, stejně jako rok 2017.

Rok 2017 bude ovlivňovat karta velké arkány Kolo osudu nebo také zvané Kolo štěstí.
Určitě se Vám teď vybavilo kolo s barevnými dílky na pouti na střelnici, kam jste jako děti ze vzduchovky stříleli náboje s barevnými chvostíky a získali za tu ránu, ať už šla kamkoli, opici na gumě nebo balíček žvýkaček. I tak se dá Kolo osudu/štěstí vnímat. Prostě nabít, zacílit aniž byste věděli, co získáte, vystřelit… něco jistě získáte. Více méně netrefit se nelze.
Loni nás provázel Poustevník, a s ním jsme si promysleli, jakou cestou se bude odvíjet náš další život. A s Kolem osudu můžeme všemu dodat patřičnou energii, začít konat, ale také nastolit změnu, která nás povede ke štěstí, k naplnění, a tedy k tomu osudu.
S Kolem osudu se jeden cyklus přetáčí do cyklu nového. Připomíná nám, že na něčem nebo na někom ulpívat znamená uváznout v síti a způsobit si tak stagnaci, která znemožňuje nás osobní rozvoj.
Kolo osudu neznamená, že nám je něco v životě předurčeno, souzeno a je to tedy neměnné, dané a my se můžeme jen podřídit. Taková interpretace slova osud je pouze neochotou přijmout zodpovědnost za své myšlenky, skutky i život. I když všechno neovládáme, máme vždy možnost volby a o tom je Kolo osudu a rok 2017.
Zase připomenu to barevné kolo ze střelnice. Jako děti jsme plně chápali, že ať střelíme, kam střelíme, tak něco získáme. A o tom je Kolo osudu, o akci. Přemoci stud, obavy a vytvořit akci a určitě nechat dveře otevřené, ať k nám přijde cokoli a mít z toho radost, protože jsme i tak překonali nějakou svou úroveň, která nám doposud bránila jít cestou, která se otevírá.
Některé věci se nám prostě v životě dějí, a i když je nedokážeme ovlivnit, můžeme ovládat reakce na ně, a tím ovlivňovat i další dění, prostě se aktivně zúčastnit svého života.
Kolo osudu/štěstí je faktorem, který nám pomůže pohnout se svým životem, takže nám v tomto roce nabízí možnost dát svému životu směr, měli bychom se však ubránit přílišnému ovládání děje, prostě roztočit kolo a nechat ho, co nám přinese, co získáme. Nezapomínejme, že to kolo potřebuje dodávat energii, jinak se samo ze setrvačnosti zastaví a dokud se do něho zase neopřete, tak bude stát.
S kolem osudu se snadno odpoutáte od minulosti. V práci se pusťte i do toho, čemu jste se dlouho vyhýbali a ukažte, co ve Vás je. Ve vztazích získávejte zkušenosti, i když někdy Vám spíše vrhnou slzy do očí a jindy Vás od smíchu bude bolet břicho, dějí se velmi důležité události, které jsou pro Vás nesmírně (nebo vesmírně) významné.
Kolo osudu si v sobě nese v jádru informaci, jež nám říká, že v tomto roce máme za úkol se ke svým věcem postavit čelem, řešit je, pracovat na nich, protože jen v nás se skrývá síla a dovednosti, s kterými můžeme zvládnout i zdánlivě nemožné.

Prosinec 2016

Prosinec nám přinese několik různých možností, které budeme moci taky prozkoumat, ozkoušet, ale otázka zní, jestli si to dovolíme. Sami o sobě totiž máme tendence se stáhnout do sebe chránit se před čímkoli, co k nám přijde, protože ve všem budeme vnímat jakési nebezpečí. Ale pokud se nebudeme obávat nahlédnout do své minulosti, nalézt tam informace a zkušenosti, které nám nyní mohou pomoci právě v těch příležitostech, které prosinec přináší, pak si sami otevřeme dveře k přirozeně navazujícím dějům, které by nám měly prospívat a umožnit uskutečnit dosud nemožné. Dalo by se říct, navzdory ročnímu období a mlhavému počasí, že nám na cestu nyní svítí slunce, které říká, abychom vzali příležitost do svých rukou a udělali jen to, co je v nás, to co chceme.

Mandala na prosinec 2016

Osudové číslo 1
Jedničky úzce navazují na listopadové energie a hledají tak smysl, jež svému dalšímu životu samy přisoudí. Určitě jedním jejich směrem bude touha uskutečnit svůj sen a druhý boj a pochybnosti, jakou cestou se dát. Jediná správná cesta, je ta, co je vede k cíli, jaký si vytyčily. Je jedno, jestli je ta cesta bezpečná, jistá, perspektivní, nebo riskantní, nejasná a krátkodobá. Každopádně jít vpřed je jediná správná cesta pro jedničky, tedy pokud vědí, co chtějí, jaký sen si chtějí co nejdříve uskutečnit. Pokud to nevědí, pak ještě budou váznout a hledat svou cestu… A nabízí se další otázka: JAK JEŠTĚ DLOUHO?

Osudové číslo 2
To dvojky se v prosinci chopí svého života a opravdu si poslední měsíc roku vytvoří podle svých představ. Nechybí jim motivace, podpora okolí a správný směr. Takže jediné, co jim karty radí, nechte se vést svou intuicí, protože nyní jste přesně tam, kde máte být, milé dvojky.

Osudové číslo 3
Trojky povedou v prosinci krutou válku, ať už tím, že něco prohrají nebo se někomu pomstí. Musí však počítat s tím, že sice někomu život ztíží, ale sobě ho úplně rozbijí a budou muset tedy začít úplně od začátku. To všechno je má dovést k tomu, aby našly svou cestu, která není závislá na druhých a přitom je bude naplňovat. Karty radí, aby trojky nepodstupovaly nesmyslné riziko, za to takový boj opravdu nestojí, ale spíše bojovaly ve svém nitru o pořádek a jistotu v sebe sama.

Osudové číslo 4
Čtyřky si opravdu chtějí užít prosinec zcela tradičně, tedy nic neřešit jiného, než co se týká vánočních a silvestrovských událostí. A opravdu se budou, možná až zarytě držet tradicí a zvyků. V něčem tam budou naplňovat očekávání svých blízkých ohledně prosincových tendencí. Jen si čtyřky musí dát pozor, aby jejich zaujetí pro tradice nebylo dražší, než je pro ně zdravé. Určitě jim ve správné míře napoví srdce a vytvoří tak úžasný konec roku pro sebe i své nejbližší.

Osudové číslo 5
Pětky vstupují do prosince bez jasné vize, jak a co by mělo být a vlastně na nic takového, jako je prosinec nemají ani energii, takže vlastně se chtějí ze všeho tak nějak jako vypařit. Ani motivace, která přijde opravdu od schopného člověka, s pětkami nepohne, takže pětky osobně budou prosinec hodnotit jako nejhorší měsíc. No, ale možná bude vše jen forma, jak schovat obavy ze změny, která nastane se změnou letopočtu. Ale znáte to, změna je život, kór pětek, a to, že pro ně byl tento rok úspěšný, neznamená, že si úspěch nezaslouží i v příštím roce.

Osudové číslo 6
I šestky vidí v prosinci možnost uplatnit se, své schopnosti a dovednosti a určitě pro sebe i své drahé vytvoří nádherný konec roku. Problém je trošku finanční stránka, protože teď tak nějak trpí nedostatkem. Ale možnost jak toto vyřešit se nabídne, jen je třeba vybírat z jistých možností a nepropadnout nabídkám, které by následně mohly život komplikovat. I tak se jim jistě podaří mít prosinec takový, jaký chtějí.

Osudové číslo 7
Sedmičky mají v prosinci potřebu uskutečnit něco, nad čím už dlouho přemýšlí, ale i tak, musí do toho sebe sama tlačit, protože vědí, že si tím ve své podstatě ublíží. Možná by mu mohl pomoci člověk, který má zkušenosti v podobné situaci. A asi by chtělo hledat širší kontext věci, protože si opravdu mohou sedmičky zavřít dveře před nosem a to definitivně. Nyní se sedmičky budou pohybovat na tenkém ledě, a měly by kalkulovat s tím, co jejich případný propad může způsobit, zda přinese nové možnosti nebo neštěstí na všech stranách.

Osudové číslo 8
Osmičky si s vědomím sebe sama mají v úmyslu vytvořit prosinec podle svých představ, a vědí, že prostě nějaké změny je třeba nastolit a jsou na ně připravené. I když se bude zdát, že se nic nehýbe vpřed, přece jen se osmičky ubezpečí, že jsou na správné cestě, jen si musí na výsledky počkat a neměnit něco jen proto, že to nemá okamžité výsledky.

Osudové číslo 9
Prosinec pro devítky bude zkouškou tolerance, trpělivosti a hlubšího vnímání. Ony samy očekávají, že se věci pohnou podle jejich představ, i když samy nemají tendence se angažovat. A opravdu se jim pomoci a podpory dostane. Ale i tak spokojenost u devítek závěrem roku nebude na pořadu dne. Samy se budou považovat za oklamané, ublížené a nenaplněné. Možná proto, že jejich řídícím orgánem stále zůstává mozek a srdce, i když jim je tak často doporučováno jako správná cesta, zůstává orgánem, který pouze pumpuje krev v tělo. Nabízí se otázka, proč od sebe devítky odhání lidi a štěstí, po kterém tak touží?

Listopad 2016

Minulý měsíc nám pomohl posunout se, díky neúnavné práci, vpřed a nyní si myslíme, že bychom si zasloužily nějaký ten odpočinek a odměnu. Je také potřeba se s novým vývojem vyladit, zharmonizovat a užít si prvních plodů naší práce. Navzdory našim představám však bude potřeba dále neúnavně postupovat vpřed. Pozitivní však bude, že nás práce na našich projektech bude bavit a navzdory všemu s ní budeme získávat na síle. Podle všeho ještě máme ale spoustu nových možností k seberealizaci a naplnění, takže je tu stále možnost pro ty, co ještě nevědí jakou cestou se vydat, ale i pro ty, co už mají svůj záměr, tak uvidí další příležitosti nebo pokud se jim zdá, že toho mají málo, pak se mohou těšit na další nápady a šance. Ale nic by se nemělo přehánět, tudíž by si každý měl nejprve důkladně promyslet, jestli je ta momentální neutuchající činnost tou správnou cestou, anebo třeba jestli se nejedná o útěk před něčím jiným. Takže karty radí, pracovat, budovat každopádně ano, ale nedělat nic křečovitě a nezapomínat, co je smyslem našeho konání.

Mandala na listopad 2016

Osudové číslo 1

         U jedniček konečně dochází k jakémusi vyrovnání se s energiemi nebo děním posledních měsíců, ale samozřejmě nezapomínají ani v listopadu, že jejich řídícím orgánem je mozek a srdíčko stále nechávají spát nebo ho popírají. Spoléhají se na svou hlavu jen proto, že se stále obávají otevřít a hlavně spojit s ostatními. Jejich listopadová cesta však vede právě přes uvolnění, otevření, dovolení si užívat si, radovat se. Jen tak se mohou posunout na další úroveň. Takže tématem jedniček bude volba, zda se vydají i nadále vpřed vedeny svou hlavou nebo svým srdcem. Když už tedy potřebují myslet, pak by si měly klást otázku, když už jsou tady a teď, tak jakou budoucnost si pro sebe tady a teď vytvoří.

Osudové číslo 2

         Dvojkám se listopad asi moc zamlouvat nebude, protože dění minulých měsíců jim jen potvrdilo, že věci se nebudou dít podle toho, jak si to ony představují a nyní musí budovat něco, o co ani vlastně nestojí. I tak však dvojky půjdou vpřed, aby svými energiemi pohnuly k lepšímu a ačkoli budou mít ve svém okolí pozitivní odezvu a podporu, tak výsledky listopadového konání budou jen záplatou na rozedraném svršku. Dvojky potřebují však nový kabát, jinak… opravdu s odhodláním, odvahou a zaujetím pohnout se svým životem a tedy energiemi, protože kdo nejde vpřed, zaostane a pak ho bude stát mnohem víc sil, aby se dostal tam, kde chce být a patří tam.

Osudové číslo 3

            Pro trojky nastává ten správný čas posunout se vpřed, učinit životní změnu a hlavně se neotáčet zpět. Listopad jim k tomu svými energiemi bude nápomocný a nejen tento měsíc… Trojky mají nyní opravdu skvělou šanci narazit na ty správné lidi, kteří s nimi budou v souladu, a ať už získají duševní či praktickou podporu a pomoc, mají nyní obzvláště dobře nastavené energie se svými prostředky a schopnostmi dostat přesně tam, kde si představují být. Není třeba však něco násilně tlačit, prostě nasednout a nechat se nést přesně tam, kam Vás energie ponesou.

Osudové číslo 4

         I čtyřkám se bude listopad zamlouvat, protože nyní opravdu budou pociťovat jistotu a navíc je energie povedou tam, kde na ně čeká opravdový poklad. Jasné, čtyřky se musí hnát proti větru, i když směřují na své místo, ale ani jejich protiúder jim nezabrání, aby se do svého cíle tentokrát nedostaly, což se jim budou opravdu líbit. Jen však nemohou počítat s pomocí ostatních, ne protože, že by tu byla neochota, ale jaksi bude těžké čtyřky dostihnout. Proto možná i karty radí, že než se čtyřky někam vrhnou, tak by si měly promyslet svůj směr.

Osudové číslo 5

         V listopadu přejí energie i pětkám. Jsou dostatečně flexibilní, k ničemu nezavazují a přitom přináší tak skvělé příležitosti, které právě pětky, bez přílišného lpění dokážou doslova chytit za pačesy. Jediné snad, aby si své nadějné vyhlídky nepokazily, bude správné postupovat vpřed bez chaosu a přeskakování nutných kroků a být trochu trpělivější. Ale jinak postačí soustředit se na cíl a jít za ním.

Osudové číslo 6

         Na šestky v listopadu čeká změna, i ony potřebují za něčím zavřít dveře a jít dál. Ale když to vezmu odzadu, tak v první chvíli, když už tedy od něčeho odchází, potřebují mít také nějaký cíl, záměr, směr, kterým půjdou dál a to je to, co šestky nevědí. Možná jim k lepšímu zaměření pomůže zajímavá výzva, kde by mohly především sobě dokázat, jak jsou schopné, silné a tvůrčí. No, a pokud opravdu svou cestu nedokážou nalézt, pak se mohou spolehnout na někoho, kdo jim s tímto pomůže. Pro šestky nyní platí, že boj vytváří opět boj, kdežto jasný záměr přináší jasné výsledky.

Osudové číslo 7

         Sedmičky vidí ve své započaté cestě opravdový potenciál, ale na druhou stranu si uvědomují, a zvláště listopad jim to ukáže, že možností má člověk v životě opravdu mnoho, ale ne všechny jsou tak příznivé, jak se na první pohled zdá. Sedmičky by si doslova měly dát pozor na druhé, nelze počítat s upřímností a férovým jednáním. Lepší bude se připravit na pochybné transakce a nečisté hry. Ale samozřejmě i to si nese pro sedmičky něco pozitivního. Jde tu jen o to, aby si sedmičky uvědomily své priority, poznali svůj potenciál a nenechaly se strhnout k něčemu, co jim není vlastní. I tak však nemají ustupovat od svého záměru, ale jen být na své cestě opravdu obezřetný.

Osudové číslo 8

         Pro osmičky bude listopad synonymem pro konec boje, prostě ukončení hodně těžkého období, kdy sice vyhrávaly, ale na druhou stranu za ty výhry platily hodně draze. Ale nyní opravdu mohou nasednout na koně a s patřičnou hrdostí si užít svého vítězství. Lidé v okolí osmiček budou mít radost, že si osmičky vedly tak dobře, takže bude čas oslav a družnosti. Tak osmičky dospějí k výsledků, které je plně uspokojí a poskytnou ten pocit bezpečí s možností se naplno usadit na místě nebo energiích, které si opravdu zaslouží. Jestliže se v listopadu nechají vést svou intuicí, pak osmičky opravdu budou na svém místě s klidem v srdci.

Osudové číslo 9

         Devítkový listopad bude náročným měsícem, navíc nemají jasnou vizi, jakou cestou se vydaly, a teď jen klesají v kolenou pod tíhou svých předchozích rozhodnutí a klesají na mysli. A to, jak se chystají „probruslit“ listopadem, to jim podle karet také mnoho štěstí nepřinese. Možná chtějí svou započatou cestu vzdát a vrátit se, odkud přišly, nebo mají v úmyslu to tak nějak ošulit. Možná dokážou lhát samy sobě, ale okolí jim to určitě brát nebude, to si jde svou cestou a je jen na devítkách, jestli se pohnou a budou držet tempo s ostatními nebo hrát svou falešnou hru. Jestliže devítky tedy zcela nezmění svou strategii, pak se mohou těšit pouze na porážku. Devítky by tak neměly házet zodpovědnost na někoho druhého, ale přestat mluvit a více jednat.

Říjen 2016

Říjen bude pracovní měsíc, takový, který nás postaví nohama na zem a bude nás nutit vzít věci do svých rukou a uskutečnit to, na co již dlouho myslíme, o čem dlouho sníme, a dochází nám, že bez toho, abychom se probudili, to nepůjde, ať už máme úmysly jakékoli. Kompetentních lidí bude okolo nás mnoho, jen bude těžké si je získat. Takže žádné nereálné sny, o kterých možná chceme jen mluvit, ale nemáme chuť je realizovat, ještě necháme v říši snů, ale ty konkrétní můžeme vytáhnout na světlo. A starosti si opravdu dělat nemusíme. Říjen má být vyrovnaný měsíc, který nás nebude nijak rušit od toho, abychom se věnovali svým plánům. Karty radí, abychom se neohlíželi za sebe, nebo kolem sebe, ale jen se soustředili na svůj záměr a šli cestou, jaké je našemu srdci blízká a milá.

Mandala na říjen 2016

Osudové číslo 1
Jedničky si nechávají otevřené všechny možnosti a tím pádem mají v životě chaos, který jim opravdu nedělá dobře, a začínají stále od začátku. Ale k tomu, aby se v říjnu pohnuly, se musí ohlédnout do minulosti a začít realizovat něco, co bylo v plánu, ale z nějakého důvodu se to neustále odkládalo. O podporu mít jedničky nouzi nebudou, ale pokud se nechtějí pohnout vpřed, pak se jim asi výsledek říjnového snažení líbit nebude, protože bez vlastních energií a snahy se jim všechny dveře zavřou a ony uvíznou. Nyní postávat v koutě bude pro jedničky znamenat, zůstat tam. Zato když se o své věci postaví, pak se mohou pohnout o hodný kus cesty vpřed.

Osudové číslo 2
Dvojky se v říjny oddají snění, poklidu a tvořivé činnosti, prostě budou dělat jen to, co v tu danou chvíli budou chtít, pěkně si odpočinou a říjnový čas si užijí, jako nikdo jiný. To se samozřejmě nesetká s nadšením okolí, které bude možná závidět, možná škodit, ale určitě dvojky v takovém přístupu nepodpoří. No, ale každé konání i nekonání přináší své výsledky, tak i užívání si dvojek buď přinese nové síly do dalších měsíců, nebo je doběhne jejich lehkomyslnost a ony se budou muset porovnat s tím, co nechaly celý měsíc tak nějak u ledu.

Osudové číslo 3
Trojky se v říjnu setkají s důsledky své předchozí pasivity a dojde jim, že bez jejich intervence se v jejich životě opravdu nic nepohne. Takže začnou zkoušet nějaké cesty, které by je posunuly vpřed. Okolí se ale nyní nějak výrazně angažovat ve prospěch trojek nemíní a trojky co si neudělají, to nebudou mít. Jestli mají trojky v úmyslu dosáhnout jakýchsi jistot, pak uspějí, ale nemohou počítat s tím, že se bude jednat o posun. Spíše zjistí, jaká jejich výchozí pozice, ale jestli na ní zůstanou nebo půjdou vpřed, to už bude na dění a jejich přístupu v následujících měsících.

Osudové číslo 4
Čtyřky v říjnu mají šanci získat opravdu cenný poklad, ať už se skrývá v nich nebo na ně čeká někde venku. Cesta za takovým výsledkem je bude bavit a bude až překvapivé, kolik lidí bude nyní čtyřkám nápomocných. Ale jestliže si čtyřky donesou domů poklad, pak to znamená, že ho budou muset někam dát, uložit a to znamená si udělat pořádek a to jak okolo sebe, tak v sobě a možná si čtyřky uvědomí, že si vzaly více, než je možné zvládnout. Takže pro čtyřky nyní platí, že ani nad hromadou zlata by neměly ztratit hlavu.

Osudové číslo 5
A k pětkám se v říjnu blíží opět něco zajímavého a dobrodružného. Jejich úmysly jsou čisté a věří, že jdou tou správnou cestou. Jsou motivované a svým přesvědčením mohou přesvědčit i zdrženlivé okolí, jen na něj nesmí pětky příliš tlačit, ale dopřát mu dost času, aby se zapálilo pro věc, stejně jako pětky. Pětky si mohou splnit v říjnu opravdu všechno, po čem touží, jen nezapomínat na ostražitost a neusínat na vavřínech. Případné komplikace lze překonat jen svým srdcem a zapálením pro věc.

Osudové číslo 6
Šestky v říjnu vsází na jistotu a zvolí si pro svůj cíl nyní projekt, který má solidní základy a nepouští se tak do ničeho riskantního. I tak se pro svou věc nadchnou a pustí se do ní opravdu s nadšením a odhodláním to rychle vyřídit. Měli by však být opatrné, protože se setkají se záští a otevřeným bojem svého okolí. Přitom nejrozumnější bude se takovým lidem opravdu vyhnout obloukem. Pokud přece jen bude nutné jít přímo, pak své protivníky šestky nesmí podceňovat a pouštět si je za záda. I tak však čtyřky mají velké šance si svou věc opravdu dovézt k cílové pásce. Jejich přesvědčení, víra a naděje je přivede přesně tam, kde chtějí být.

Osudové číslo 7
Sedmičky budou v říjnu nuceny přehodnotit své postoje a názory, přestože si představují, že všechno bude tak, jak jsou zvyklé. Jenže jejich ztrnulost jim už škodí a bez nových postojů mohou čekat jen stagnaci. Pokud si to tak představují, pak mohou být spokojení, jinak bude třeba si nalít čistého vína, ujasnit si priority a otevřít se něčemu novému. Takový přístup se bude líbit i lidem kolem sedmiček, i když souhlas nebude v tuto chvíli znamenat aktivní pomoc. Sedmičky nyní opravdu nemají na co čekat, teď je na čase jednat. Nikdo je na svém voze nepoveze, ten svůj si musí řídit a pohánět samy.

Osudové číslo 8
K osmičkám přichází příležitost, při které budou muset být samy aktivní, ale neschází jim nic k tomu, aby záležitost nezvládly. Hned počátkem měsíce se jim jasná cesta ukáže a poskytne další cenné zkušenosti. I když osmičky nebudou mít moc času na odpočinek, spíše budou mít dojem, že nevědí, kde jim hlava stojí, tak jim někdo bude ochotný pomoci, i když ne zadarmo. Všechno ale tak nějak osmičkám bude dosedat do konceptu a dopadat tak, jak si představují. A samozřejmě, ale to nemusím osmičkám připomínat, na místě je zodpovědnost a pozornost, tedy hlava na krku a ne v oblacích.

Osudové číslo 9
Devítky se mohly lehce a rychle pohybovat vpřed, ale to by si nesměly zavírat dveře před vlastním nosem. To co si nastartovaly v minulosti, nyní zahodí a říjen bude doslova váznout. Jestliže ony chtějí své šance uklidit do šuplíku, pak se najde dost jiných, kterých se takové příležitosti chopí. To však pro devítky znamená, že budou muset hledat novou cestu, jinak se dostanou jen tam, kde už byly, což jim nepřinášelo to, co by chtěly. Devítky by tak měly zapátrat ve své mysli, proč se pustily touto cestou, po které nyní kráčí a nezahodit smysl, proč se právě tudy v minulosti vydaly, jinak další jejich kroky budou opravdu smysl postrádat.

Září 2016

Září bude o cestě za srdcem, o rozhodnutích, která nás přivedou na rozcestí a určí náš další směr. Pochybnosti, váhání nebo intrikování budou zcela scestné, naopak jednoznačná volba a kuráž povedou k rychlému postupu vpřed. A rozhodnutí, ať už se týká jakékoli životní oblasti, by mělo vést k tomu, abychom si tak vytvořili šanci dosáhnout kýženého výsledku. Je nutno počítat s překážkami, abychom náhodou nezískali dojem, že lze něco získat zadarmo, ale protože jsme stále na začátku, tak si můžeme dovolit stále získávat zkušenosti, ale není na místě se vzdávat. Výsledky zatím očekávat nelze, cíle máme nemalé, ale když se otevřeme novým možnostem, pak jistě jednoho dne svých cílů dosáhneme.

Mandala na září 2016

Osudové číslo 1
Jedničky, co minulý měsíc započaly, právě teď ukončí, vzdají, protože v něm nevidí další perspektivu. Možná, že teprve nyní jedničkám v plné šíři dochází, že změna je jediná správná cesta, i když se otevírá jen úzká stezka, bez možnosti vidět, kam vede. Září bude testem jedniček pro jejich emoce, citovou stránku a rozhodnutí, zda si splní své sny. Celý měsíc je tedy budou provázet pochybnosti, mnoho otázek a málo odpovědí, protože tento měsíc jim nemá přinést rychlý výsledek, ale cestu k osvobození se ze zajetí svého ega a strachů, jež jim v životě vytváří.

Osudové číslo 2
Dvojky se nám v září zatoulají a ztratí v událostech, které na nich právě teď opravdu dopadají a chtějí od nich víc než je zdrávo. Ony chtějí ale právě teď odpočívat, neusilovat, nesnažit se a počkat si na lepší časy. Konec měsíce, navzdory jejich potřebám přinese změnu, která se jim líbit nebude. Dvojky ani nyní nemají takový vliv, aby něco změnily, ale k okolnímu dění mohou zaujmout jiný postoj, který jim poskytne jistější pozici.

Osudové číslo 3
Uzavřenost, kterou si trojky nastavily minulý měsíc, nepřináší takové výsledky, jaké očekávaly, takže nyní mění taktiku. A v září se tedy vrhnou hlavou proti zdi a dají se do boje hlava nehlava. I když tím trojky mnohé zklamou, tak se jim podaří zbavit něčeho nebo někoho, kdo jim nesl změnu, kterou nežádaly a zase převezmou vládu nad svým životem. Ani takový způsob cestování životem není proti ničemu, jen by trojky neměly zapomínat, že za všechno, co vykonají, ponesou zodpovědnosti jen ony samy.

Osudové číslo 4
Čtyřky si nechávají otevřené dveře, aby se kdykoli mohly vydat jakoukoli cestou, protože zatím mají stále dojem, že nemají přesně určený směr a ještě nepřišla jejich chvíle. Jakou si myšlenku blízkou jejich srdci si nesou, ale protože se i jim zdá nyní příliš riskantní a nebezpečná, bude dobré, když se ještě zdrží a vše si důkladně promyslí, naplánují, ověří, aby pak jejich prudký start byl účelně nasměrován k cíli.

Osudové číslo 5
Září pětek nebude určitě plynout v duchu legrace a uvolnění, ale bude nutné řešit opravdu vážné věci, které je přivedou možná až k slzám. Ale i ze slzavého údolí vede cesta, jen se člověk musí přes ty závoje slz rozhlédnout. Pak nastane moment si určit správnou cestou, opět v duchu právě tohoto měsíce je nutno naslouchat svému srdci, protože jen tak se pětky dostanou opět na svou pozici a podaří se jim realizovat to, co si předsevzaly. Vyčkávat však nemá smysl, jen kroky vpřed pomohou překonat těžší zkušenosti.

Osudové číslo 6
Šestky se mohou těšit opravdu na úspěšný měsíc, který jim však pravděpodobně uteče velmi rychle. Jsou totiž připravené se postavit za své a již dál neotálet. Jako kdyby věděly, že jen čin je přinese k tomu, aby si to, co požadují, mohly užít a tak, jak jim je to vlastní také sdílet s druhými. Karty jen šestkám připomínají, aby se nenechaly unášet sny, ale hezky stály nohama na zemi a udělaly vše, co je třeba.

Osudové číslo 7
Sedmičky v září musí vzít své záležitosti do svých rukou a svou inteligencí a silnou vůlí se aktivně angažovaly ve svých záležitostech. Nabízí se různé cesty, které budou spíše nutit k opatrnému, nic neříkajícímu postoji, ale rozmyslet si svou další cestu tak či tak sedmičky budou muset a vodítkem by jim mělo být to, co jim souzní s rytmem jejich srdce. Svému „osudu“ se nevyhnou, ale září by sedmičkám mělo ukázat, kudy vede jejich cesta, co je jejich posláním a kde vzroste jejich sebedůvěra.

Osudové číslo 8
Pro osmičky bude září prostorem, pro uplatnění sil, dovedností a zkušeností, aniž by se musely klonit k intrikám a manipulacím. Osmičky se di ničeho nyní nevrhnou po hlavě, ale pojedou hezky na jistotu, aniž by na něco zásadně tlačily a snažily se něco uspěchat. Jakmile ale uvidí, že vše do sebe zapadá, už z dané cesty neustoupí. Jsou tu možnosti, které lze vyzkoušet a opravdu neočekávat jisté, hmatatelné výsledky, ale nové zkušenosti, které budou vyvářet další budoucnost, budou velmi cenné.

Osudové číslo 9
To, co dosud devítkám vázlo nebo je nechávalo v pozici čekatele, se nyní otevírá, ale bude prubířskou zkouškou jejich víry, sebedůvěry a všech jejich schopností. Takže úkolem bude se poprat se svým ochablým sebevědomím a postavit se čelem výzvám, které nyní přicházejí. Všechno přitom bude probíhat ostrým tempem, které jim nedá ani na chvíli vydechnout. Jestli devítky probudí to, co v nich opravdu je, pak se na novém úseku cesty neztratí.

Srpen 2016

Po náročném červenci přichází srpen, v kterém se budeme moci realizovat podle svých představ, a povede ke zlepšení života, ať už se to týká vztahů, domova, práce nebo koníčků. Po předchozích měsících však do srpna budeme vstupovat se smíšenými pocity a jistou nedůvěrou. Záhy se však ukáže, že srpen si na nic nehraje, že přichází s možnostmi, které neznamenají pouhé stavění vzdušných zámků, ale něco vskutku opravdového. Jestliže si tedy chcete opravdu něco zrealizovat, je to věc, kterou máte v plánu již dlouho, tak bude dobré využít srpnových energií. Na snění a fantazírování nyní energie nebudou, ale realitu si můžeme vytvořit opravdu příznivou.

Mandala na srpen 2016

Osudové číslo 1
Jedničky si mají v plánu opravdu srpna, prázdnin a léta užít. Jen nějak tak budou čekat, že jim způsob, jak to bude, někdo přinese, samy iniciativou hýřit nebudou. A brzy zjistí, že nikdo takový se neobjeví… možná snad jen takový, který totéž očekává od jedniček. Takže srpen pro jedničky bude spíše o nic nedělání, které si však ve výsledku také dokáží užít. Otázka zní, jestli stagnace je pro ně to pravé… To už je však na jejich postoji a na jejich zodpovědnosti vůči sobě.

Osudové číslo 2
Dvojkám se do druhého prázdninového měsíce nechce, jsou plné obav z neznáma a jejich projektem bude překročit tento strach navzdory vnějším okolnostem. Z počátku, bych řekla, „se pochlapí“ a vrhnou se vstříc neznámému. Záhy však zjistí, že na to jsou samy, že žádné vstřícné gesto nebo podpora nepřichází. Zjištění, že vlastně zůstávají dvojky samy, může být tvrdé, ale také osvobozující, protože jen tak zjistí, že svými obavami vytváří takové energie, které jim ve výsledku nesvědčí a samy půjdou ke změně, která jim pomůže zbavit se svých strachů.

Osudové číslo 3
I trojky jsou plné rozporů a pochybností, jestli to co se děje, to co přichází je to pravé, tak se raději uzavírají a nedají ani šanci sobě nebo okolí, aby je okolnosti a děje nějakým způsobem ovlivnily. Přitom to, co k nim přichází, nese srdce na dlani. Ale přístup trojek je správný, protože ony si uvědomí svou zodpovědnost a nejprve svou energii budou věnovat tomu, aby si ověřily nové informace, lidi a teprve pak zaujaly nějaký postoj.

Osudové číslo 4
Srpen čtyřek bude o odpoutání, protože nyní je právě ten správný čas se pohnout vpřed. Nebudou se přitom soustředit pouze na jednu cestu, ale dají možnost různým variantám a vyzkouší využít více možností. Okolí vyčká, jak se čtyřky rozhodnou, nepodpoří je, ani jim nebude házet klacky pod nohy. Cesta zpět však opravdu již možná nebude, ale není čeho litovat. To, co bude vznikat, bude mít pro čtyřky větší hodnotu a poskytne jim i jakousi formu jistot pro budoucnost.

Osudové číslo 5
Pětky si nejsou jisté, jak se srpnu postavit, být v práci, vzít si dovolenou, něco řešit nebo nechat věci plynout… Z počátku měsíce to bude i vypadat, že budou pětky muset druhým dokázat co v nich skutečně je. A ono to tak bude, jestliže chtějí pětky vpřed, musí udělat krok vpřed, který však vede přes něco či někoho, kterého je potřeba překročit. Ale o pětky nemám obavy… se svou flexibilitou a odvahou podniknout cokoli překonají i náročnější úkoly. Jen nic nelámat přes koleno, hezky si zachovat správnou míru.

Osudové číslo 6
Šestky jsou srpnu otevřené a optimisticky jisté, ale také připravené si jít za svým i poněkud tvrdšími metodami. Ale není důvod, aby šestky zrovna tento týden bojovaly hlava nehlava. Okolí i situace jsou jim nakloněny. Přínos srpna pro šestky bude hodnotný a trvalý, takže se mohou dát přímou cestou vpřed vstříc lepším zítřkům.

Osudové číslo 7
Sedmičky jsou na začátku… otázka zní, zda konečně nebo opět… A lehké, alespoň z počátku to nebude. Ale jedná se jen o přechodné období s možností opřít se o někoho, kdo stojí pevně a sebejistě. Tento začátek se ještě už v srpnu ukáže, jako správná cesta přinášející radost, klid a nějaký čas bez starostí. Všechno co srpen sedmičkám přinese, jsou ony schopny díky svým schopnostem a dovednostem zvládnout

Osudové číslo 8
Srpen osmiček bude o pomáhání, což je jim vlastní, jen si budou muset opravdu ohlídat, aby se nerozdaly, takže počítání by nyní mělo být u osmiček rozhodující, protože jen pokud je dávání v rovnováze s přijímáním, pak má pomoc smysl. Okolí osmiček bude hledat cestu, takže o pomoci z jejich strany nemůže být řeč. Navzdory rizikům, však pro osmičky bude srpen měsícem přínosným, třeba jen zkušenostmi, které mohou právě teď osmičky získat. Smysl se možná prokáže až později, ale víra a sebedůvěra je namístě právě teď.

Osudové číslo 9
Devítkám srpen přináší pohodové energie a vstřícnost. Ony však zalézají do své ulity, kam nechtějí nic a nikoho pustit a budou se urputně bránit, i když nebude čemu. Přitom okolí nijak devítky ohrožovat nebude. Devítky však mají potřebu si vést svou soukromou válku a bránit se alespoň před větrnými mlýny, když se nenaskytne nic a nikdo jiný. Proto karty doporučují se opravdu od ostatních na čas odpoutat do ústraní, ale ne proto, aby devítky schovaly hlavu do písku, ale promyslely si, jak se budou k lidem chovat v budoucnosti.