fbpx

2020 – roční náhled

Náhled na energie roku 2020 z pohledu numerologie

          Zatím co loni mě energie ani nenechaly se ohlídnout za věcmi minulými, teď jsem vedena k rozvážnějšímu tempu a rekapitulaci, která bude takovým pomyslným základem pro to, co přichází nyní.
          Takže rok minulý, 2019, jsem nastiňovala jako „jízdu“ a jízda to tedy byla! Hodiny, dny, měsíce ubíhaly jako o život a byly naplněny neustálým děním. I když si člověk nakrásně naplánoval nějaký cíl, záměr, vzápětí mu bylo předloženo něco naprosto jiného, co si žádalo jeho pozornost. Takže každopádně to byl rok nových začátků.                Řekla bych, že i tak všechno bylo lehčí. Respektive jsme se tolik neměli čas brát vážně, něco rozpitvávat a vyvozovat z daného dalekosáhlé důsledky. Ono to opravdu nebylo na pořadu dne, takže byť rychlý, možná i v tomto kontextu krátký, rok, jsme si, věřím, užili a teď přichází něco naprosto jiného…


          2020 – spolupráce + pomoc boží + spolupráce + boží intervence… ano, takto se dá přeložit do slov hodnota přicházejícího roku. Jak tomu rozumět? Chceme-li být sami, pak počkejme na jiný čas, tento rok sami nikdy nebudeme (ale ono o to vlastně nebudeme ani stát). Dvojky se svým zesíleným vlivem kladou důraz na týmového ducha, tedy tu spolupráci, spojování do soukromých i pracovních vztahů. Jejich vliv v nás bude probouzet toleranci, citlivost, více budeme o věcech přemýšlet tak, aby byly prospěšné pro všechny. A možná proto, že nebudeme zapomínat na to, že na vše se dá podívat z různých úhlů, uvidíme že se nám otevírá více možností, než doposud. Pozor však na pochybnosti, které takové náhledy přináší, tam z dvojek potřebujeme využívat intuici. Nula je symbolem pro něco, co je neměnné, absolutní, věčné a něčím takovým je Bůh (ať už si pod tím pojmem představujeme cokoli). V roce 2020 jsou díky dvěma nulám, tyto energie opět zesíleny. Dá říci, že se nám bude po celý rok dostávat zesílené ochrany a pomoci a vlastně… Když si jako jeden symbol nuly představíme snubní prsten, tak jsou tyto nuly pro nás takovým symbolem věčného spojení, ať už to s Bohem máme jakkoli.
          Ale jsem numerolog, tak musím s tím letopočtem počítat dál a dostáváme se k ročním vibracím čísla čtyři.                      Čtyřka – synonymum pro práci a pravdu. Představme si bytelný stůl, který stojí na svých čtyřech nohách a na svém místě od nepaměti, pak si jistě dokážete představit i to, proč používám tato synonyma. Stručně by se dalo říct: „Je čas se pustit do práce!“ Loni jsme sbírali informace, letos je na čase je uvést v život. Loni to bylo o teorii, letos o praxi, nabývání zkušeností do dalších let. Každé činnosti by ale mělo předcházet důkladné zvážní, čeho chceme dosáhnout.
           Zdá se Vám to už teď náročné? To není sen. Těžké to bude, ale žádné vrásky na čele. Ta čtyřka nám poskytne i dostatek sil a chuť věnovat se dlouhodobým projektům, něco budovat. Čtyřka dělá z těžkostí, komplikací, problémů, výzvy. A výzev bude dost i proto, že čtyřku potkávají naprosto nečekané změny, s kterými musí chtě nechtě pracovat. Takže ačkoli jako sudé, statické číslo staví na jistotách, tak si můžeme být jisti, že ve čtyřkový rok není nic jisté… možná snad jen na těch výzvách.
          Výše uvedené ostatně platí i pro vztahovou otázku. Romantika teď nebude aktuální. Podstatné je vzájemné porozumění a slučitelnost, dlouhodobé svazky, opravdovost a nečekané události.Za úkol budou mít prověřit a posunout vztahy tam, kde mají být.
          Vytrvalost, společně s potřebou dostat do života pořádek, řád, odsunou touhy, zábavu a nic nedělání do pozadí, možná s jednou výjimkou: Spojení se s přírodou. Jakmile budeme z toho všeho unavení, vyčerpaní, je nejlepší se vydat do přírody. Ať už se tam budeme procházet, posedíme, budeme objímat stromy nebo naslouchat všem těm zvukům. Pozorování toho, co se kolem nás děje, budeme vnímat jako ten balzám, který nás osvěží v tak pracovním roce.
          Ať už jsou naše plány jakékoli, energie přejí všemu, co se práce týká, tedy zakládání společností, uzavírání smluv, budování, organizování. S organizací souvisí i nutnost si naplánovat čas na odpočinek a jeho dodržování. Čtyřka klade důraz na solidní základ, který musí něco vydržet a utahané mátohy nic nevydrží.
Toužíme-li po něčem jistějším, pak nám rok 2020 bude přítelem.

Náhled na energie roku 2020 z pohledu tarotu

          Tarotová karta, která bude vládnout, opravdu vládnout, roku 2020 je karta Císaře. Vládce ví, co dělá. Dává do věci řád, strukturu a přitom dbá na to, aby jeho „poddaní“ byli v bezpečí. Jakoby vnitřně věděl, co je pro nás správné, jak udržíme energii v souladu s naší duší, našimi zájmy i s Vesmírem. Přitom se neoddává snění, naopak vždy směřuje ke skutečnosti, aktivitě a realizování.


          V tarotu karta Císaře ztělesňuje vládce nad všemi živly, tedy vodou (poháry), vzduchem (meče), ohněm (hole) a zemí (pentakly), tedy malou arkánou. Zároveň zde platí symbolika v tom, že voda znamená přání, vzduch nápady, oheň je tím úmyslem, který vede k činu vytvářenému zemí.
          Císař své tvůrčí nápady realizuje, vytváří z nich něco hmatatelného. Možná proto, že vše bere vážně a nedělá mu problém se soustředit na cíl. Je přesně takový, jakého si představujeme vládce: Přímý, silný, pevný ve svých názorech, dělá rozhodnutí, jedná v jejich duchu, drží slovo a dotahuje věci do konce. Je to takový ten symbol, že nadešel čas jednat.
          Z toho i vyplývá, že cokoli se bude v roce 2020 týkat práce, uskutečňování, organizování, a zajištění, pak si nemůžeme přát lepší rok.
          Ve vztazích to bude vážné. Nečekejme žádné tragedie, ale ani flirt a nezávaznost. Naopak stálost, pevné, trvalé vztahy budou prioritou, ať už mají něco za sebou nebo třeba v tomto roku vzniknou. Samozřejmě s Císařem nám nic nespadne samo do klína. S jeho však pomocí může uskutečnit i své nejvytouženější přání, ale je to na nás, zda zapracujeme, budeme aktivní, budeme vládnout svému životu.
          Jeví se Vám to jako nudný rok naplněný povinnostmi? Nemůžete být dál od pravdy! Tím, že se díky těmto vibracím zklidníme, soustředíme, uznáme své schopnosti vládce, spoustu věcí si ulehčíme. A jestli si myslíte, že na Císaře nemáte, že jste na to moc slabí, pak se i s tím dá něco dělat. Energie můžete změnit tím, že si třeba na sebe vezmete něco červeného, jako je plášť Císaře na jeho kartě. Pomůže Vám v soustředění, zaujetí, ale i uvědomění si své síly a toho, že každý je strůjcem svého štěstí, že každý hraje ve svém životě hlavní roli. A jinak je Vám tu k dispozici po celý rok jeho karta. K inspiraci, propojení.

          A jako každoročně pro Vás budu i letos připravovat motivační výklady energií pro jednotlivá osudová čísla. Své osudové číslo zjistíte z celého data narození tímto způsobem:

          24. 9. 1983 = 2 + 4 + 9 + 1 + 9 + 8 + 3 = 36 = 3 + 6 = 9

Přeji nádherný rok 2020.