Červen 2010

Osudové číslo 1
Jedničky budou tento měsíc poněkud zdrženlivé, snad z důvodu pocitu, že je něco či někdo omezuje, anebo si tato omezení dají sami. Přitom se jim naskytne mnoho možností, byť ne každá z nich bude pro ně vhodná. Okolí však za jedničkami stojí s důvěrou a ochotou pomoci. Jedničky však budou mít pocit, že musí s každým a všemi bojovat. Pokud však budou jednat srozumitelně, pak mají šanci uspět.

Osudové číslo 2
Dvojky budou moci v červnu ukázat s svou citlivost, soucit a starostlivost. Z počátku se jim dostanou ne právě nejlepší zprávy, potkají je starosti a potíže, ale ostatní budou smířliví a nápomocní, takže na vše dvojky nezůstanou sami. S koncem měsíce však budou moci být na sebe dvojky pyšné, budou se moci realizovat a tak budou naplněny optimismem a spokojeností.

Osudové číslo 3
Trojkám by se tento měsíc mělo dostat stabilních okolností a jistot, byť budou mít tendenci zachovávat si ke všemu odstup a vše budou řešit pouze rozumem. Takovým jednáním však budou působit starosti svému okolí. Koncem měsíce však by mohly začít sami jednat ve svůj prospěch. Neměly by, ale měnit příliš své plány, vhodnějším se jeví rozmyslet si, co opravdu chtějí, co je jejich cílem.

Osudové číslo 4
Čtyřky se mohou tento měsíc těšit, že něco, co je již dlouho tížilo, bude ukončeno. Dostanou šanci, která je potěší, možná potkají spřízněnou duši. Každý, kterého čtyřky potkají, bude ochotný pomoc, dodat optimismus a pozitivní energie, dá se s nimi počítat. I na konci měsíce přijde šance, pro kterou se bude snadné nadchnout. Takže příležitosti k oslavám bude více než dost.

Osudové číslo 5
I v červnu budou pětky mít možnost řešit své záležitosti různými způsoby, stále není nic stanoveno a pevně dané. Budou se snažit udělat moudré rozhodnutí, které však nebude mít nic společného s přáním jejich srdce. Budou mít možnost potkat člověka, který bude rozhodný a přijde s návrhem, který bude opravdu zajímavý. Pětky, ale této šance nevyužijí a s pocitem nespokojenosti budou kráčet do prázdninových dnů.

Osudové číslo 6
Šestky se v červnu budou muset potýkat s protivětrem a nevyhnout jim ani nepříjemnosti a spory. Naštěstí si dokážou zachovat klid, jednat střízlivě a nevrhat se do ničeho bez důkladného zvážení všech okolností a přistupovat ke všemu zodpovědně a férově. Pokud budou potřebovat poradit, pak se mohou obrátit na kohokoliv ve svém okolí, ale nelze očekávat rychlá rozhodnutí a nebude dobré ani příliš na druhé tlačit. V posledních dnech měsíce si šestky vše ujasní, více se spolehnou na svůj vnitřní hlas a půjdou dále za svými sny a plány.

Osudové číslo 7
Sedmičky budou muset zvolnit, protože pokud by na své záležitosti příliš tlačily, pak by nejenže nic nezískaly, ale také by mohly o mnohé přijít. Pokud se spolehnou na svůj cit, vynikající intuici, pak se mohou vydat tou správnou cestou a jejich vyhlídky jsou víc než potěšitelné. Pro sedmičky nastává čas, kdy se budou moci realizovat a dojít k plné spokojenosti.

Osudové číslo 8
Od osmiček bude v červnu vyžadována trpělivost, jejich záležitosti budou potřebovat více času, aby se mohly vyřešit. V počátku měsíce bude dobré si dát pozor na neupřímnost, stejně tak můžou být ony sami klamány, jako mohou klamat. Takové energie samozřejmě vycítí i jejich okolí, takže pokud si je budou chtít osmičky získat, pak bude třeba nejprve překonat jejich nedůvěru. Koncem měsíce konečně zavládne klid a pozitivní vývoj, opět nabude na síle jejich smysl pro čestné a pravdivé jednání, jejich zodpovědnost a píle, pohodu naleznou v přírodě.

Osudové číslo 9
Devítky budou pokračovat v tom, co v minulých dnes započaly, a zdá se, že se jim na všech úrovních velmi daří. Z počátku se opravdu bude dařit, nebude chybět ani pomoc druhých, ale jak se měsíc bude půlit, pak možná závist ostatních nabude na intenzitě, začnou být kritičtí a chladní, takže konec měsíce bude nutné zabojovat, přijmout výzvy a ukázat, jaké schopnosti a sílu devítku opravdu mají.

Květen 2010

Osudové číslo 1
Pro jedničky bude měsíc květen možností,uklidit si sami v sobě. Prospěje jim, alespoň na čas, odejít do ústraní a zamyslet se nejen nad sebou, ale i nad svými záměry a cíli. Z počátku svou cestu příliš neuvidí, spíše budou mít tendenci litovat se. Okolí z nich bude rozčarováno a veškerá nabízená pomoc bude jedničkami odmítána. Takže tento měsíc bude pro ně těžkým, bylo by dobré alespoň neublížit nikomu z blízkých.

Osudové číslo 2
Květen bude pro dvojky dynamickým měsícem s protichůdnými energiemi a žádá si od nich tedy chytrost, odvahu i odhodlání. Z počátku získají dojem, nejen že nic nemá cenu, ale že je vše plýtváním síly a času, poté v sobě naleznout radost, chuť i odhodlání pokračovat anebo začínat nové projekty. K tomu se budou muset potýkat i se svou stinnou stránkou. V takových chvílích bude lepší jednat sám sebou na rovinu, přiznat si své horší vlastnosti a začít pracovat na jejich vyladění. S pomocí svých blízkých jsou dvojky schopny udělat na sobě mnoho přínosné práce.

Osudové číslo 3
Trojky čeká pěkný měsíc a tak se do něho mohou vrhnout s radostí a důvěrou. Vědí, kam chtějí směrovat a tak realizují své sny a pokud se spolehnou na své pocity, pak nebude nic, co by je mohlo zastavit. Okolí se jim nejen přizpůsobí, ale pokud se na něj nebude spěchat, pak nebudou váhat přiložit ruku k dílu. V závěru měsíce trojky dosáhnou svých cílů a budou mít skutečný důvod k radosti.

Osudové číslo 4
Čtyřkám tento měsíc bude velmi vyhovovat, protože energie, jež je budou provázet, budou poskytovat stabilitu, jistoty a opravdovost. Takže budou moci prožívat čas v bezpečí a v klidu. Takové klima je bude vybízet k práci a nebudou se bát pustit se do složitých a dlouhodobých projektů. Jaké energie budou čtyřky vysílat, takové se jim i vrátí, takže okolí pomáhá a nabízí spoluprácí a věří vizím, které čtyřky předloží. Pokud si čtyřky zachovají důvěru, pak by i jejich práce měla přinést užitek a sílu do dalších dnů.

Osudové číslo 5
Pro pětky nebude květen měsícem zahálky, spíše je nejvhodnější čas vyrazit bez váhání vpřed. Pokud by tak neučinily, pak se jim nepodaří motivovat své okolí k tomu, aby jim pomohlo. Protože jsou pětky mistry změny, pak tento měsíc nejen že zvládnou něco započít, ale také to vzdát a jít hledat jiný předmět svého zájmu. Proto by měly mít na mysli, při svém konání ,ředevším smysl dané věci, pak by bylo i něco, co dokončí.

Osudové číslo 6
Šestky čekají na květen s nadšením možná i netrpělivostí, každopádně do něj vkládají svá očekávání. Záhy ale zjistí, že naopak trpělivost bude nanejvýš nutnou vlastností, aby tento měsíc zvládly. Dokonce je nutné mít se na pozoru i mezi svými blízkými, férově s nimi nikdo jednat nebude. Je třeba si zachovat chladný rozum, a když nebude mnoho důvodů k radosti, pak je dobré pamatovat, že i špatná období jsou pro člověka přínosná, jen je to zřejmé až později.

Osudové číslo 7
Sedmičky budou mít skvělou příležitost dojít svého štěstí, možná se dočkají své „životní výhry“. Takže cokoli započnou, mohou slibně dokončit, pokud si něco budují, pak se jim nemůže nedařit. Okolí vítá přístup sedmiček a reaguje vstřícně. Sice je pravda, že s koncem měsíce nebudou v cíli, ale i tak, s pomocí píle, vytrvalosti a optimistického přístupu mají nadějné vyhlídky.

Osudové číslo 8
Osmičky se tento měsíc budou muset spolehnout především na své typické vlastnosti tj. realistický přístup k životu, zdatnost, pilnost a ochotu přijímat zodpovědnost. Nebude jim totiž zcela jasné, kterou cestou se dát, co je pro ně nejvhodnější. Okolí tak akorát dokáže kritizovat, takže jakákoliv pozitivní odezva se nedá očekávat. Takže spory a mrzutosti budou provázet měsíc květen. Proto bude lepší věci jen pozorovat, dokud si nebude jisté, že nastal správný čas jednat.

Osudové číslo 9
Devítky si pomalu, ale jistě budou pracovat na svých projektech a přitom se jim ještě naskytne příležitost, která je nenechá chladnými. Okolí bude vstřícné a ochotné kdykoli pomoci. Devítkám tedy nic nebrání kráčet svou cestou vstříc úspěchům a štěstí, protože budoucnost se jeví příznivá. Jen je nutné dát pozor na to, jaké energie vyšlou, takové se jim i vrátí.

Duben 2010

Osudové číslo 1
Pro jedničky bude duben ve znamení hledání sama sebe, svých možností a svých cílů. Na počátku budou mít tendenci izolovat se od ostatních a své věci řešit velmi zodpovědně. Podle všeho okolí tento stav jedniček velmi vítá, je ochotno i vypomoci. Jedničkám se během čtvrtého měsíce podaří nalézt způsob, jak se realizovat, což jim přinese radost ze života. Určitě jim neuškodí, když se na vše zkusí podívat z jiného úhlu.

Osudové číslo 2
Dvojky by v tomto měsíci měly řešit vztahy, ať již romantické, rodinné nebo i pracovní. Nebylo by ale dobré, aby věci příliš popoháněly, vhodnější bude poskytnout věcem dostatek času. Okolí příliš vstřícné nebude, spíše naopak, pomoc očekávají od dvojek. Závěrem se vztahové záležitosti vyřeší, přinejmenším na úrovni, ve které si budou dvojky jisté, jak chtějí, aby tato oblast jejich života plynula dál.

Osudové číslo 3
Pro trojky se otevírají nové možnosti. Začátek, ale nebude příliš příznivý, možný je nedostatek peněz anebo záležitosti nemají pevné základy. Ale v blízkosti mají lidi, kteří jsou ochotni pomoci, jsou laskaví a velkorysí. V závěru měsíce se dá očekávat, že uzavřou dohody, které budou velmi výhodné. Je jen potřeba přestat si určovat omezení, naopak pokud se jim podaří zatřást sami se sebou, pak budou mít cestu ke svým cílům otevřenou.

Osudové číslo 4
Čtyřky mohou v měsíci dubnu očekávat klidné období především ve vztahových záležitostech. Vítají jakoukoliv příležitost využít svého potenciálu, do všeho se vrhnou s nadšením a elánem. Okolí stojí pevně nohama na zemi a podporu si čtyřky získají, jen pokud budou objektivní a konkrétní. Je jen třeba, aby byly trpělivé a zaujaly ke svým záležitostem pevné stanovisko, pak mají šanci, že se jim podaří získat to, o co usilovaly.

Osudové číslo 5
Z počátku budou mít pětky dojem zklamání a marnosti, ale protože se žádná kaše nejí tak horká, jak se uvaří, otevřou se jim dveře, do kterých ochotně a rády vkročí. Okolí jim poskytne pomoc, o které se jim ani nesnilo, opravdu bude neočekávaná a o to cennější. Takže konec měsíce bude pohodový, naplněný klidem, láskou a pohodou.

Osudové číslo 6
Ani šestky nebudou na počátku měsíce nadšené, vědí totiž, že je čeká hodně práce a hodně trpělivosti v ní. Ale mohou se spolehnout na své okolí. Pokud by chtěly všechno dělat samy, pak si způsobí jen vyčerpání, únavu a ani výsledky nebudou takové, jaké by si přály. Tento měsíc pro ně nebude z nejlepších, ale bezpochyby jim bude ku prospěchu.

Osudové číslo 7
Sedmičky se do měsíce dubna vrhnou dynamicky a nadšeně. V počátku je ale potkají zdržení a komplikace, což jim na chvilku vezme vítr z plachet. Ale pokud se budou držet lidí, kteří je nikdy nezklamali, protože ti je podrží i v těžších chvílích, mají naději na úspěch. V závěru si sedmičky budou vědomy, že udělaly, co bylo v jejich silách, a budou očekávat, jak se věci dále vyvinou.

Osudové číslo 8
Osmičky budou v měsíci dubnu potřebovat hodně síly a odvahy. Z počátku je lepší raději vyčkat, ale jakmile si ověří, že jejich plány mají naději na úspěch, začnou postupovat sebejistě a odhodlaně. Lidé v okolí, jen čekají, kdy se osmičky odhodlají k činu a rádi jim poskytnou pomoc. Na konci měsíce se však budou muset potýkat se lží, manipulací a závislostmi.

Osudové číslo 9
Pro devítky bude tento měsíc klidný a pohodový. Mají velkolepé plány a přání, že si ani samy nedovedou vybrat. Okolí je přátelské, a pokud se nalezne sebemenší příležitost oslavovat, pak ji společně s devítkami využijí. V závěru měsíce však získají dojem, že svých možností nevyužily, tak jak mohly a budou zvažovat další možnosti.

Březen 2010

Osudové číslo 1

Jedničky si v tomto měsíci budou muset dát větší pozor, ve všech záležitostech budou pociťovat omezení a překážky. Bude dobré se proto držet, lidí, kteří jsou silní, sebevědomí a očividně vědí, co dělají. Pokud jedničky potřebují nastolit radikální změnu, tak se to jistě podaří. Jestliže však změna není cílem, tak se radovat pravděpodobně nebudou. Ale i tak současné komplikace Vás vedou po správné cestě.

Osudové číslo 2

Navzdory úspěchům minulého měsíce, dvojky se cítí vyčerpaně, možná proto, že si jsou vědomi nutnosti některé věci řešit, ne-li ukončit. Z počátku ani dost dobře neuvidí možnosti řešení a měli by si dát pozor na rady druhých. Ne vše, co je jim nabízeno, je také to nejlepší pro ně samotné. Ale i tak, přes nemalé nesnáze se budou moci radovat, čeho dosáhly. Tento měsíc tedy bude nutné projevit svůj potenciál, ale také se řídit vnitřním hlasem.

Osudové číslo 3

Trojky si konečně budou moci trošku vydechnout, zavládne tolik potřebný klid. Pokud by se chtěli pustit do nového obchodu, zkusit štěstí ve hře, pak je příznivé období. Na cestě potkají člověka, který by jim byl ochoten a mohl pomoci, jen je třeba nepřekročit hranice, které on stanoví. Závěrem přijde trojkám šance s potěšitelnými výsledky, ať už se to týká finanční oblasti nebo jakékoli jiné.

Osudové číslo 4

Čtyřkám bude tento měsíc přáno v oblasti zásadních rozhodnutí anebo lásky. Sice budou do všeho vnášet netrpělivost, ale také nadšení a očekávání. Okolí se jim přizpůsobí, pomůže dle svých možností. Koncem měsíce dosáhnou svých cílů, budou se radovat a s nimi i ostatní. Řídit se vlastním srdcem, bude pro ně to nejlepší.

Osudové číslo 5

Pětky pociťují neustálý tlak, který je na ně vyvíjen. Ale naskytnou se velmi příznivé šance, které by nebylo dobré přehlédnout. To samozřejmě vyvolá odezvu u druhých, především, jedinců, kteří trpí závistí a nikomu nic dobrého nepřejí, takže bude nutné zaujmout výhodnou pozici a nedat se. Také nevěšet hlavu, že vše nejde podle vlastních představ. Cesta z problémů vždy je, jen jí člověk hned nevidí. Takže není třeba vše vzdávat, ale nic si také nenalhávat, spíše jednat střízlivě a poctivě.

Osudové číslo 6

Březen pro šestky bude příjemný měsíc, budou mít možnost radovat se i slavit. Mají své konkrétní plány a cíle a vrhají se na ně s odhodláním a vírou. Jejich zaujetí přiláká i podporu ostatních, vzájemná pomoc je tu samozřejmostí. Koncem měsíce je třeba, ale dát si pozor na podvodníky anebo se nenechat strhnout ke lžím a klamům. Není třeba nějak věci popohánět, vše má svůj čas a smysl.

Osudové číslo 7

Sedmičky by měla trpělivost provázet i v dalším měsíci. Jejich plány jsou sice přitažlivé, ale ne vše co se jim nabízí, je dovede právě k těmto cílům. Podporu od ostatních nelze příliš očekávat, i když pokud vyloží jasné argumenty a objasní své vize, pak by pomoc mohla přijít. Koncem měsíce přece jen bude třeba vše přehodnotit, vzhledem k dosaženému anebo zkusit realizovat projekty, které jste před nedávnem opustili.

Osudové číslo 8

Březen bude pro osmičky měsícem, kdy se budou věnovat svým citům, péčí o druhé a také svým tvořivým vlohám. Nějak se nedokážou rozhodnout, co je pro ně to nejlepší. Samozřejmě jejich váhavost má vliv i na ostatní, kteří spíš čekají, jak se vše vyvine. Proto by bylo dobré včas si rozmyslet, jaké jsou jejich další kroky, kam vlastně chtějí směřovat. Není třeba klesat na mysli, naději na úspěch má každý cíl, ve který se vloží víra a láska.

Osudové číslo 9

Devítkám měsíc březen nebude skýtat mnoho důvodů pro oslavy, spíše se dají očekávat situace a rozhodnutí, které jim zásadně ovlivní celý další život. Ale vzhledem k tomu, že vědí naprosto přesně, co dělají, jaké mají možnosti, nepodléhají sebeklamu, vytváří vše dle svých představ. Jejich sebejistota, ale okolí poněkud děsí, tak se raději stáhne do pozadí a nebude se vměšovat. Vědomí, že činí správně, devítky nesvedou z jejich cesty.

Únor 2010

Osudové číslo 1

Pro jedničky nebude měsíc únor příliš snadný měsíc. Sice jim přijdou různé možnosti a jedničky nemají problém pružně reagovat. Pomoc od okolí mají na dosah, stačí si jen o ní říci. Ale možná snad jen pro to, že ta zima trvá příliš dlouho, nadšením oplývat nebudou, i když zvládnou všechno, co bylo potřeba, využijí šance, které jim přišly. Proto využijte každé slunečné chvilky, neseďte doma, jedničky, a užívejte sluneční koupele na dobytí energie.

Osudové číslo 2

Pro dvojky začíná nový rok až tento měsíc. S odvahou a bez předsudků se v únoru vrhají vstříc příštím dnům, ale nejsou lehkovážné a snaží se v hlavě urovnat, jaké jsou jejich cíle. Své okolí dokážou pro své plány nadchnout, tudíž lze očekávat jeho podporu. Koncem měsíce se budou moci dvojky upřímně radovat z dosažených úspěchů.

Osudové číslo 3

Trojky neměly lehký leden a tak je v únoru čeká rozhodnutí, které bude moudré a osvobozující. Protože to není rozhodnutí, které by z počátku vítaly, budou mít potřebu ujasnit si o samotě, co vlastně chtějí. Lidé v jejich okolí budou reagovat až agresivně, budou se snažit zviklat jejich odhodlání, zastavit je v konání. Na konci měsíce zjistí, že věci se vlastně nijak nepohnuly. Věc, kterou se snaží ale vyřešit, bude tak dlouho váznout, dokud trojky nezmění svůj pohled na danou záležitost a sami nebudou chtít růst a postoupit dál.

Osudové číslo 4

Čtyřky v únoru budou muset prokázat svou odvahu, protože bude třeba měřit síly a čelit výzvám. Z počátku se jim mnoho dařit nebude, ale z jejich cesty, je to neodradí. Okolí jim ale bude velmi nápomocno a závěrem měsíce budou moci být čtyřky spokojené, protože se jim podaří nastolit změny, které budou důležité v budoucnu. 

Osudové číslo 5

Pětky si již z předcházejícího měsíce nesou nespokojenost, ale i obavy, z toho, že se jejich záležitosti nevyvíjí tak, jak by si přály. Začátek měsíce, ale nebude tak špatný, okolí je podporuje, zahrnuje přízní, je tu šance i na zamilování se. Závěrem měsíce sice nedojde k nijakému konkrétnímu rozhodnutí nebo posunu, ale nálada bude příjemná a starosti nebudou mít už taký význam.

Osudové číslo 6

Šestky se budou muset v únoru obrnit trpělivostí a nesnažit se příliš hnát věci do předu a ve svém jednání udržovat správnou míru. Možná právě proto, že okolí je právě netrpělivé a má tendenci se šestkami manipulovat. Na konci února nastane klid a šestky zaujmou střízlivý přístup ke svým záležitostem.

Osudové číslo 7

V únoru se budou muset sedmičky pustit i do věcí, které dělají nerady. Nejraději by někam zalezly a trucovaly, litovaly se, ale pokud tuto náladu dokážou překonat, mohou nalézt skvělou šanci. Možná potkají člověka, který bude skutečnou podporou. Závěrem měsíce vystartují a namíří si to přímo ke svému cíli. Radou pro ně je tedy trpělivost, trpělivost a ještě jednu trpělivost.

Osudové číslo 8

Pro osmičky tento měsíc končí období, ve kterém zažívali bolest a trápení a mělo kořeny v dávné minulosti. Nechybí ji optimizmus, odvaha i víra. Ostatní jsou nadšení a spokojení. Ale nebylo by dobré „usnout na vavřínech“, je třeba i nadále pracovat, nezaváhat a věřit, být poctivý k sobě i k ostatním, protože k pochopení všech okolností dojde později.

Osudové číslo 9

Devítky se budou muset rozloučit s věcmi nebo lidmi, i když jim to příliš radost nedělá. Vědí jak na to, znají správnou míru, a dokážou i k nepříjemným záležitostem přistupovat s taktem. Okolí vyčkává, ale i očekává návrhy, nebo konkrétní nabídky kompenzace, tak aby vše bylo vyrovnáno. Nebylo by vhodné, jim slibovat nesplnitelné. Koncem měsíce se devítkám uleví a konečně budou moci vykročit do neznámých dnů dalšího měsíce.

Leden 2010

Osudové číslo 1
Jedničky se rozhodly, že se do nového roku pustí s nadšením a odhodláním uspět. Jejich vykročení bude obsahovat odvahu, risk i originalitu, ale jako by plánů bylo mnoho, tak je zde chaos i naivita. Nechybí zde však podpora z okolí a na konci měsíce si budou moci jedničky říct, že svých šancí plně využily a mohou se radovat.

Osudové číslo 2
Dvojky budou na počátku roku ještě čerpat z úspěchů roku loňského, budou dokončovat věci, na které jim již nezbyl čas, ale také si vloží více či méně odůvodněné obavy z dnů nadcházejících. Okolí z Vás radost mít příliš nebude, protože jim nabouráváte jejich zažité stereotypy a leden se Vám tedy bude jevit měsícem plný bojů a nepřátelství.

Osudové číslo 3
Trojkám nový rok přinese skvělou příležitost ve finanční oblasti, ale budete lpět na jistotách natolik, že Vaše opatrnost bude nepříhodná. Okolí Vám mnoho nepomůže, spíše čekají, jaké stanovisko zaujmete Vy sami. Se závěrem měsíce si ale uvědomíte, že musíte důvěřovat pocitům a začít podle nich jednat.

Osudové číslo 4
Čtyřky vstoupí do ledna s rozhodnutím, že se v tomto roce konečně nastaví jasná pravidla, která by jim poskytla prostor pro jejich prosazení. Mají svou vizi a touhu realizovat své sny. Okolí je poněkud netrpělivé, ale snažte se je získat pro Vaši věc a rádi Vám pomohou. Na konci ledna budete moci být spokojeni, protože se Vám podaří nalézt správnou cestu k úspěchu.

Osudové číslo 5
Pětky čeká nutná změna. Přijde pro ni nejlepší příležitost a opravdové šance na úspěch. Okolí bude přihlížet chladně a jen konkrétní návrhy by ho mohly přesvědčit, aby Vám bylo nápomocné. S koncem měsíce, však budete mít dojem, že jste svých šancí příliš nevyužili a budete zvažovat možnosti, jak postupovat dál.

Osudové číslo 6
Šestky se do nového roku vrhají v bojovné náladě a s nedůvěrou. Naleznete však v sobě nadšení, radost a lásku a vydáte se svou cestou s entuziasmem. Okolí Vás podpoří a dodá Vám odvahu a závěr měsíce pro Vás bude vlastně jakoby startem a vy bravurně budete řídit své další kroky za svým cílem.

Osudové číslo 7
Sedmičkám se v lednu dostane vstřícné nabídky, která je bezpochyby nadchne, protože tuší velkou šanci na úspěch. Okolí z Vás má radost, panuje přátelská atmosféra. Ale dejte si pozor, protože s úspěchem se úzce pojí i závist nepřejících a vy budete muset bránit vlastní postoj. Pamatujte, že pro to máte výhodnou pozici.

Osudové číslo 8
Osmičky se s počátkem roku budou muset rozloučit s věcmi, tak jak na ně byly zvyklé a budou muset vytvořit prostor pro nově přicházející. Odvaha, odhodlaní i ochota zapracovat brzy přinesou úspěch. Pro okolí to bude pozitivní informace a můžete počítat s jejich pomocí. Závěrem měsíce si budete muset obhájit své zájmy, jasně dát najevo svůj postoj a nedat šanci těm, co Vám nepřejí.

Osudové číslo 9
Devítky nám tak nějak ustrnuly v minulém roce a netuší vůbec, který směrem se dát, cítí se na všechno sami. Očekávají, že jim přijde někdo na pomoc. Z okolí však vstřícnost příliš nečekejte, naopak případnou prosbou o pomoc jen naštvete své blízké, že nedokážete být soběstační a chovat se zodpovědně. Koncem měsíce budete mít sami dojem, že jste ničeho nedosáhly a sami si vytvoříte prostor a čas na nalezení nových cílů, vedoucích k úspěchu.

2010 – roční náhled

Když se jen krátce podívám z pohledu numerologie na rok 2010, pak se tento rok bude odvíjet ve vibraci čísla 3. Trojka nám tedy především přináší příležitost na poli komunikace. Takže se bude dařit lidem, kteří dokážou svá přání, projekty, vědomosti, ale třeba i nedorozumění, jež vzniknou v průběhu roku „vykomunikovat“. Nepřineslo by žádný užitek, nechat si své názory pro sebe a dusit v sobě nejen slova, ale i pocity a touhy. Ale nebylo by dobré používat pro prosazení sama sebe ostrých slov a agrese, působení Jupitera (planeta ovládající trojku) by přineslo potíže, které by se promítly nejpozději v roce následujícím. Je to také rok přející navazování přátelství, uskutečňování plánů, úspěchu v zaměstnání. Komplikace se dají ale čekat ve finanční oblasti, ačkoli zisku je přáno, chybí zde tendence peníze udržet. Štěstí bude přát lidem tvořícím a zabývajícím se uměním.
Číslo tři nám ve velké arkáně tarotových karet ukazuje na kartu Císařovny. Ta nás nabádá ke spojení s přírodou a tak neváhejte a kdykoli Vám vyjde chvíle, využijte ji pro pobyt v zahradě, parku či lese. Je to čas plodnosti, a tak je vhodná doba k početí potomků, pro kreativní práci, ale i tady je dobré vyčkat na ten správný čas. Dejte však pozor, abyste pro samou práci nezapomněli sami na sebe.
Výklad na měsíc
Jak jsem již avizovala, připravila jsem pro Vás novinku na nadcházející rok.
Vypracuji pro Vás na každý měsíc roku 2010 vytvořit výklad tarotových karet. A protože nejsem jen kartářka, ale i numeroložka, pak nebudu výklady třídit podle znamení zvěrokruhu, ale podle osudových ( životních) čísel. Osudové číslo získáte součtem jednotlivých čísel data svého narození a jeho následnou redukcí, takže pro příklad:

  1. 5. 1907 = 1 + 3 + 5 + 1 + 9 + 0 + 7 = 26 = 8

Výklad na každý měsíc nalezte vždy první den v daném měsíci.